Πραγματογνωμοσύνη Ιατρική Αναιρετέα η απόφαση εάν δεν ληφθεί υπόψη

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ June 14, 2018: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Πραγματογνωμοσύνη Ιατρική Αναιρετέα η απόφαση εάν δεν ληφθεί υπόψη

Πραγματογνωμοσύνη Ιατρική

που διατάχθηκε με παρεμπίπτουσα απόφαση του δικαστηρίου

αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσα (άρθρ. 339,383 ΚΠλοΔ)

Αναιρετέα η απόφαση εάν δεν ληφθεί υπόψη (1)

Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 390 Κ.Πολ.Δ. γνωμοδοτήσεις προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης σε ζητήματα που αφορούν εκκρεμή δίκη, δεν συνιστούν ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσον, αλλά έγγραφο, που εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο και η μνεία ότι λήφθηκαν υπόψη και όλα τα έγγραφα καλύπτει και αυτές.

Αντιθέτως η πραγματογνωμοσύνη, που διεξήχθη με διαταγή του δικαστηρίου αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσον (339, 383 Κ.Πολ.Δ.). Επομένως εφ’ όσον έγινε επίκληση και προσκομιδή της σχετικής γνωμοδότησης του πραγματογνώμονα από κάποιον από τους διαδίκους, οφείλει το δικαστήριο να τη λάβει υπόψη και να συνεκτιμήσει αυτήν με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα, κάνοντας ειδική μνεία γι’ αυτήν στην απόφασή του.

Εν προκειμένω αναιρείται Εφετειακή Απόφαση κατ΄άρθρ. 559 αρ.11γ ΚΠολΔ, καθότι, στο αποδεικτικό της πόρισμα κατέληξε χωρίς να λάβει υπόψη την ιατρική πραγματογνωμοσύνη ορθοπεδικού χειρουργού (που διενεργήθηκε με βάση παρεμπίπτουσα απόφαση του Εφετείου), για την οποία δε γίνεται ιδιαίτερη μνεία, όπως έπρεπε, αφού αποτελεί ίδιον αποδεικτικό μέσον, διάφορο δηλαδή των εγγράφων.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

1.Ζητήματα σχετικά με την Πραγματογνωμοσύνη και τις γνωμοδοτήσεις των ειδικών

Οι από το άρθρο 390 Κ.Πολ.Δ., προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις δεν είναι ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο , αλλά έγγραφο που ειδικώς ρυθμίζεται από το νόμο και εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο. Από το χαρακτήρα των γνωμοδοτήσεων αυτών ως εγγράφων παρέπεται, ότι το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να μνημονεύεσει   αυτές ειδικά και κατ΄ αντιδιαστολή προς τα λοιπά έγγραφα και εν γένει αποδεικτικά μέσα που φέρονται, ότι λήφθηκαν υπόψη. ΑΠ 96/2003, ΣΕΣυγκΔ 2005/139.

Από τη διάταξη του άρθρου 368 παρ. 1 ΚΠολΔικ συνάγεται, ότι η συμπλήρωση των αποδείξεων με τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης απόκειται στην κυριαρχική και άρα ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, που εκτιμά ελεύθερα την ανάγκη χρήσης του αποδεικτικού αυτού μέσου. Και στην περίπτωση της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί του αν για την αντίληψη του ζητήματος για το οποίο ζητείται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, απαιτούνται ιδιάζουσες γνώσεις επιστήμης ή τέχνης, δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. ΑΠ 1488/2005, ΣΕΣυγκΔ 2006/43, ΑΠ 632/2010, ΕΣυγκΔ 2010/439, ΑΠ 361/2016, ΕΣυγκΔ 2016/435.

Γνωμοδοτήσεις Πραγματογνωμόνων δεν αποτελούν “έγγραφα” με ισχύ αποδεικτικών μέσων κατ΄ άρθρ. 339 και 432 ΚΠολΔ. Συνεπώς η παραμόρφωση του περιεχομένου τέτοιου εγγράφου όπως είναι οι γνωμοδοτήσεις πραγματογνωμόνων ή προσώπων με ειδικές γνώσεις δεν ιδρύει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 559 αριθ. 20 ΚΠολΔ λόγο αναιρέσεως. ΑΠ 1865/2006, ΣΕΣυγκΔ 2007/205.

Contra Νομολογία

Κατά το άρθρο 390 του ΚΠολΔ η δικαστική πραγματογνωμοσύνη, εφόσον συντάχθηκε κατά τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν συνιστά ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, αλλά έγγραφο, που υποβάλλεται στην ίδια ρύθμιση και εκτιμάται ελεύθερα από το δικαστήριο, το οποίο δεν έχει υποχρέωση να το μνημονεύσει ειδικά και κατ’ αντιδιαστολή προς τα λοιπά έγγραφα και εν γένει προς τα άλλα αποδεικτικά μέσα, τα οποία φέρονται ότι ελήφθησαν υπόψη προς σχηματισμό της δικανικής κρίσης. Για την ταυτότητα δε του λόγου, στην ίδια ρύθμιση υπόκεινται και οι γνωμοδοτήσεις των τεχνικών συμβούλων των διαδίκων, όταν συντάσσονται εγγράφως κατά το άρθρο 392 παρ. 2 του ΚΠολΔ. ΑΠ 34/2012, ΕΣυγκΔ 2012/307.

Απόφ. ΑΠ…..

Κατά το άρθρο 390 του ΚΠολΔ η δικαστική πραγματογνωμοσύνη, εφόσον συντάχθηκε κατά τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν συνιστά ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, αλλά έγγραφοSource/ Author:www.esd.gr - διαβάστε περισσότερα

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom