Απόφαση 662/2018 Ολομέλειας ΣτΕ (Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου)

December 06, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση 662/2018 Ολομέλειας ΣτΕ (Παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου)

Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι εν όψει της επελθούσης μεταβολής του νομοθετικού καθεστώτος μετά την άσκηση της κρινόμενης αιτήσεως, και ιδίως της ρυθμίσεως του άρθρου 196 παράγρ. 4 του ν. 4389/2016, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία η μεταβίβαση της κυριότητας και νομής περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου ή του ΕΟΤ στην Εταιρία δεν αφορά πάντως ακίνητα που εμπίπτουν στις κατηγορίες των περιπτ. α-δ της παραγρ. αυτής (αιγιαλοί, παραλίες, υγρότοποι, δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι και λοιπά εν πράγματα εκτός συναλλαγής), η τυχόν ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξεως, με την οποία παραχωρούνται ακίνητα του Δημοσίου και του ΕΟΤ στην Εταιρεία, η οποία έχει απορροφηθεί ήδη από την νεοσυσταθείσα Εταιρία παρίσταται ως αλυσιτελής. Και τούτο διότι μετά την επάνοδο των επίδικων ακινήτων στο Δημόσιο και στον ΕΟΤ συνεπεία της ακυρώσεως, τα εν λόγω ακίνητα θα περιήρχοντο και πάλι, κατά τις κείμενες, διατάξεις στην Εταιρία, υπό τις αυτές προϋποθέσεις του άρθρου 196 του ανωτέρω ν. 4389/2016, οι οποίες, όπως εκτέθηκε, εξαιρούν από την αυτόματη μεταβίβαση προς την Εταιρία τα ακίνητα του Δημοσίου και του ΕΟΤ που εμπίπτουν στις κατηγορίες α-δ της παραγρ. 4 του άρθρου 196.

Συνεπώς, και δεδομένου ότι οι αιτούντες δεν διατύπωσαν άλλη άποψη ως προς την επιρροή της μεταβολής του νομοθετικού καθεστώτος επί της υποθέσεως, το Δικαστήριο έκρινε ότι η επίδικη αίτηση πρέπει να απορριφθεί και να γίνει δεκτή η ασκηθείσα παρέμβαση.Source/ Author:www.ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom