Απόφαση 181/2019 ΣτΕ- Aίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας δίκης

March 24, 2019: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση 181/2019 ΣτΕ- Aίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας δίκης

Ως προκύπτει εκ των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4055/2012, η κρίση του αρμοδίου δικαστηρίου, το οποίο επιλαμβάνεται αιτήσεως για  δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης  διάρκειας της διοικητικής δίκης περιλαμβάνει τρία (3) στάδια. Στο πρώτο στάδιο, το δικαστήριο αποφαίνεται αν συντρέχει παραβίαση του δικαιώματος του αιτούντος σε ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, λόγω υπερβάσεως της εύλογης διαρκείας της διοικητικής δίκης, βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 4055/2012.Τα κριτήρια συμφώνως προς τα οποία εκτιμάται η εύλογη χρονική διάρκεια της διοικητικής δίκης είναι αντίστοιχα με εκείνα που έχει διαπλάσει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, απαριθμούνται στο άρθρο 57 παρ. 1 του νόμου και αφορούν, ειδικότερα, στην συμπεριφορά των διαδίκων κατά την εξέλιξη της δίκης για την οποία πρόκειται, στην πολυπλοκότητα της υποθέσεως, τόσο από δικονομική όσο και από ουσιαστική άποψη, στην στάση των αρμοδίων κρατικών αρχών και στο διακύβευμα, δηλαδή την σημασία της υποθέσεως για τον αιτούντα.

Στο δεύτερο στάδιο το δικαστήριο αποφαίνεται, αν θα πρέπει να καταβληθεί χρηματικό ποσό για την δίκαιη ικανοποίηση του αιτούντος ή αν, αντιθέτως, μόνη η διαπίστωση της παραβιάσεως του ως άνω δικαιώματος μπορεί, στην συγκεκριμένη περίπτωση και κατά αιτιολογημένη σχετική κρίση του δικαστηρίου, να θεωρηθεί επαρκής ικανοποίηση.

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο το δικαστήριο προχωρεί αφ΄ ενός στον καθορισμό του ύψους του εν λόγω ποσού, λαμβάνοντας, ιδίως, υπ΄ όψη, την περίοδο που υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο δια την εκδίκαση της υποθέσεως, καθώς και την ενδεχομένη ικανοποίηση του αιτούντος από άλλα μέτρα προβλεπόμενα στην κειμένη νομοθεσία, και αφ΄ ετέρου στην επιβολή εις βάρος του Δημοσίου των εξόδων του αιτούντος, κατά τα προβλεπόμενα, ειδικότερα, στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του προαναφερομένου άρθρου 57 του ν. 4055/2012.

Εν προκειμένω, η διαδικασία εκδικάσεως της αιτήσεως αναιρέσεως διήρκεσε δύο (2) έτη, δύο (2) μήνες και είκοσι (22) ημέρες.

Επιμέλεια: Δήμητρα Μαντουβάλου / Επιστημονική Συνεργάτης ethemis.

Ως έχει κριθεί (ΣτΕ μονομελές 732/2016, 868/2016, 298/2016, 3206/2015, 3205/2015, 4392/2014), χρονική περίοδος περίπου δύο ετών,όταν η υπόθεση συζητήθηκε μετά από δύο μόνο αναβολές, αποτελεί εύλογη διάρκεια μιας δίκης ενώπιον ενός Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπως το Συμβούλιο της Επικρατείας, και δεν συντρέχει παραβίαση του δικαιώματος του αιτούντος σε ταχεία απονομή της δικαιοσύνης βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 4055/2012. Απορρίπτεται η αίτηση.Source/ Author:

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom