Κανονισμός 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Διεύρυνση Αρμοδιoτήτων της Frontex

ΔΙΕΘΝΗ/ May 17, 2017: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom

NewsRoom eΘέμις


ethemis

Κανονισμός 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: Διεύρυνση Αρμοδιoτήτων της Frontex

Ύστερα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με τον Κανονισμό 2016/1624 διεύρυνε τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινώς αποκαλούμενος Frontex, ο οποίος ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου (26.10.2004, DO L 349/25.11.2004).


Συγκεκριμένα, το Προοίμιο καθώς και το άρθρο 5 του Κανονισμού καθιερώνουν τη συνευθύνη της  Frontex με τα κράτη μέλη για τη διαχείριση των συνόρων «συμπεριλαμβανομένων των σωμάτων ακτοφυλακής στον βαθμό που εκτελούν επιχειρήσεις επιτήρησης συνόρων στη θάλασσα». Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 8, η Frontex διεξάγει «αξιολόγηση τρωτότητας» που περιλαμβάνει την αξιολόγηση της «ικανότητας και ετοιμότητας των κρατών μελών να αντιμετωπίζουν απειλές και προβλήματα στα εξωτερικά σύνορα», και προτείνει στα κράτη μέλη αναγκαία μέτρα. ‘Όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 του Προοιμίου, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν λάβει τα, προτεινόμενα από τη Frontex, αναγκαία μέτρα, με αποτέλεσμα να καταστεί «ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων αναποτελεσματικός σε τέτοιο βαθμό ώστε ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν», το Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, προσδιορίζει τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν από την Frontex και απαιτεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να συνεργαστεί με τον οργανισμό για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. H Frontex, στη συνέχεια, καθορίζει τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την πρακτική εφαρμογή των μέτρων.


Ο Κανονισμός διευρύνει της αρμοδιότητες της Frontex και στο πεδίο της επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών, παραχωρώντας στον οργανισμό το δικαίωμα να οργανώνει κοινές επιχειρήσεις επιστροφής με δική του πρωτοβουλία.


Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κανονισμού το Διοικητικό Συμβούλιο της Frontex απαρτίζεται από ένα αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και δύο αντιπροσώπους της Επιτροπής. Για τη λήψη διορθωτικών μέτρων απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ για αποφάσεις που αφορούν δραστηριότητες του οργανισμού κοντά στα σύνορα κάποιου κράτους-μέλους απαιτείται ή σύμφωνη γνώμη του αντιπροσώπου του κράτους αυτού.

Ο Κανονισμός διευρύνει της αρμοδιότητες της Frontex και στο πεδίο της επιστροφής υπηκόων τρίτων χωρών, παραχωρώντας στον οργανισμό το δικαίωμα να οργανώνει κοινές επιχειρήσεις επιστροφής με δική του πρωτοβουλία.Source/ Author:Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom