Ακυρότητα πράξης ταμειακής βεβαίωσης - Απόφαση 409/2017 VII Τμήματος ΕλΣυν

July 10, 2017: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Ακυρότητα πράξης ταμειακής βεβαίωσης - Απόφαση 409/2017 VII Τμήματος ΕλΣυν

Οι πράξεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης για την είσπραξη των δημοτικών εσόδων - στις οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η βεβαιωτική εγγραφή εσόδου στον χρηματικό κατάλογο του Δήμου - πάσχουν ακυρότητα ως στερούμενες νομίμου ερείσματος, όταν πριν από την έκδοση της οικείας πράξης διοικητικής εκτέλεσης δεν εκδόθηκε νόμιμος τίτλος βεβαίωσης του εσόδου εκ των αναφερομένων στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του β.δ. της 17.5/5.6.1959. Εξάλλου, το Δικαστήριο, σε περίπτωση που διαπιστώσει παράβαση νόμου, όπως είναι η έλλειψη νομίμου ερείσματος των ανωτέρω πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, προβαίνει αυτεπαγγέλτως στην ακύρωσή τους.

Ο χρηματικός κατάλογος, που υπάρχει και στα στοιχεία του φακέλου, ανεξαρτήτως του ότι δεν αποδεικνύεται ότι  κοινοποιήθηκε στον ανακόπτοντα, δεν αποτελεί σε κάθε περίπτωση πράξη καταλογισμού, καθόσον στερείται εκτελεστού χαρακτήρα, όπως άλλωστε συμβαίνει και με την έκθεση επιθεώρησης - ελέγχου του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης. Εξάλλου, και το συναφές έγγραφο του Τμήματος Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού του Δήμου αποτελεί απλώς προπαρασκευαστική ενέργεια των εμπλεκόμενων δημοτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη του χρηματικού καταλόγου και οπωσδήποτε όχι το νόμιμο τίτλο για την ταμειακή βεβαίωση της αντίστοιχης οφειλής. Με τα δεδομένα αυτά, εφόσον δεν αποδεικνύεται ότι η πληττόμενη ταμειακή βεβαίωση εσόδου ερείδεται επί νόμιμου τίτλου, ήτοι επί καταλογιστικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου, η πράξη ταμειακής βεβαίωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί, κατά παραδοχή του σχετικού λόγου ανακοπής. 

Η υποκείμενη σχέση, στην οποία στηρίχθηκε η πληττόμενη ταμειακή βεβαίωση σε βάρος του ανακόπτοντος είναι σχέση δημοσιονομικού δικαίου.Source/ Author:https://www.elsyn.gr/

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom