Εφαρμογή νέων διατάξεων Ν. 4335/2015 - υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφαση Α1’ Τμήματος ΑΠ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ/ October 15, 2018: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Εφαρμογή νέων διατάξεων Ν. 4335/2015 - υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφαση Α1’ Τμήματος ΑΠ

Η υπό κρίση ένδικη αίτηση αναιρέσεως κατατέθηκε στις 2-6-2016, ενώ η προσβαλλόμενη απόφαση δημοσιεύθηκε στις 28-6-2013, χωρίς να έχει γίνει επίδοση. Με το άρθρο 1 άρθρο τρίτο του Ν. 4335/2015 αντικαταστάθηκαν διατάξεις του τρίτου βιβλίου του ΚΠολΔ και παρατέθηκε μεταξύ άλλων η νέα διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 564 του ΚΠολΔ, κατά την οποία, εάν η απόφαση δεν επιδόθηκε, η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης είναι δύο (2) έτη και αρχίζει από την δημοσίευση της απόφασης που περατώνει τη δίκη. Μειώθηκε έτσι σε διετή η καταχρηστική προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από τριετή που προβλεπόταν πριν την τροποποίηση.

Επίσης, με το άρθρο 1 άρθρο ένατο του Ν. 4335/2015 στην παρ. 2 ορίσθηκε ότι οι διατάξεις για τα ένδικα μέσα και τις ειδικές διαδικασίες των άρθρων 591 - 645 εφαρμόζονται για τα κατατιθέμενα από 1.1.2016 ένδικα μέσα και αγωγές και στην παρ. 4 ότι κατά τα λοιπά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις, η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από 1.1.2016.

Η αναιρετική νομολογία έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα. Με τις υπ’ αριθμ. 519/2017 και 520/2017 ο Άρειος Πάγος δέχθηκε ότι η ως άνω προθεσμία είναι τριετής, ενώ με τις υπ’ αριθμ. 1176/2017 και 1640/2017 αποφάσεις του δέχθηκε ότι η προθεσμία είναι διετής.  Έτσι, με την υπ’ αριθμ. 1855/2017 απόφαση του Α2 Τμήματος του Αρείου Πάγου κρίθηκε ως μείζονος ενδιαφέροντος ζήτημα το αν για αποφάσεις, που έχουν δημοσιευθεί προ της 1-1-2016  χωρίς να επιδοθούν, όπως ισχύει εν προκειμένω, εξακολουθεί και μετά την 1-1-2016 να ισχύει η τριετής προθεσμία, η οποία προβλεπόταν πριν από την τροποποίηση και παραπέμφθηκε, γι’ αυτό το λόγο, στην Πλήρη Ολομέλεια αυτού. Επομένως, στην επίδικη διαφορά το Δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 249 ΚΠολΔ και συνεπώς ότι η συζήτηση πρέπει να αναβληθεί μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως από την Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, προς επίτευξη ενότητας της νομολογίας και προς αποφυγή εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων.


Επιμέλεια: Βασιλική Γεωργίου / Επιστημονικός Συνεργάτης e-Θέμις

www.areiospagos.gr

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 564 του ΚΠολΔ, αν η απόφαση δεν επιδόθηκε, η προθεσμία της αναίρεσης είναι δύο (2) έτη και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης που περατώνει τη δίκη.Source/ Author:ΑΠ 2.2018 | Download PDF

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom