Πρόστιμο από την Α.Π.Δ.Π.Χ. 50.000 σε δικηγορική εταιρεία.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ/ May 25, 2018: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Πρόστιμο από την Α.Π.Δ.Π.Χ. 50.000 σε δικηγορική εταιρεία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 41/2018
(Τµήµα)

Η Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στην έδρα της την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 µετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σε συνέχεια της από 14-02-2018 συνεδρίασης, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, Γεώργιος Μπατζαλέξης, κωλυοµένου του Προέδρου της Αρχής, Κωνσταντίνου Μενουδάκου, και τα αναπληρωµατικά µέλη Παναγιώτης Ροντογιάννης, ως εισηγητής, Χαράλαµπος Τσιλιώτης και Γρηγόριος Τσόλιας, σε αναπλήρωση των τακτικών µελών Αντωνίου Συµβώνη, Σπυρίδωνος Βλαχόπουλου και Χαράλαµπου Ανθόπουλου αντίστοιχα, οι οποίοι, αν και εκλήθησαν νοµίµως εγγράφως, δεν παρέστησαν λόγω κωλύµατος. Στη συνεδρίαση παρέστησαν, µε εντολή του Προέδρου, οι Γεώργιος Ρουσόπουλος και Λεωνίδας Ρούσσος, ειδικοί επιστήµονες – ελεγκτές ως βοηθοί εισηγητή. Επίσης, παρέστη, µε εντολή του Προέδρου, και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του ∆ιοικητικού Τµήµατος της Αρχής, ως γραµµατέας.

Ο έλεγχος ήταν αιφνίδιος, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση του υπεύθυνου επεξεργασίας. πραγµατοποιήθηκε διαλογική συζήτηση µε τους Α, ∆ιευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Εσωτερικού Ελέγχου, συνεπικουρούµενο από στέλεχος του τεχνικού τµήµατος αρµόδιο για τις ηλεκτρονικές εφαρµογές και τις υποδοµές και, τέλος, τον Β, δικηγόρο και εταίρο της εταιρείας.Source/ Author:Απόφαση Α.Π.Δ.Π.Χ | PDF Download

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom