ΣτΠ: Ειδική Έκθεση 2017 για την Ίση Μεταχείριση

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ December 18, 2018: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

ΣτΠ: Ειδική Έκθεση 2017 για την Ίση Μεταχείριση

Ειδική Έκθεση 2017 για την Ίση Μεταχείριση
Ενημερωτικό Σημείωμα

Η Ειδική Έκθεση 2017 για την Ίση Μεταχείριση αποτελεί την πρώτη Έκθεση του
Συνηγόρου του Πολίτη στο πλαίσιο της διευρυμένης αρμοδιότητάς του ως εθνικού
φορέα για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Αποτυπώνει το έργο, αλλά και τη στρατηγική κατεύθυνση της Ανεξάρτητης Αρχής για
την αποτελεσματική άσκηση της οικείας αρμοδιότητας, τόσο στο σκέλος της
εποπτείας όσο και στο σκέλος της προώθησης.

Στην Έκθεση περιλαμβάνονται υποθέσεις διαπιστωμένων διακρίσεων για όλους τους
λόγους διάκρισης και συγκεκριμένα: διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών,
διακρίσεις με κριτήριο την εθνική ή φυλετική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες
πεποιθήσεις, την αναπηρία ή τη χρόνια πάθηση, την ηλικία, την κοινωνική ή
οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή τα
χαρακτηριστικά φύλου.

Κατά το έτος 2017, από τις αναφορές με αντικείμενο την ίση μεταχείριση που δέχτηκε
ο Συνήγορος του Πολίτη, το 77% ήταν εντός αρμοδιότητας και ως εκ τούτου
διερευνήθηκαν επί της ουσίας.

Η παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί
την πλειονότητα των αναφορών για διακριτική μεταχείριση που κατατέθηκαν,
καταλαμβάνοντας το 40% του συνόλου των υποθέσεων. Ακολουθούν οι αναφορές
σχετικά με διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης με ποσοστό 19%, οι
διακρίσεις λόγω οικογενειακής κατάστασης με ποσοστό 12%, λόγω ηλικίας με
ποσοστό 9%, λόγω εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής με ποσοστό 8% και λόγω φυλής
ή χρώματος με ποσοστό 5%.

Στις ενδεικτικές υποθέσεις που παρατίθενται στην Έκθεση, παρουσιάζονται οι τρόποι
επιτυχούς αντιμετώπισης των εκάστοτε παραβιάσεων της αρχής της ίσης
μεταχείρισης, οι τάσεις τις οποίες εμφανίζουν οι ατομικές καταγγελίες, αλλά και οι
δυσχέρειες που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αποκατάστασης της εκάστοτε
παραβίασης. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να καταστεί ευχερέστερα κατανοητός ο
ρόλος του Συνηγόρου και τα αποτελέσματα της δράσης του και να διευκολυνθεί η
εξοικείωση των θιγόμενων προσώπων με τις δυνατότητες προστασίας οι οποίες
παρέχονται από τη νομοθεσία.

Παράλληλα επιδιώκεται να αναδειχθεί η σημασία αντιπαράθεσης και σταδιακής
κατάρριψης αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων που εμποδίζουν την
ισότιμη απόλαυση δικαιωμάτων, αλλά και η ανάγκη ευρύτατου συντονισμού,
προκειμένου η αρχή της ίσης μεταχείρισης να αποκτήσει ευρεία κοινωνική απήχηση.
Τα παραπάνω αποτελούν στρατηγικό στόχο και διαρκή πρόκληση για τον Συνήγορο.

Πληροφορίες: 213 1306600, press@synigoros.gr

Κατά το έτος 2017, από τις αναφορές με αντικείμενο την ίση μεταχείριση που δέχτηκε ο Συνήγορος του Πολίτη, το 77% ήταν εντός αρμοδιότητας και ως εκ τούτου διερευνήθηκαν επί της ουσίας.Source/ Author:Ειδική Έκθεση 2017 για την Ίση Μεταχείριση | Download PDF

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom