Συνήγορος Του Πολίτη:Πόρισμα για την πολιτιστική και περιβαλλοντική υποβάθμιση των Μετεώρων

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ / November 18, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Συνήγορος Του Πολίτη:Πόρισμα για την πολιτιστική και περιβαλλοντική υποβάθμιση των Μετεώρων

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών που καταλάμβαναν ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών θεμάτων για την περιοχή των Μετεώρων και απευθύνθηκε στη διοίκηση, ζητώντας την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών. Τα θέματα που θίγονταν ήταν αυθαίρετες οικοδομικές εργασίες σε Ιερές Μονές, εκχέρσωση εκτάσεων, εργασίες επί του οδικού δικτύου, διαρροή λυμάτων και απόρριψη αποβλήτων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας αναδείχθηκαν ζητήματα ανεπαρκούς προστασίας του εν λόγω χώρου.

Παρακάτω το Δελτίου Τύπου του Συνηγόρου Του Πολίτη: 

∆ευτέρα, 18 Νοεµβρίου 2019

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πόρισµα για την πολιτιστική και περιβαλλοντική υποβάθµιση των Μετεώρων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών που καταλάµβαναν ευρύ φάσµα περιβαλλοντικών θεµάτων για την περιοχή των Μετεώρων και απευθύνθηκε στη διοίκηση, ζητώντας την τήρηση των νόµιµων διαδικασιών. Τα θέµατα που θίγονταν ήταν αυθαίρετες οικοδοµικές εργασίες σε Ιερές Μονές, εκχέρσωση εκτάσεων, εργασίες επί του οδικού δικτύου, διαρροή λυµάτων και απόρριψη αποβλήτων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας αναδείχθηκαν ζητήµατα ανεπαρκούς προστασίας του εν λόγω χώρου.

Τα Μετέωρα έχουν κηρυχθεί ως Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλους και έχουν χαρακτηρισθεί ως Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας, ενώ έχει θεσπισθεί και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα πουλιά. Ήδη µε το Β∆ του 1921 οι Ιερές Μονές των Μετεώρων είχαν κηρυχθεί ως προέχοντα βυζαντινά µνηµεία και ακολούθως µε Υ.Α. ως ιστορικά µνηµεία, συµπεριλαµβανοµένης και της ευρύτερης περιοχής τους. Το 1995 πραγµατοποιήθηκε η οριοθέτηση αδόµητης ζώνης Α στον αρχαιολογικό χώρο των Μετεώρων. Επίσης, τα Μετέωρα έχουν χαρακτηρισθεί ως µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς από την UNESCO το 1988.

Η Αρχή, στοχεύοντας στην επίλυση των ζητηµάτων, ερεύνησε το νοµικό καθεστώς που διέπει την περιοχή των Μετεώρων σε συνδυασµό µε τις ειδικότερες διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος, οργάνωσε συσκέψεις µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και πραγµατοποίησε επι του πεδίου έρευνα. Στα σχετικά έγγραφα που απηύθυνε η Αρχή ζήτησε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής. Η διοίκηση ανταποκρίθηκε, σε µικρότερο ή σε µεγαλύτερο βαθµό χωρίς, εντούτοις, να έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι νόµιµες ενέργειες για την ολοκληρωµένη προστασία του χώρου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, καταλήγοντας σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα και λόγω της σπουδαιότητας του προστατευτέου αντικειµένου, συνέταξε και απέστειλε προς τους αρµοδίους Υπουργούς και τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες πόρισµα µε τις ακόλουθες προτάσεις:

• Έλεγχο των αρµοδίων υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ σχετικά µε την πληµµελή άσκηση των καθηκόντων τους.

• Παραποµπή των υπαιτίων στον αρµόδιο εισαγγελέα για βλάβη και αλλοίωση µνηµείου.

• Αυστηρή τήρηση των όρων των ΥΑ που εγκρίνουν τις αρχιτεκτονικές µελέτες των Ιερών Μονών.

• Ενίσχυση του προσωπικού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων µε αρχαιοφύλακες που θα απασχολούνται στον αρχαιολογικό χώρο των Μετεώρων.

• Ενίσχυση του προσωπικού της Υ∆ΟΜ Καλαµπάκας, προκειµένου να καταστεί δυνατή η πραγµατοποίηση των απαιτούµενων ελέγχων.

• Έλεγχο της επαρκούς άσκησης των καθηκόντων του ∆ηµάρχου Καλαµπάκας και των υπηρεσιών του ∆ήµου.

• Καταγραφή του συνόλου των κτισµάτων και της αρχιτεκτονικής δοµής των Ιερών Μονών των Μετεώρων.

• Κατάθεση στις αρµόδιες υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ µελέτης ασφαλτόστρωσης της αγροτικής οδοποιίας στο Τ∆ Καστρακίου.

• Κατάθεση µελέτης επισκευής – συντήρησης του συνολικού αποχετευτικού δικτύου του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων στις συναρµόδιες υπηρεσίες.

Πληροφορίες: 213 1306600, press@synigoros.gr

Παρακάτω το πόρισμα:

 

Συνήγορος Του Πολίτη


LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsRoom, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom