Απαλλαγή ΦΠΑ για αγρομίσθωση εκτάσεων καλυπτόμενων από αμπέλεια-ΔΕΕ C-278/18.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ/ March 15, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Απαλλαγή ΦΠΑ για αγρομίσθωση εκτάσεων καλυπτόμενων από αμπέλεια-ΔΕΕ C-278/18.

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 13, Β, στοιχείο βʹ, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών – Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ του Manuel Jorge Sequeira Mesquita και της Fazenda Pública (Πορτογαλικού Δημoσίου) με αντικείμενο πράξεις βεβαιώσεως καθυστερούμενου φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) για το έτος 2002 που αφορούσαν σύμβαση συναφθείσα με τη Sociedade Agrícola e Comercial dos Vinhos Vale da Corça Lda για την παραχώρηση της γεωργικής εκμεταλλεύσεως αγροτικών εκτάσεων καλυπτόμενων από αμπέλια. Πιο συγκεκριμένα, το αιτούν δικαστήριο διατηρεί αμφιβολίες ως προς το αν σύμβαση για την παραχώρηση της εκμεταλλεύσεως αμπελιών για διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα αυτόματης ανανεώσεως συνιστά αγρομίσθωση ή μίσθωση ακινήτων, υπό την έννοια των προμνησθεισών διατάξεων, ώστε να εφαρμόζεται σε αυτές απαλλαγή από τον ΦΠΑ.

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το άρθρο 13, B, στοιχείο β’, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών – Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι η προβλεπόμενη στη διάταξη αυτή απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για τις αγρομισθώσεις και τις μισθώσεις ακινήτων έχει εφαρμογή σε σύμβαση για την παραχώρηση της γεωργικής εκμεταλλεύσεως αγροτικών εκτάσεων καλυπτόμενων από αμπέλια σε εταιρία δραστηριοποιούμενη στον τομέα της αμπελουργίας, η οποία συνήφθη για περίοδο ενός έτους, με δυνατότητα αυτόματης ανανεώσεως, και έναντι μισθώματος καταβλητέου κατά τη λήξη κάθε ετησίας περιόδου.

Ο παθητικός χαρακτήρας της αγρομισθώσεως ή της μισθώσεως ακινήτου, που δικαιολογεί την απαλλαγή τέτοιων πράξεων από τον ΦΠΑ βάσει του άρθρου 13, Β, στοιχείο βʹ, της έκτης οδηγίας, συναρτάται με τη φύση της ίδιας της πράξεως και όχι με το πώς ο μισθωτής χρησιμοποιεί το οικείο ακίνητο.Source/ Author:Απόφαση ΔΕΕ

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom