Ρύθμιση Δανείου - Απορριπτέος ο ισχυρισμός περί αοριστίας της αίτησης του Ν.3869/2010

January 17, 2019: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Ρύθμιση Δανείου - Απορριπτέος ο ισχυρισμός περί αοριστίας της αίτησης του Ν.3869/2010

Ρύθμιση Δανείου

Απορριπτέος ο ισχυρισμός περί αοριστίας της αίτησης του Ν.3869/2010

Αβάσιμος ο ισχυρισμός της πιστώτριας Τράπεζας, περί αοριστίας της αιτήσεως, καθώς σύμφωνα με τους ισχυρισμούς: δεν εξειδικεύεται στο δικόγραφο ο τρόπος με τον οποίον η αιτούσα περιήλθε σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών και ότι, δεν γίνεται η επίκληση της συνδρομής εκτάκτων συνθηκών, οι οποίες οδήγησαν την αιτούσα στην μόνιμη αδυναμία πληρωμών. Η έλλειψη αυτών των στοιχείων , τα οποία ανάγονται στην ποσοτική και ποιοτική αοριστία της αιτήσεως, δεν οδηγούν στην αοριστία του δικογράφου, αφού αναδεικνύονται κατά την αποδεικτική διαδικασία.  

Προσωπικά στοιχεία

Η αιτούσα γεννήθηκε το 1976. Την εποχή που κατέθεσε την αίτηση, ήταν άγαμη. Από τον Φεβρουάριο του 2015 , ήταν παντρεμένη. Ο γάμος τελέστηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου. Ο γάμος δεν είχε ακόμα αναγνωριστεί στην Ελλάδα. Ο σύζυγος διαμένει στο Κάιρο και δεν έχει την δυνατότητα να συνεισφέρει στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Η αιτούσα εργάζεται από το 1996, μέχρι και τον χρόνο συζήτησης της αίτησης, ως επόπτρια τυχηρών επιτραπέζιων παιγνίων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. Ο μεικτός μισθός της, βασικός μαζί με επιδόματα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 1618 ευρώ και 1100 ευρώ .Από τα μέσα του 2012 η εργοδότρια προέβη σε μειώσεις μισθών και σε εφαρμογή του συστήματος της εκ περιτροπής εργασίας. Τα εισοδήματα έχουν υποστεί περικοπές της τάξεως του 40%.

Σύμβαση εκχώρησης δανείου μη καταχωρηθείσα

Δεν ολοκληρώνεται η μεταβίβαση της απαίτησης σε άλλη εταιρία

Η απαίτηση από την δανειακή σύμβαση είχε σύμφωνα με την βεβαίωση οφειλών εκχωρηθεί σε άλλη εταιρία. Δεν προκύπτει όμως, ο χρόνος κατά τον οποίον έγινε η εκχώρηση της απαίτησης. Δεν προκύπτει, εάν η εκχώρηση της απαίτησης, καταχωρήθηκε στα δημόσια βιβλία. Εφόσον δεν αποδείχτηκαν τα ανωτέρω, δεν ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της απαίτησης και επομένως, φορέας της απαιτήσεως, εξακολουθεί να είναι η πιστώτρια Τράπεζα.

Περιουσιακά στοιχεία

Η αιτούσα έχει στην πλήρη κυριότητα ένα διαμέρισμα επιφανείας 82 τμ και μια θέση στάθμευσης αυτοκινήτου. Το διαμέρισμα αυτό χρησιμεύει ως κύρια κατοικία και ευρίσκεται στην Κόρινθο. Η αντικειμενική αξία ολόκληρου του ακινήτου, ανέρχεται στο ποσόν των 79.000 ευρώ. Επίσης, κατέχει με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50 % εξ αδιαιρέτου, δυο αγροκτήματα, επιφανείας 500 τμ. Επιπλέον η αιτούσα είναι κάτοχος ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου , πρώτης κυκλοφορίας το 2009, το οποίο είχε αγοράσει με παρακράτηση κυριότητας. Τα λοιπάακίνητα, πλην της κύριας κατοικίας, δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση.Δεν πρέπει να διαταχθεί η εκποίηση αυτών . Συντρέχουν όμως στο πρόσωπο της αιτούσας, οι προυποθέσεις υπαγωγής αυτής στις διατάξεις του νόμου.

Η καταβολή των δόσεων για την διάσωση της κατοικίας της αιτούσας, θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του 1ου μήνα , 4 έτη μετά την κοινοποίηση αυτής της αποφάσεως. Το δοσολόγιο θα έχει διάρκεια 20 ετών και θα εκτείνεται σε 240 δόσεις. Δεν θα υπάρχει ανατοκισμός. Μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου

(κυμαινόμενο), αναπροσαρμοζόμενο με το επιτόκιο αναφοράς των πράξεων κύριας αυτοχρηματοδότησης της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας .

          

Κείμενο απόφασης …….

Δεν προκύπτει όμως, ο χρόνος κατά τον οποίον έγινε η εκχώρηση της απαίτησης. Δεν προκύπτει, εάν η εκχώρηση της απαίτησης, καταχωρήθηκε στα δημόσια βιβλίαSource/ Author:esd.gr - διαβάστε περισσότερα

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom