Απόφαση 76/2018 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

October 14, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Απόφαση 76/2018 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

Με την αίτηση ζητήθηκε η αναστολή εκτελέσεως της  αποφάσεως  του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), με την οποία αποφασίστηκε η εγγραφή στο Ταμείο:

α) των υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίοι ζήτησαν την διαγραφή τους από το τότε Ταμείο  Νομικών[ακολούθως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1, 2 και 3 περ. Α΄, στοιχ. Γ΄ του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), Τομέας Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) και ήδη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 53 παρ. 1, στοιχ. Γ΄, περ. α΄, εδαφ. γγ΄, Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), από την ημέρα της διαγραφής τους από αυτό .

β) των υπαλλήλων που διορίσθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την 1.1.2011 και εφεξής, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και ήδη ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 53 παρ. 1 στοιχ. Α΄ περ. α΄, εδαφ. αα΄, από την ημέρα διορισμού τους. Ορίστηκε δε, περαιτέρω, με την ως άνω απόφαση ότι στους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν περιλαμβάνονται οι δικαστικοί λειτουργοί εκτός αν διορίστηκαν πριν από την 1.1.2011 και είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο ΜΤΠΥ πριν από τον διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών, οπότε και διατηρούν το καθεστώς συμμετοχής τους στο ΜΤΠΥ. Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Με την 710/2017 απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή  αίτηση ακυρώσεως, μεταξύ άλλων, και των αιτούντων και ακυρώθηκε η ως άνω απόφαση  του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ.

Επιμέλεια: Ιωάννης Κοντούλης/ Επιστημονικός Συνεργάτης e-Θεμις

Κατά συνέπεια, η κρινόμενη αίτηση δεν έχει πλέον αντικείμενο και πρέπει, για τον λόγο αυτό, να απορριφθεί .Source/ Author:ethemis.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom