Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (Επισκόπηση)

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ September 27, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (Επισκόπηση)

I.Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) έληξε, όπως προβλεπόταν, στις 23 Ιουλίου 2002. Όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που υπήρχαν κατά την ημερομηνία λήξης μεταβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με την Επιτροπή να παραμένει υπεύθυνη για την εκκαθάριση των δημοσιονομικών πράξεων και για τη διαχείριση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΑΧ υπό εκκαθάριση. Τα καθαρά έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα.

II Στην παρούσα επισκόπηση αναλύεται η εκκαθάριση των δημοσιονομικών πράξεων, η διαχείριση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού και το σκεπτικό που εφαρμόστηκε για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων της ΕΕ που σχετίζονται με τον άνθρακα και τον χάλυβα.

III Μολονότι η ΕΚΑΧ είχε αναλάβει μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις πριν από τη λήξη της συνθήκης, η διαδικασία εκκαθάρισης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένουν μόνο ασήμαντα ποσά.

IV Με τα χρόνια, το μετοχικό κεφάλαιο που είχε συσσωρεύσει η ΕΚΑΧ ανερχόταν σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, λόγω του περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων, τα έσοδα από τις επενδύσεις μειώθηκαν δραστικά. Κατά συνέπεια, η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα αποκλειστικά και μόνο από τα καθαρά έσοδα από τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού δεν είναι πλέον βιώσιμη.

V Ταυτόχρονα, υπάρχει μια τάση για την ευθυγράμμιση της διαχείρισης των ερευνητικών έργων στον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα με τα άλλα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης που έχει ως γνώμονα την καινοτομία.

.Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) έληξε, όπως προβλεπόταν, στις 23 Ιουλίου 2002.Source/ Author:eca.europa.eu

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom