Κήρυξη πτώχευσης - υπ’ αριθμ. 578/2018 απόφαση Α1’ Τμήματος ΑΠ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ/ January 22, 2018: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

Κήρυξη πτώχευσης - υπ’ αριθμ. 578/2018 απόφαση Α1’ Τμήματος ΑΠ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Πτωχευτικού Κώδικα, “Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση, εάν δεν συντρέχουν οι υποκειμενικές ή οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώχευσης (παρ.1). Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει επίσης την αίτηση, εφόσον αποδεικνύεται ότι, αν και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, η περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας… (παρ.2)”. Επαρκής περιουσία, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, νοείται εκείνη, η οποία μπορεί να ρευστοποιηθεί άμεσα, δηλαδή σε εύλογο χρόνο από τη συζήτηση της υπόθεσης, αναλόγως του είδους του περιουσιακού στοιχείου και των συνθηκών της αγοράς και είναι ικανή να καλύψει τα έξοδα της πτωχευτικής διαδικασίας. Τόσο η εμπορική αξία του ρευστοποιήσιμου περιουσιακού στοιχείου όσο και το ύψος των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας προσδιορίζονται από το δικαστήριο κατά την δυνατότερη προσέγγιση.

Στην προκειμένη περίπτωση, η μη πληρωμή των ληξιπρόθεσμων και απαιτητών εμπορικών χρεών της αιτούσας εταιρίας οφείλεται στη μόνιμη και γενική αδυναμία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της τουλάχιστον από τις 7-6-2011 που έπαυσε να λειτουργεί, με αποτέλεσμα έκτοτε να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης των πληρωμών της, με άμεση συνέπεια τον ανεπανόρθωτο κλονισμό της εμπορικής της πίστης. Όμως, παρότι συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώχευσης, η ένδικη αίτηση κρίθηκε από το Εφετείο απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμη, επειδή υπάρχει αποδεδειγμένα ανεπάρκεια κάλυψης των εξόδων της διαδικασίας, και ειδικότερα των πάσης φύσεως δικαστικών εξόδων για την όλη πτωχευτική διαδικασία, από την περιουσία της αιτούσας εταιρίας.

Επιμέλεια: Βασιλική Γεωργίου / Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Το πτωχευτικό δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση και εφόσον αποδεικνύεται ότι, αν και συντρέχουν οι υποκειμενικές ή αντικειμενικές προϋποθέσεις για την κήρυξη της πτώχευσης, η περιουσία του οφειλέτη δεν θα επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.Source/ Author:areiospagos.gr

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom