Ελεύθερη διέλευση ανέργων από τους σταθμούς διοδίων της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ October 17, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Ελεύθερη διέλευση ανέργων από τους σταθμούς διοδίων της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»

Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» εφαρμόζει πλέον ορθά την υπ’αρ. ΔΝΣ/οικ.84646/φν393/27-11-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση από τους σταθμούς της των οχημάτων ιδιοκτησίας ανέργων με την επίδειξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Πολίτες-άνεργοι  προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη  ζητώντας τη µεσολάβησή του προς την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε λόγω µη αποδοχής του δικαιώµατος της ελεύθερης διέλευσης οχηµάτων ιδιοκτησίας τους από τους σταθµούς διοδίων της εν λόγω εταιρείας.

Κατά  τη  διαδικασία  έρευνας  των  εν  λόγω  υποθέσεων  από  τον  Συνήγορο, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία ερµήνευε εσφαλµένα τη σχετική διάταξη της υπ΄ αριθµ.∆ΝΣ/οικ.84646/φν393/27-11-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, σύµφωνα µε την οποία οι άνεργοι  απαλλάσσονταν από την υποχρέωση καταβολής τέλους  διοδίων διερχόµενοι µε οχήµατα ιδιοκτησίας τους από σταθµούς διοδίων της εταιρείας, στο βαθµό που διέθεταν κάρτα  ανεργίας σε ισχύ.

Συγκεκριµένα, ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η εταιρεία απαιτούσε από τους δικαιούχους την υποβολή σχετικής αίτησης σε ειδική διαδικτυακή εφαρµογή του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Ωστόσο η εφαρµογή αυτή αφορούσε µόνο σε δικαιούχους οι οποίοι είχαν την κύρια κατοικία τους ή την επαγγελµατική τους εγκατάσταση εντός των ορίων συγκεκριµένων απαλλασσόµενων γεωγραφικών περιοχών.

Κατόπιν  της  ανωτέρω  διαπίστωσης,  ο  Συνήγορος  ζήτησε   αρχικά  από  την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο  Α.Ε.» να προβεί στην ορθή ερµηνεία της σχετικής διάταξης. Η εταιρεία  δεν  ανταποκρίθηκε  και  ο  Συνήγορος  επανήλθε  επισηµαίνοντας  ότι η ∆ιεύθυνση  Νοµοθετικού Συντονισµού του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών είχε εκδώσει γνωµοδότηση για το εξεταζόµενο θέµα, ταυτόσηµη µε τις απόψεις  της Ανεξάρτητης Αρχής.Τελικά η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» προέβη στην ορθή ερµηνεία της σχετικής διάταξης και πλέον επιτρέπει  την  ελεύθερη διέλευση  από  τους  σταθµούς  της των οχηµάτων ιδιοκτησίας ανέργων µε την επίδειξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Πολίτες-άνεργοι  προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη  ζητώντας τη µεσολάβησή του προς την εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» λόγω µη αποδοχής του δικαιώµατος της ελεύθερης διέλευσης οχηµάτων ιδιοκτησίας τους από τους σταθµούς διοδίων της εν λόγω εταιρείας.Source/ Author:synigoros.gr

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom