Κυριότητα σχολικής περιουσίας και λειτουργία σχολείων.- υπ’ αριθμ. 54 / 2018 απόφαση Δ’ Τμήματος ΑΠ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ/ October 19, 2018: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

Κυριότητα σχολικής περιουσίας και λειτουργία σχολείων.- υπ’ αριθμ. 54 / 2018 απόφαση Δ’ Τμήματος ΑΠ

Η περιουσία (κινητή ή ακίνητη) των σχολικών ταμείων, που ιδρύθηκαν για κάθε σχολείο με το Ν. 5019/1931, ως φορέων της σχολικής περιουσίας και αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιήλθε στις σχολικές εφορείες (επίσης νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου) με καθολική διαδοχή εκ του νόμου, ήτοι δυνάμει του άρθρου 40 παρ. 1 και 4 Ν. 1566/1985, με το οποίο και καταργήθηκαν τα σχολικά ταμεία, ενώ, στη συνέχεια, η περιουσία των σχολικών εφορειών περιήλθε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), πάλι με καθολική διαδοχή εκ του νόμου, δηλαδή με βάση τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 3 Ν. 1894/1990 και 31 παρ. 1 Ν. 2009/ 1992 (με τις οποίες καταργήθηκαν οι σχολικές εφορείες) και της από ΣΤ/13/1994/Β-40 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, χωρίς να απαιτείται, για την εγκυρότητα της κτήσης από τους Ο.Τ.Α. της ακίνητης περιουσίας των σχολικών εφορειών, η αναφερόμενη στις ανωτέρω διατάξεις διαπιστωτική απόφαση του Νομάρχη και μεταγραφή αυτής, καθώς με αυτές τις διατάξεις ανατέθηκε η άσκηση δημόσιας λειτουργίας, δηλαδή, η εκμετάλλευση και η διαχείριση της σχολικής περιουσίας, από καταργημένο ν.π.π.δ. (σχολικές εφορείες) σε έτερο ν.π.δ.δ. (Ο.Τ.Α.), με επακόλουθο την αυτόθροη εκ του νόμου μεταβίβαση, χωρίς άλλη διατύπωση, των περιουσιακών στοιχείων των σχολικών εφορειών στους Ο.Τ.Α., ως παρακολουθημάτων του δημοσίου σκοπού, για τον οποίο είχαν ταχθεί και που πλέον ασκείται από τους Ο.Τ.Α

Εξάλλου, όταν με νόμο ανατίθεται η άσκηση δημόσιου σκοπού από μία δημόσια υπηρεσία (ή ν.π.δ.δ.) σε άλλη δημόσια υπηρεσία (ή ν.π.δ.δ.) τότε στην δεύτερη συμεταβιβάζονται αυτόθροα εκ του νόμου τα εκτός συναλλαγής δημόσια πράγματα της πρώτης ως παρακολουθήματα του δημοσίου σκοπού για τον οποίο είχαν ταχθεί και που πλέον ασκείται από άλλο δημόσιο φορέα, επομένως πρόκειται για καθολική διαδοχή, που συντελείται εκ του νόμου, χωρίς άλλη διατύπωση ή προϋπόθεση εγκυρότητάς της και όχι για μεταβίβαση κατ’ άρθρα 1033 επ. του Α.Κ. ή κληρονομική διαδοχή, οπότε και μόνο θα απαιτούνταν συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή προκειμένου για ακίνητα (βλ. σχετ. Σ.τ.Ε. (τμ. Β’ ) 1031/1967). 

Η παραπάνω διαπίστωση ενισχύεται επιπλέον, 1) από το γεγονός ότι, αν καθ’ υπόθεση γινόταν δεκτό ότι δεν αποκτά, ο Ο.Τ.Α. την ακίνητη περιουσία της σχολικής εφορείας χωρίς απόφαση νομάρχη και μεταγραφή της, τότε η εν λόγω περιουσία θα παρέμενε σε καταργημένο ν.π.δ.δ. (σχολική εφορεία), κάτι που, ούτε νομικά δυνατό είναι (όπως συμβαίνει αντίθετα επί μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου για την οποία δεν τηρήθηκε ο συμβολαιογραφικός τύπος και μεταγραφή, οπότε η κυριότητα παραμένει στον προηγούμενο κύριο), ούτε ανταποκρίνεται στη βούληση του νομοθέτη για μεταβίβαση σε κάθε περίπτωση του συνόλου της σχολικής περιουσίας στους Ο.Τ.Α., 2) από την ΣΤ/13/1994/Β’ -40 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 14 Ν. 1894/1990), όπου διευκρινίζεται, ότι η απόφαση νομάρχη είναι διαπιστωτική της υπάρχουσας σε κάθε σχολείο περιουσίας.

www.areiospagos.gr

Επιμέλεια : Κωνσταντίνος Σπανός / Επιστημονικός συνεργάτης e-Θεμις

Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δημόσιων σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα σχολικά κτίρια, για τα οποία έχουν συνταχθεί πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, με τα οικόπεδά τους, μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα αντίστοιχα ακίνητα.Source/ Author:Απόφαση 54/2018 | Download PDF

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom