Απόρριψη της αγωγής ως προώρως ασκουμένης δεν συνιστά απόρριψη για τυπικούς λόγους

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ/ November 28, 2018: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

Απόρριψη της αγωγής ως προώρως ασκουμένης δεν συνιστά απόρριψη για τυπικούς λόγους

Συνήθως τέτοια απόρριψη γίνεται όταν νεαρής ηλικίας πρόσωπο τραυματίζεται σοβαρώς από αδικοπραξία τρίτου και αξιώνεται αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα υπερβαίνον συνήθως τα δέκα έτη.

 Απόρριψη αγωγής για τυπικούς λόγους υπάρχει σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η παροχή δικαστικής προστασίας ματαιώνεται για λόγο που δεν ανάγεται στην νομική ή ουσιαστική βασιμότητα της υπό διάγνωση απαιτήσεως.

Το Εφετειο που έκρινε ότι υφίστατο υποχρέωση επανέγερσης της αγωγής μετά την τελεσίδικο απόρριψή της ως προώρως ασκηθείσας εντός 6 μηνών και την απέρριψε λόγω παραγραφής, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε την ΑΚ 263 
Αναιρείται  Απόφ. Μον.Εφ.Θεσ.329/2017.

Παραίτηση από το Δικόγραφο Αναιρέσεως (1)
Η παραίτηση από το δικόγραφο της αναιρέσεως που έχει ασκηθεί κατ’ άρθρο 495 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δικ., ολική ή μερική, μπορεί να γίνει χωρίς την συναίνεση του αντιδίκου του παραιτουμένου, πριν από την έναρξη της προφορικής συζητήσεως της υποθέσεως, ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, είτε από τον ίδιο τον διάδικο, είτε από τον, κατ’ άρθρο 96 του Κ.Πολ.Δικ. πληρεξούσιο δικηγόρο του, ο οποίος μάλιστα δεν απαιτείται να έχει ειδική προς τούτο (για την παραίτηση από το δικόγραφο) πληρεξουσιότητα.

Αποθετική Ζημία - Μέλλουσα
Σε περίπτωση που από την εκτίμηση των αποδείξεων προκύψει,  ότι η ζημία του ενάγοντος, που εμφανιζόταν κατά την αγωγή ως πιθανή, κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων, είναι απλώς ενδεχόμενη, η αγωγή απορρίπτεται ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη ως προς το στοιχείο της πιθανότητας του διαφυγόντος κέρδους.  Εάν ή πραγμάτωση της μέλλουσας ζημίας εξαρτάται και από άλλους αστάθμητους παράγοντες, οι οποίοι είναι ενδεχόμενο να επέλθουν στο μέλλον και των οποίων η τυχόν μέλλουσα πραγματοποίησή της είναι αδύνατο να προβλεφθεί, τότε δεν επιδικάζεται ως πρόωρη, αλλά επιδικάζεται μόνο όταν γεννηθεί.


Απόφ. ΑΠ……

Το Εφετειο που έκρινε ότι υφίστατο υποχρέωση επανέγερσης της αγωγής μετά την τελεσίδικο απόρριψή της ως προώρως ασκηθείσας εντός 6 μηνών και την απέρριψε λόγω παραγραφής, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε την ΑΚ 263Source/ Author:www.esd.gr - διαβάστε περισσότερα

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom