1o Newsletter της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ February 11, 2019: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

1o Newsletter της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση

1o Newsletter της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση

Πρόλογος της κατόχου της έδρας κα Κατερίνας Σαββαϊδου

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάζω το πρώτο Newsletter της έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση, της οποίας έχω την τιμή να είμαι κάτοχος.

Σκοπός της έδρας Jean Monnet είναι η εν γένει προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας στα ζητήματα της φορολογικής πολιτικής και διοίκησης, τα οποία τοποθετούνται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η εμβάθυνση και συστηματοποίηση της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου μέσα από την πανεπιστημιακή διδασκαλία μαθημάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, Erasmus και διατμηματικών/διατομεακών βάσει ενός σύγχρονου και ανταποκρινόμενου σε διεθνή πρότυπα προγράμματος σπουδών, τη διοργάνωση ποικίλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την δημιουργία συμπράξεων ακαδημαϊκού και ιδιωτικού τομέα, τη δημοσίευση μελετών, άρθρων και επιστημονικών συγγραμμάτων και την ανάληψη πάσης φύσεως δράσεων που θα συνεισφέρουν στην πληρέστερη εμπέδωση καίριων ζητημάτων ευρωπαϊκής φορολογικής διοίκησης και πολιτικής. Σκοπός του παρόντος εντύπου (“newsletter”) είναι αφενός η πληροφόρηση των επιστημόνων και λοιπών ασχολούμενων με το ενωσιακό φορολογικό δίκαιο, όπως ιδίως δικαστών, δικηγόρων, φορολογικών συμβούλων, λογιστών κλπ, των εξελίξεων στον τομέα αυτό και αφετέρου η διάχυση των δραστηριοτήτων της έδρας Jean Monnet σύμφωνα με τις σχετικές υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσιο πρόγραμμα δράσεων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρουσίασης των εξελίξεων στον τομέα της φορολογικής πολιτικής και διοίκησης παρουσιάζονται αφενός οι πρωτοβουλίες των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και αναλυτικότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, και αφετέρου ενδεικτική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βεβαίως, σκοπός του εντύπου δεν είναι η εξαντλητική παρουσίαση όλων των εξελίξεων ή της σχετικής νομολογίας του ΔΕΕ, αλλά η αναφορά των σημαντικότερων εξελίξεων και αποφάσεων και κυρίως η παροχή εναύσματος για την έναρξη ενός επιστημονικού διαλόγου στον τομέα της Ευρωπαϊκής Φορολογικής Πολιτικής και Διοίκησης. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της έδρας Jean Monnet, παρουσιάζονται στο έντυπο οι ομιλίες της κατόχου της έδρας και της ερευνήτριας της έδρας κας Βασιλικής Αθανασάκη σε διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις, η συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς και αρθρογραφία σχετική με ζητήματα ενωσιακού φορολογικού δικαίου.

Το έντυπο περιλαμβάνει, επίσης, αρθρογραφία ειδικών στο φορολογικό δίκαιο, οι οποίοι διαθέτουν σημαντική εμπειρία στον τομέα αυτό, και οι οποίοι μπορούν με τις γνώσεις τους να συμβάλλουν στους στόχους της έδρας Jean Monnet, όπως ιδίως στην εμβάθυνση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου. Επίσης, περιλαμβάνει την στήλη των νέων επιστημόνων του φορολογικού δικαίου, με την οποία φιλοδοξούμε να δώσουμε ένα βήμα σε νέους επιστήμονες, όπως ιδίως μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές των ελληνικών και αλλοδαπών πανεπιστημίων, που ενδιαφέρονται για το φορολογικό δίκαιο, εθνικό ή ενωσιακό, να κάνουν τις πρώτες στους συγγραφικές προσπάθειες δημοσιεύοντας άρθρα ή σχόλια επί αποφάσεων φορολογικού ενδιαφέροντος. Τέλος, στο έντυπο θα περιλαμβάνεται επισκόπηση των άρθρων που δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά για ενδιαφέροντα ζητήματα ενωσιακού και διεθνούς φορολογικού δικαίου.

Το έντυπο αυτό θα δημοσιεύεται σε τριμηνιαία βάση. Ωστόσο, δεδομένου ότι το πρώτο συμπίπτει με το τέλος του 2018, καθώς το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018, θα περιλαμβάνει τις εξελίξεις όχι μόνο του τελευταίου τριμήνου του 2018, αλλά ολόκληρου του έτους. Ευελπιστώντας το παρόν έντυπο να ανταποκρίνεται στους στόχους του και ιδίως να είναι χρήσιμο στους αποδέκτες του, εύχομαι καλή ανάγνωση.

Κατερίνα Σαββαΐδου
Source/ Author:Newsletter 1st - Download PDF

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom