Γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΙΕΘΝΗ/ September 12, 2018: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΠOΦΑΣΉ (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1223 ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ

της 5ης Σεπτεμβρίου 2018

για τον διορισμό γενικού εισαγγελέα στο Δικαστήριο

της 5ης Σεπτεμβρίου 2018

για τον διορισμό γενικού εισαγγελέα στο Δικαστήριο

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 19,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 253 και 255,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η θητεία δεκατεσσάρων δικαστών και πέντε γενικών εισαγγελέων του Δικαστηρίου λήγει στις 6 Οκτωβρίου 2018. Πρέπει συνεπώς να γίνουν διορισμοί για να καλυφθούν οι θέσεις αυτές από 7ης Οκτωβρίου 2018.

(2) Η θητεία των δικαστών και των γενικών εισαγγελέων είναι εξαετής.

(3) Η υποψηφιότητα του κ. Gerard HOGAN έχει προταθεί για τη θέση γενικού εισαγγελέα στο Δικαστήριο.

(4) Η επιτροπή που θεσπίσθηκε με το άρθρο 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωμοδότησε σχετικά με την επάρκεια του κ. Gerard HOGAN για την άσκηση των καθηκόντων του γενικού εισαγγελέα στο Δικαστήριο,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κ. Gerard HOGAN διορίζεται γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου για την περίοδο από 7ης Οκτωβρίου 2018 έως 6ης Οκτωβρίου 2024.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2018.

Ο Πρόεδρος

Ο κ. Gerard HOGAN διορίζεται γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου για την περίοδο από 7ης Οκτωβρίου 2018 έως 6ης Οκτωβρίου 2024.Source/ Author:Δείτε περισσότερα εδώ

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom