Αναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης - Απόφαση 1448/2017 VII ΤμΕλΣυν

January 03, 2018: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Αναστολή εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης - Απόφαση 1448/2017 VII ΤμΕλΣυν

Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 51 παρ. 1 και 2 του π.δ/τος 1225/1981 «Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» (Α΄ 304) (βλ. και άρθρο 84 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013, ΦΕΚ Α΄ 52), η αναστολή της εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης, κατά της οποίας έχει ασκηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα και παραμένει εκκρεμής έφεση, μπορεί να διαταχθεί με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον πιθανολογείται ότι από την εκτέλεσή της απειλείται άμεσος κίνδυνος οικονομικής ή άλλης βλάβης του αιτούντος, η οποία δε θα μπορεί να επανορθωθεί ή θα είναι δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσης.

Αντίθετα, η πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της έφεσης δε δικαιολογεί τη χορήγηση της αναστολής, διότι αυτή, ως μέτρο προσωρινής προστασίας με επείγοντα χαρακτήρα, δε συνάδει με την έρευνα της βασιμότητας των λόγων της έφεσης. Αν όμως αποδεικνύεται παραχρήμα η συνδρομή πραγματικών περιστατικών, τα οποία δεν πιθανολογούν απλώς, αλλά καθιστούν σχεδόν βέβαιη την ευδοκίμηση της έφεσης, δικαιολογείται η χορήγηση της αναστολής, ανεξάρτητα μάλιστα από τυχόν κίνδυνο οικονομικής ή άλλης βλάβης του αιτούντος από την εκτέλεση της καθ’ ης η αίτηση πράξης σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσης.

...η αναστολή της εκτέλεσης καταλογιστικής πράξης, κατά της οποίας έχει ασκηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα και παραμένει εκκρεμής έφεση, μπορεί να διαταχθεί με απόφαση του Ελεγκτικού ΣυνεδρίουSource/ Author:www.elsyn.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom