N.4446 /2016 και COM (2016) 356: Βραχυπρόθεσμη Μίσθωση Ακινήτου στα Πλαισια της Διαμοιραστικής Οικονομίας

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ May 16, 2017: Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα NewsRoom


ethemis

N.4446 /2016 και COM (2016) 356: Βραχυπρόθεσμη Μίσθωση Ακινήτου στα Πλαισια της Διαμοιραστικής Οικονομίας

Ο Ελληνικός Νόμος και οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη Βραχυπρόθεσμη Μίσθωση Ακινήτου Μέσω Ψηφιακών Πλατφόρμων στα Πλαίσια της Οικονομίας Διαμοιρασμού

Η παγκόσμια διάδοση της οικονομίας διαμοιρασμού έχει καταστήσει αναγκαία την νομοθετική  της ρύθμιση. Στο ελληνικό νομοθετικό σύστημα η ρύθμιση αυτή επήλθε με το άρθρο 111 του νόμου  Ν. 4446/2016, ο οποίος όρισε τις προϋποθέσεις για τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτου μέσω ψηφιακών πλατφόρμων διαμοιρασμού. Οι προϋποθέσεις αυτές, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά, και αφορούν τόσο τον εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή όσο και το ακίνητο.
Συγκεκριμένα, ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων» που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός εγγραφής πρέπει να είναι εμφανής στην ψηφιακή πλατφόρμα διαμοιρασμού. Επιπλέον απαγορεύεται η εκμίσθωση άνω των δύο ακινήτων ανά Α.Φ.Μ δικαιούχου. Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων επιφέρει αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ το οποίο, διπλασιάζεται, σε περίπτωση εκ νέου μη τήρησης εντός του ίδιου φορολογικού έτους. Ο εκμισθωτής ή υπομισθωτής υποχρεούται σε συμμόρφωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης.


Αναφορικά με το ακίνητο, εκείνο πρέπει να έχει εμβαδό τουλάχιστον εννέα (9) τετραγωνικών μέτρων και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση, ενώ εκμισθώνεται επιπλωμένο αλλά χωρίς την παροχή επιπλέον υπηρεσιών. Για την εκμίσθωση απαιτούνται όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες. Το ακίνητο δεν πρέπει να εκμισθώνεται για παραπάνω των ενενήντα (90) ημερών ανά ημερολογιακό έτος, εκτός κι αν το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή από την εκμίσθωση ακινήτων μέσω της οικονομίας του διαμοιρασμού δεν ξεπερνά τις 12 χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το αντίστοιχο φορολογικό έτος.


Τέλος, η εκμίσθωση ακινήτου μέσω ψηφιακών πλατφόρμων στα πλαίσια της οικονομίας διαμοιρασμού απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. Ωστόσο, το εισόδημα που αποκτάται με τον τρόπο αυτό θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εμπίπτει στις αντίστοιχες διατάξεις (άρθρο 39 και  παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013,  ν. 3843/2010 και άρθρο 24 του ν. 4014/2011).


Ο παραπάνω νόμος επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ την 01.02.2017, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που απαιτείται για τη δημιουργία του Μητρώου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων.


Οι διατάξεις του παραπάνω νόμου έπονται της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  COM(2016)/0356 σχετικά με την προσέγγιση της διαμοιραστικής οικονομίας από τα κράτη μέλη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωσή αυτή, οι όροι που τίθενται από τα κράτη μέλη στις συνεργατικές πλατφόρμες και τους παρόχους υπηρεσιών για την πρόσβαση τους στην αγορά (π.χ. εγκρίσεις λειτουργίας επιχείρησης, υποχρεώσεις εξασφάλισης άδειας ή ελάχιστους όρους προτύπων ποιότητας) πρέπει να είναι αιτιολογημένοι,  αναγκαίοι για την επίτευξη σαφώς προσδιοριζόμενου στόχου δημοσίου συμφέροντος και αναλογικοί προς τον στόχο αυτό. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποθαρρύνει την επιβολή πλήρους απαγόρευσης ή ποσοτικών περιορισμών για δραστηριότητες στα πλαίσια της διαμοιραστικής οικονομίας, χαρακτηρίζοντας τα παραπάνω ως «μέτρα έσχατης ανάγκης». Ακόμη τονίζει ότι η άδεια στους παρόχους υπηρεσιών οφείλει να χορηγείται κατ’ αρχήν για απεριόριστο χρονικό διάστημα.


 Επίσης παροτρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων και ψηφιακών πλατφόρμων διαμοιραστικής οικονομίας σε ζητήματα φορολογίας καθότι οι πλατφόρμες αυτές ήδη καταγράφουν τις οικονομικές δραστηριότητες των παρόχων υπηρεσιών. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν, σε κάθε περίπτωση, υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρηματικών μοντέλων της διαμοιραστικής οικονομίας, υιοθετώντας έτσι μια φιλική στάση προς το καινούργιο οικονομικό μοντέλο αυτής.

Περισσότερα για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την διαμοιραστική οικονομία μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/collaborative-economy_el

Για ολόκληρες τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 μπορείτε να μεταφορτώσετε το αρχείο PDF από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Ο παραπάνω νόμος επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ την 01.02.2017, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που απαιτείται για τη δημιουργία του Μητρώου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων.Source/ Author:ΦΕΚ Α 240/22-12-2016

LATEST POSTS
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom