Απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2811/2018

November 11, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2811/2018

Με την εδώ εξεταζόμενη απόφαση απορρίφθηκε η έφεση του Δημοσίου κατά της υπ’ αριθμ.19005/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε γίνει εν μέρει δεκτή αγωγή του εφεσιβλήτου και είχε αναγνωριστεί η υποχρέωση του εκκαλούντος Δημοσίου να καταβάλει σε αυτόν ως αποζημίωση συνολικό ποσό ύψους 22.664,43 ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής του, για την αποκατάσταση της ζημίας και τη χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη, συνεπεία του τραυματισμού του, κατά τη διάρκεια επεισοδίων σε αγώνα ποδοσφαίρου. Ωστόσο, η αντίθετη έφεση του ενάγοντος έγινε δεκτή και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αναγνώρισε την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταβάλει στον εφεσίβλητο το ποσό των 47.664,43 ευρώ (ηθική βλάβη 30.000 ευρώ + αποζημίωση άρθρου 931 Α.Κ. 10.000 ευρώ + αποζημίωση 7.664,43 ευρώ) νομιμοτόκως, από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής έως την εξόφληση.

Πιο συγκεκριμένα, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιρικός αγώνας είχε αξιολογηθεί ως υψηλής επικινδυνότητας, ενόψει δε τούτου, ήταν αναγκαίος και επιβεβλημένος ο ενδελεχής σωματικός έλεγχος των φιλάθλων των αθλητικών ομάδων για την έγκαιρη αποτροπή εισαγωγής στο γήπεδο επικίνδυνων αντικειμένων, κατά τη διεξαγωγή δε του αγώνα, οι αστυνομικές δυνάμεις υποχρεούνταν να είχαν λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια τάξη και η σωματική ακεραιότητα όλων των παρευρισκομένων φιλάθλων. Εν προκειμένω, τα όργανα του Δημοσίου κατά πλημμελή άσκηση των καθηκόντων τους δεν έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των επεισοδίων, καθώς δεν προέβησαν σε αποτελεσματική έρευνα των εισερχομένων φιλάθλων και στην φύλαξη των εγκαταστάσεων του γηπέδου, αφού εκσφενδονίστηκαν μεταξύ των οπαδών αντικείμενα (πέτρες, κέρματα, κομμάτια από νεροχύτες κ.τ.λ.), τα οποία οι οπαδοί των αντιπάλων ομάδων είτε έφεραν μαζί τους κατά την είσοδό τους στο γήπεδο, είτε απέσπασαν από τις εγκαταστάσεις του γηπέδου. Εξάλλου, όπως αποδεικνύεται από το σύνολο των προσκομισθέντων εγγράφων, αν και τα επεισόδια είχαν ξεκινήσει πριν από την έναρξη του αγώνα, τα όργανα του Δημοσίου δεν απέτρεψαν με αποτελεσματικό τρόπο την κλιμάκωσή τους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκατεσσάρων φιλάθλων και του εκκαλούντος - εφεσιβλήτου, ο οποίος υπέστη βαριά σωματική βλάβη στον αριστερό οφθαλμό του. Συνεπώς, εν προκειμένω, τα όργανα του Δημοσίου παρέλειψαν, κατά παράβαση της ανατεθειμένης σ’ αυτά αποστολής, να διασφαλίσουν τη δημόσια τάξη και τη σωματική ακεραιότητα των φιλάθλων, μεταξύ των οποίων και ο εκκαλών-εφεσίβλητος. Η πλημμελής δε αυτή άσκηση των καθηκόντων των αστυνομικών οργάνων, κατά την εκτέλεση της διατεταγμένης υπηρεσίας τους, τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με το ζημιογόνο αποτέλεσμα, δηλαδή, τον τραυματισμό του εκκαλούντος και συνεπώς θεμελιώνεται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ., αποκλειστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για αποζημίωση του τελευταίου, όπως ορθώς κρίθηκε με την εκκαλούμενη απόφαση.

Περαιτέρω, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, συνεκτιμώντας τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα ο τραυματισμός του εκκαλούντος-εφεσιβλήτου, ο οποίος, κατά τα γενόμενα δεκτά, οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα των οργάνων του Δημοσίου, τη σοβαρότητα του τραυματισμού του (απώλεια της όρασης του αριστερού του οφθαλμού), για την αποκατάσταση του οποίου υπέστη χειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς όμως να αποκατασταθεί η βλάβη της όρασής του, το γεγονός ότι ο εκκαλών-εφεσίβλητος, λόγω του ατυχήματος αυτού, παρέμεινε εκτός της εργασίας του επί δυο περίπου μήνες, την έκταση και τη διάρκεια της ταλαιπωρίας που υπέστη εξαιτίας του τραυματισμού του, την ηλικία του κατά το χρόνο του ατυχήματος (29 ετών) και την κοινωνική και οικονομική του κατάσταση, έκρινε ότι πρέπει να επιδικαστεί στον εκκαλούντα-εφεσίβλητο ποσό ύψους 30.000€ για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη, μεταρρυθμιζομένης της εκκαλουμένης κατά το κεφάλαιο αυτό.

Τέλος, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να επιδικαστεί στον εκκαλούντα- εφεσίβλητο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 931 Α.Κ., η οποία παρέχει αυτοτελή αξίωση για αποζημίωση, εφόσον η αναπηρία ή η παραμόρφωση που προξενείται στον παθόντα επιδρά στο μέλλον του, δηλαδή στην επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξή του, εύλογη χρηματική αποζημίωση ύψους 10.000€. 

Επιμέλεια: Ναυσικά Τζαναβάρη / Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Υπόχρεο σε αποζημίωση φιλάθλου που τραυματίσθηκε κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα το Ελληνικό Δημόσιο, γιατί η υπεύθυνη Αστυνομική Αρχή, δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα αποτροπής των επεισοδίων και του αποτελέσματος.Source/ Author:ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom