Δήλωση της ΕΕΔΑ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ September 05, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

Δήλωση της ΕΕΔΑ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Με Δήλωση ενώπιον της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD), η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) συμμετείχε στη διαδικασία εξέτασης της Ελλάδας από τη CRPD στο πλαίσιο της 22ης Συνόδου της, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 3 Σεπτεμβρίου 2019.

Στη Δήλωση, που ανέγνωσε εκ μέρους της ΕΕΔΑ, η Katharina Rose εκπρόσωπος στη Γενεύη της Παγκόσμιας Συμμαχίας των Εθνικών Θεσμών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (GANHRI), στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας μετέχει η ΕΕΔΑ, η Εθνική Επιτροπή εστίασε στα βασικά σημεία της Έκθεσης που υπέβαλε προς την Επιτροπή των ΗΕ τον Ιούλιο του 2019 αναφορικά με την εφαρμογή στην Ελλάδα της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Μεταξύ άλλων η Δήλωση της ΕΕΔΑ υπογράμμισε:

- Τα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα, όπως η έλλειψη επαρκούς προσωπικού παράλληλης στήριξης, η καθυστερημένη έναρξη του σχολικού έτους, οι δυσκολίες πρόσβασης σε μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και η απουσία σχετικών στατιστικών στοιχείων. Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΕΔΑ καλεί τις αρμόδιες κρατικές αρχές να διαθέσουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για βελτιώσεις και αποσύνδεση της χρηματοδότησης τους από τα προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

- Τα προβλήματα προσβασιμότητας σε δημόσια κτίρια και υποδομές που αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα τα άτομα με αναπηρία. Η ΕΕΔΑ συνιστά στις αρχές να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν σε άτομα με αναπηρία πρόσβαση σε ισότιμη βάση στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον, στις μεταφορές, στην πληροφόρηση και την επικοινωνία, σε αγαθά και υπηρεσίες, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές.

- Τις ανησυχίες της Εθνικής Επιτροπής, παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει στο πλαίσιο προγραμμάτων και πολιτικών αποϊδρυματοποίησης, σε ότι αφορά τις υπηρεσίες και τις δομές για παιδιά με αναπηρία, ηλικιωμένους και άτομα με νοητική αναπηρία. Η ΕΕΔΑ υπογραμμίζει την ανάγκη να ενταχθούν τα διαρκή μέτρα κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο της δωρεάν δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

- Τα θέματα απασχόλησης, ιδίως μετά τον περιορισμό του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων κατά την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό, καθώς και ο αποκλεισμός του κατώτατου μισθού από το περιεχόμενο των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων (ΕΓΣΣ), έχει σημαντικό αντίκτυπο στον καθορισμό καθολικά δεσμευτικών ελάχιστων προτύπων εργασίας, ιδίως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Νεοφύτου Βάμβα 6, 106 74 Αθήνα / Τηλ.: 210-7233221-2, Φαξ: 210-7233216, Website: www.nchr.gr, E-mail: info@nchr.gr Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με το Ν 2667/1998 σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν μετέχουν πρόσωπα οριζόμενα από 41 φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). σε ό, τι αφορά τα άτομα με αναπηρία. Η ΕΕΔΑ προτείνει άμεση αποκατάσταση της διαδικασίας σύναψης των ΕΓΣΣ, καθώς και του πλήρους περιεχομένου, του πεδίου εφαρμογής και της δεσμευτικής ισχύος τους, ως το βασικό θεσμικό μέσο που εγγυάται το γενικό συμφέρον και το ενδιαφέρον των εργαζομένων.

- Σε ότι αφορά το προσφυγικό ζήτημα, την ιδιαίτερη ανησυχία της Εθνικής Επιτροπής για προβλήματα όπως η έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία ασύλου, τα προβλήματα στις διαδικασίες ταυτοποίησης και αξιολόγησης της ευαλωτότητας των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο με αναπηρία καθώς και της έλλειψης κατάλληλων Κέντρων Φιλοξενίας. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η ΕΕΔΑ επανέλαβε την άμεση ανάγκη για μεταφορά των ευπαθών ατόμων από τα νησιά σε ασφαλή και κατάλληλη στέγαση στην ηπειρωτική χώρα, αποτελεσματικό έλεγχο των όρων χορήγησης διεθνούς προστασίας τόσο για τους πρόσφυγες με αναπηρία όσο και για τις οικογένειες προσφύγων με μέλος/η με αναπηρία και ενίσχυση των Κέντρων Διαμονής με εξειδικευμένο προσωπικό.

Τέλος στη δήλωσή της η ΕΕΔΑ υπογράμμισε ότι αναφορικά με την προσέγγιση της αναπηρίας και την εφαρμογή ειδικών αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε ισότιμη βάση, απαιτούνται όχι μόνο επαρκείς και σαφώς καθορισμένοι οικονομικοί πόροι και συστήματα χρηματοδότησης, αλλά και η δέσμευση των αρμόδιων για τη χάραξη πολιτικής, η ευαισθητοποίηση και η λειτουργία μηχανισμών ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια του συστήματος.

Αναλυτικά οι θέσεις της ΕΕΔΑ 

η Εθνική Επιτροπή εστίασε στα βασικά σημεία της Έκθεσης που υπέβαλε προς την Επιτροπή των ΗΕ τον Ιούλιο του 2019 αναφορικά με την εφαρμογή στην Ελλάδα της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.Source/ Author:nchr.gr

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom