Ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνο πατέρα- Απόφαση 2207/2017 Τμ. Α' ΣτΕ

February 28, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Ισόβια σύνταξη σε πολύτεκνο πατέρα- Απόφαση 2207/2017 Τμ. Α' ΣτΕ

Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, κατά το μέρος που δεν προβλέπει ότι, σε περίπτωση θανάτου της δικαιούχου της ισόβιας συντάξεως μητέρας, τη σύνταξη μπορεί να λάβει ο επιζών σύζυγός της, δεν είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 και 21 του Συντάγματος. Και τούτο, γιατί το άρθρο 21 του Συντάγματος επιβάλλει την προστασία της πολύτεκνης οικογένειας, την οποία αποτελούν, πλην των τέκνων, και οι δύο σύζυγοι. Συνεπώς, δεν είναι συνταγματικά ανεκτό να χορηγείται στον ένα μόνο από τους συζύγους (στη μητέρα) παροχή υπό την ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα, σε περίπτωση δε θανάτου να μη λαμβάνει την παροχή αυτή ο επιζών σύζυγος, απομειούμενης με τον τρόπο αυτό της προς την πολύτεκνη οικογένεια προστασίας, εφ’ όσον και οι δύο σύζυγοι αποτελούν μέλη της συνταγματικά προστατευόμενης οικογένειας.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν. 1892/1990, οι παροχές του νόμου αυτού, δηλαδή τόσο το επίδομα όσο και η ισόβια σύνταξη, έχουν τον χαρακτήρα κινήτρου προς τους νέους γονείς για τη δημιουργία πολύτεκνων οικογενειών, με στόχο την αντιμετώπιση του οξέος δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Επίσης, στα σχετικά πρακτικά συνεδριάσεων της Βουλής αναφέρεται ότι το δημογραφικό πρόβλημα συνιστά το πρώτο εθνικό πρόβλημα, με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, η αλλαγή δε των δημογραφικών δεδομένων αποτελεί τη βάση για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας, ενώ ως κίνητρο προς την κατεύθυνση αυτή θεσπίζεται η χορήγηση των προαναφερθεισών παροχών, οι οποίες καταβάλλονται ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή ή αποζημίωση.


Η αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως της Επιτροπής Εκδικάσεως Ενστάσεων του Ο.Γ.Α. είναι μη νόμιμη, ως στηριζόμενη σε αντισυνταγματική διάταξη νόμου, η οποία επιτρέπει τη χορήγηση της ισόβιας σύνταξης μόνο στην πολύτεκνη μητέρα.Source/ Author:www.dsanet.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom