Αίτηση αναθεώρησης ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου - Απόφαση υπ' αριθμ. 2332/2017 VII ΤμΕλΣυν

January 25, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Αίτηση αναθεώρησης ενώπιον Ελεγκτικού Συνεδρίου - Απόφαση υπ' αριθμ. 2332/2017 VII ΤμΕλΣυν

Στο άρθρο 105 του π.δ. 1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» (Α΄ 304) ορίζεται ότι: «Εις αναθεώρησιν υπόκεινται αι οριστικαί αποφάσεις των Τμημάτων (…)». Εξάλλου, ο «Κώδικας Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), ορίζει στο άρθρο 89 ότι: «Οι οριστικές αποφάσεις των Τμημάτων υπόκεινται στο έκτακτο ένδικο μέσο της αναθεώρησης, το οποίο ασκεί στο Τμήμα που εξέδωσε την απόφαση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 (…) ο ενδιαφερόμενος (…).» και στο άρθρο 48 ότι: «1. (…). 3.  Η αίτηση αναθεώρησης επιτρέπεται να ασκηθεί (…): α) λόγω πλάνης περί τα πραγματικά γεγονότα ή λόγω λογιστικού λάθους, β) αν προσαχθούν νέα κρίσιμα έγγραφα, γ) αν η πράξη στηρίχθηκε σε καταθέσεις μαρτύρων που καταδικάστηκαν για ψευδορκία ή απαλλάχθηκαν αλλά η ψευδορκία αναγνωρίστηκε δικαστικά,  δ) αν η πράξη στηρίχθηκε σε πλαστά έγγραφα, εφόσον η πλαστογραφία αναγνωρίστηκε δικαστικά έστω και στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης ή του βουλεύματος. (…)». 

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, οι οριστικές αποφάσεις των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπόκεινται σε αναθεώρηση μόνο για τους περιοριστικά αναφερόμενους στις ως άνω διατάξεις λόγους, στους οποίους περιλαμβάνεται και η προσαγωγή, μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, νέων κρισίμων εγγράφων. Ως κρίσιμο έγγραφο νοείται έγγραφο έγκυρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, με αποδεικτική ισχύ στην υπόθεση που κρίθηκε, δηλαδή έγγραφο από το οποίο προκύπτει άμεση και πλήρης απόδειξη ή ανταπόδειξη ουσιώδους πραγματικού γεγονότος, στην παραδοχή του οποίου στηρίζεται το διατακτικό της απόφασης αυτής, και το οποίο (έγγραφο) θα μπορούσε να ασκήσει ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης, με την έννοια ότι, αν υποβαλλόταν στην εκτίμηση του Δικαστηρίου, θα το οδηγούσε σε ουσιαστική κρίση της υπόθεσης διαφορετική από την περιεχόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση. Το κατά τα ανωτέρω κρίσιμο έγγραφο πρέπει να είναι και νέο, δηλαδή είτε να υπήρχε κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης αλλά να ήταν άγνωστο ή να ήταν ανέφικτη η προσκόμισή του, για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος αλλά σε συνδρομή τυχαίων ή απρόβλεπτων γεγονότων που δεν μπορούσαν να είχαν αποτραπεί με λήψη, εκ μέρους του, μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, είτε να είναι μεν μεταγενέστερο αλλά να προκύπτει από αυτό η ύπαρξη και το περιεχόμενο άλλου κρίσιμου εγγράφου, που είχε εκδοθεί πριν από την δικαστική απόφαση και του οποίου η έγκαιρη προσκόμιση δεν ήταν δυνατή για τους ως άνω λόγους.

 

Η αίτηση αναθεώρησης πρέπει να γίνει δεκτή και να αναθεωρηθεί η προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος που απέρριψε τον ισχυρισμό του αιτούντος περί εφαρμογής της αρχής της αναλογικότηταςSource/ Author:www.elsyn.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom