Καταλογισμός ποσού σε βάρος μέλους Δ.Ε.Π. - Απόφαση 287/2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

October 18, 2017: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Καταλογισμός ποσού σε βάρος μέλους Δ.Ε.Π. - Απόφαση 287/2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το άρθρο 104 παρ.2 του Συντάγματος, που καταλαμβάνει και τα μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), στις πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές της παραγράφου 2 αυτού, οι οποίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών της οργανικής θέσης των δημοσίων λειτουργών, εμπίπτουν μόνο οι αποδοχές από οποιαδήποτε δεύτερη θέση κατέχουν αυτοί και όχι και οι πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές που τους καταβάλλονται ως αμοιβή για εργασία παρεχόμενη στο πλαίσιο της οργανικής τους θέσης, στις οποίες δεν επιβάλλεται περιορισμός. Επομένως, σε περίπτωση που οι απολαβές μέλους Δ.Ε.Π. από τη συμμετοχή του σε ερευνητικό πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου, υπερβαίνουν κατά μήνα το σύνολο των πάσης φύσης τακτικών αποδοχών του, η είσπραξη των επιπλέον αμοιβών είναι μη νόμιμη και η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 16 του ν. 2083/1992, η οποία εισάγει ρύθμιση αυτοτελή και ανεξάρτητη από την ανωτέρω συνταγματική απαγόρευση, συνιστά αυτοτελές και επαρκές έρεισμα για τον καταλογισμό τους.

Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας συνιστούν χρηματικές διαχειρίσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και κατά συνέπεια δημόσιες διαχειρίσεις και ως εκ τούτου υπάγονται στον έλεγχο και στην καταλογιστική αρμοδιότητα των οικονομικών επιθεωρητών, ο έλεγχος των οποίων εκτείνεται στο σύνολο της διαχείρισης, χωρίς να εξαρτάται και να επηρεάζεται από την πηγή προέλευσης των εσόδων τους.

Έλλειμμα δημόσιας διαχείρισης συνιστά εκτός από την έλλειψη χρημάτων και κάθε «ανοίκειος» πληρωμή. Στην περίπτωση αυτή ο καταλογισμός χωρεί οπωσδήποτε και σε βάρος του αχρεωστήτως λαβόντος και μάλιστα, όπως από το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 2362/1995 ρητά προβλέπεται, ανεξάρτητα από τη συνδρομή ή μη υπαιτιότητας στο πρόσωπό του.

Δεν συντρέχει παραβίαση του άρθρου 20 παρ. 2 του Συντάγματος λόγω παράλειψής της προηγούμενης ακρόασης του καταλογιζομένου, όταν οι καταλογιστικές πράξεις εκδίδονται βάσει αντικειμενικών αποκλειστικά στοιχείων, ανεξάρτητων από την υποκειμενική συμπεριφορά του καθού ο καταλογισμός, και κατά δέσμια αρμοδιότητα του καταλογίζοντος οργάνου.

Η παράβαση της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, με την μετέπειτα έκδοση διοικητικών πράξεων αντίθετων προς την μέχρι τότε πρακτική και συμπεριφορά της διοίκησης έχει ως συνέπεια την ακυρότητα των πράξεων αυτών και στην περίπτωση που πρόκειται για πράξεις με καταλογιστικό περιεχόμενο των καταλογιστικών αυτών πράξεων.

Διαφέρει η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης από την αρχή της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης ως προς το ότι για την εφαρμογή της τελευταίας και τη συνδρομή της καλής πίστης του διοικουμένου δεν απαιτείται να προηγηθούν συγκεκριμένες θετικές ενέργειες των αρμοδίων διοικητικών οργάνων, αλλά αρκεί και η απλή παράλειψη τους να ανατρέψουν την κατάσταση αυτή και στην περίπτωση καταβολής αχρεωστήτως αποδοχών να αναζητήσουν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.Source/ Author:https://www.elsyn.gr/

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom