ΠΟΛ 1177/2018: Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων - απαλλαγή από ΦΠΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ/ October 10, 2018: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

ΠΟΛ 1177/2018: Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων - απαλλαγή από ΦΠΑ

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1177/2018 με την οποία ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον προσδιορισμό της έννοιας «διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα» ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης και εισαγωγής πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην ναυσιπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και της παράδοσης και εισαγωγής αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία αυτά κατά τον εφοδιασμό τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 της παρούσας απόφασης, τυγχάνουν εφαρμογής οι απαλλαγές των α’, γ’, δ’ και ε παρ. 1 περιπτώσεων του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, για όσα πλοία   μεταφέρουν επιβάτες με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, ή βιομηχανική, ή αλιευτική δραστηριότητα, κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα. Θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα (άρθρο 3):

-      Τα πλοία που εκτελούν  αποκλειστικά προκαθορισμένες πλόες για συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, εφόσον πάνω από το 70% των συνολικών ταξιδιών τους γίνεται στην ανοικτή θάλασσα και στους διεθνείς προορισμούς.

-     Τα επαγγελματικά πλοία του ν. 4256/2014 ,εφόσον άνω του 50% της συνολικά διανυόμενης απόστασης για την εν λόγω περίοδο, βάσει των ναύλων που πραγματοποιούν, διενεργείται στην ανοιχτή θάλασσα. Στην περίπτωση που τα πλοία αυτά χρησιμοποιούνται και ως επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, βάσει του ίδιου νόμου, στον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και οι διανυόμενες αποστάσεις που διενεργούνται από την δραστηριότητά τους αυτή.

-     Τα πλοία που διενεργούν κυρίως διεθνείς πλόες (εξωτερικού) καθώς και τα αλιευτικά πλοία.

Η διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα αποδεικνύεται, βάσει του άρθρου 4,  με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης (AIS) (κατηγορίας Α), το οποίο ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης του ΙΜΟ, όπως αναφέρεται στα άρθρα 6 και 6α της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 49/2005 (ΦΕΚ Α’ 66).Αξίζει να τονιστεί ότι οι υποκείμενοι, έχουν υποχρέωση εγκατάστασης, συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης (AIS) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 ανεξάρτητα εάν εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 49/2005. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, λειτουργώντας ως Εθνική Αρμόδια Αρχή για το SafeSeaNet, παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία της παραγράφου 1 στην ΑΑΔΕ, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί ηλεκτρονική εφαρμογή αποθήκευσης και επεξεργασίας των στοιχείων της παραγράφου 1, για την διαπίστωση της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3, ανά ημερολογιακή περίοδο. Η εφαρμογή χρησιμοποιείται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές και ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της δραστηριότητας αυτής. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 χρησιμοποιείται από την Α.Α.Δ.Ε., και η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ανταλλαγής Δεδομένων (IMDatE- lntergrated Maritime Data Environment) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA).

Στο άρθρο 6 της παρούσας, ορίζεται η διαδικασία απόδειξης των παραπάνω, και μεταξύ άλλων τονίζεται, ότι ο υποκείμενος που κάνει χρήση των απαλλαγών του άρθρου 1 της παρούσας για μια συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, πρέπει να  στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δήλωση για κάθε πλοίο ότι πραγματοποίησε δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3. Εξαιρούνται  οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της Χώρας υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ/ΦΠΑ για την διενεργούμενη δραστηριότητά τους στο εσωτερικό της Χώρας. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, μεταξύ των οποίων ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων και καταστάσεων, η ημερολογιακή περίοδος που αυτές αφορούν, καθώς και ο τρόπος ελέγχου της διενεργούμενης δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, ορίζονται με απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Επιμέλεια: Παναγιώτα Κουβουτσάκη / Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Tυγχάνουν εφαρμογής οι απαλλαγές των α’, γ’, δ’ και ε’ παρ. 1 περιπτώσεων του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, για όσα πλοία μεταφέρουν επιβάτες με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, ή βιομηχανική, ή αλιευτική δραστηριότητα, κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα.Source/ Author:ΠΟΛ1177_2018 | Download PDF

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom