Έννοια κοινού τραπεζικού λογαριασμού - υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση Α1’ Τμήματος ΑΠ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ/ October 08, 2018: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Έννοια κοινού τραπεζικού λογαριασμού - υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση Α1’ Τμήματος ΑΠ

Από το συνδυασμό, των διατάξεων των άρθρων 1 παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 5638/1932, 2 παράγραφος 1 του ν.δ. 17-7/13-8-1923, 411, 489, 490, 491 και 493 ΑΚ συνάγεται ότι, σε περίπτωση χρηματικής κατάθεσης επ’ ονόματι του ιδίου του καταθέτη και τρίτου ή τρίτων, σε κοινό λογαριασμό, και ανεξαρτήτως του αν τα κατατεθέντα χρήματα ανήκαν σε όλους υπέρ των οποίων έγινε η κατάθεση ή σε μερικούς από αυτούς, παράγεται μεταξύ του καταθέτη και του τρίτου, αφενός, και της τράπεζας (δέκτη της κατάθεσης), αφετέρου, ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή, με αποτέλεσμα η ανάληψη των χρημάτων της καταθέσεως (ολικώς ή μερικώς) από ένα των δικαιούχων να γίνεται εξ ιδίου δικαίου.

Σε περίπτωση που αναληφθεί ολόκληρο το ποσό της χρηματικής καταθέσεως από ένα μόνο δικαιούχο, επέρχεται ολοσχερής απόσβεση της απαιτήσεως του κάθε δικαιούχου έναντι της τράπεζας, ενώ ο συνδικαιούχος, που δεν έκανε την ανάληψη, έχει δικαίωμα αναγωγής, κατά εκείνου που ανέλαβε ολόκληρη την κατάθεση, για καταβολή ποσού ίσου προς το μισό της καταθέσεως, εκτός αν από τη μεταξύ τους εσωτερική σχέση προκύπτει άλλη αναλογία ή δικαίωμα επί ολοκλήρου του ποσού της καταθέσεως η έλλειψη δικαιώματος αναγωγής εκ μέρους αυτού που δεν έκανε ανάληψη του ποσού, εξαίρεση της οποίας το βάρος της επικλήσεως και αποδείξεως έχει ο διάδικος, ο οποίος προβάλλει περιστατικά που θεμελιώνουν το ως άνω εξαιρετικό δικαίωμα (ΑΠ 1545/2008, ΑΠ 1001/2012).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι υπό κρίση  λογαριασμοί ανήκουν στους διαδίκους, η έγγαμη συμβίωση των οποίων έχει πλέον διακοπεί. Οι λογαριασμοί αυτοί δεν ανοίχθηκαν κατόπιν κοινής συμφωνίας των διαδίκων με σκοπό την αποταμίευση στο πλαίσιο της οικογενειακής τους οικονομίας, ούτε τροφοδοτούνταν ισομερώς από καθένα τούτων με χρήματα της εργασίας τους. Ο μεν πρώτος ήταν μισθοδοτικός - επαγγελματικός λογαριασμός της αναιρεσίβλητης, πραγματικής δικαιούχου, χωρίς οποιοδήποτε δικαίωμα του αναιρεσείοντος στο εκάστοτε προϊόν υπόλοιπο αυτού, το οποίο, κατά την εσωτερική συμφωνία τους, ανήκε αποκλειστικά στην αναιρεσίβλητη. Ο δε άλλος λογαριασμός, τροφοδοτούμενος με δωρεές χρημάτων στο πρόσωπο της ανήλικης συνδικαιούχου θυγατέρας τους Μ., ανήκε στην τελευταία, η επιμέλεια του προσώπου της οποίας είχε ανατεθεί στην αναιρεσίβλητη κι επομενως εκείνη δικαιούτο στην ανάληψη του ποσού του. Συνεπώς, δεν προκύπτει  δικαίωμα του αναιρεσείοντος σε ίσα μέρη ως προς τους λογαριασμούς.

Επιμέλεια: Βασιλική Γεωργίου / Επιστημονικός Συνεργάτης e-Θέμις

Οι αποταμιευτικοί οικογενειακοί λογαριασμοί λειτουργούν στο πλαίσιο της υποχρέωσης των συζύγων για κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες και προς αντιμετώπισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1389-1390 ΑΚ.Source/ Author:www.areiospagos.gr

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom