Πολυνομοσχέδιο: Τροποποιήσεις Σχετικά με την Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Πτώχευσης

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ/ May 18, 2017: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Πολυνομοσχέδιο: Τροποποιήσεις Σχετικά με την Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Πτώχευσης

Το  άρθρο 62 «Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα» του πολυνομοσχεδίου που τέθηκε σε ψήφιση στη Βουλή διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της απλοποιημένης διαδικασία πτώχευσης και μειώνει το χρόνο περάτωσης της. Συγκεκριμένα, με τον ισχύον άρθρο του Πτωχευτικού Κώδικα η διαδικασία απλοποιημένης πτώχευσης εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που η πτωχευτική περιούσια δεν ξεπερνά τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Το άρθρο 63 του πολυνομοσχεδίου προβλέπει την εφαρμογή της απλοποιημένης  διαδικασίας πτώχευσης σε περιπτώσεις που πληρούνται 2 από τα παρακάτω  3 κριτήρια: 1) σύνολο ενεργητικού έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, 2) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, 3) μέσος όρος απασχολουμένων έως πέντε (5) άτομα.

Επίσης  καταργείται η δυνατότητα έφεσης κατά της απόφασης του εισηγητή για αμφισβητήσεις απαίτησης κατά την επαλήθευση, αντιρρήσεις και αιτήσεις εκπρόθεσμης επαλήθευσης απαιτήσεων καθώς και για τις αντιρρήσεις κατά του πίνακα κατάταξης των πιστωτών για ποσά αμφισβητούμενου ή του εκπροθέσμως υποβληθέντος προς επαλήθευση πιστώματος που υπερβαίνουν το ποσό των ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ. Ακόμη προστίθεται η παράγραφος 2 στο άρθρο 163 σύμφωνα με την οποία ο εισηγητής ασκεί τις αρμοδιότητες του πτωχευτικού δικαστηρίου σχετικά με: την αφαίρεση από τον οφειλέτη της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας σε περίπτωση που έχει ανατεθεί σε αυτόν (18. παρ. 2), την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου (19 παρ. 2) σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, τη λήψη απόφασης για τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την απόφαση κήρυξης της πτώχευσης εάν αποδεικνύεται ότι έτσι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των πιστωτών (78 παρ. 1). Ακόμη καταργείται ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων της συνεχιζόμενης επιχείρησης από ορκωτό ελεγκτή, καταργείται η δυνατότητα πρόσληψης προσώπων με ειδικές γνώσεις από τον σύνδικο ενώ ορίζεται ότι ο σύνδικος αποφασίζει για την παράδοση πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά ή υποτίμηση σε αυτόν χωρίς την άδεια του εισηγητή.

Επιπλέον εισάγονται οι διατάξεις 163 α. , β. και γ. Η πρώτη προβλέπει την εκποίηση κινητών την πτώχευσης για την αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών μετά την ένωση των πιστωτών χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη να προβάλει αντιρρήσεις. Η διάταξη 163 β. ορίζει ότι αν αποβεί άκαρπη η εκποίηση ακινήτων στα πλαίσια της διαδικασία απλοποιημένης πτώχευσης, επιτρέπεται η επανάληψη της διαδικασίας μία μόνο φορά (αντί για τρεις (3) που προβλέπεται στην συνήθης διαδικασία) αφού περάσουν δύο βδομάδες από την πρώτη προσπάθεια. Σε περίπτωση που και η δεύτερη προσπάθεια αποβεί άκαρπη προβλέπεται ελεύθερη εκποίηση με νέους όρους που ορίζονται από τον εισηγητή με αιτιολογημένη διάταξη του. Κατά της διάταξης αυτής δεν επιτρέπεται προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο. Σύμφωνα με τη διάταξη γ. του άρθρου 163 η απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης περατώνεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση έξι (6) ετών από την κήρυξη της. Κρίσιμος χρόνος για την εφαρμογή της νέας απλοποιημένης διαδικασίας πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων ορίζεται  η ημερομηνία έκδοσης/δημοσίευσης της απόφασης με την οποία κηρύσσεται ο οφειλέτης σε κατάσταση πτώχευσης.

Συνοπτικά, οι τροποποιήσεις που προτείνονται από το πολυνομοσχέδιο αυξάνουν τις αρμοδιότητες τους εισηγητή, διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης και μειώνουν το χρόνο περάτωσής της.

Σύμφωνα με τη διάταξη γ. του άρθρου 163 η απλοποιημένη διαδικασία πτώχευσης περατώνεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση έξι (6) ετών από την κήρυξη της.Source/ Author:Τροποποιήσεις Πτωχευτικού Κώδικα| PDF DOWNLOAD

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom