Τόκος υπερημερίας οφειλών Δημοσίου - Απόφαση 483/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

February 27, 2017: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

Τόκος υπερημερίας οφειλών Δημοσίου - Απόφαση 483/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

Στο άρθρο 21 του Κώδικα των Νόμων περί Δικών  του Δημοσίου (κ.δ. 26.6./10.7.1944), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα  με το  τέταρτο εδάφιο του άρθρου 109 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού  Κώδικα και το οποίο εφαρμόζεται ως ειδικότερο σε σχέση με τα γενικά περί υπερημερίας  άρθρα των 340-345 του ΑΚ, ορίζεται ότι «Ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής, ορίζεται σε 6% ετησίως, πλην αν άλλως ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής.».

Η προεκτεθείσα διάταξη έχει την έννοια ότι το Δημόσιο, με την ιδιότητα του οφειλέτη, καταβάλλει τόκο υπερημερίας σε ποσοστό μικρότερο εκείνου που υποχρεούνται να καταβάλουν οι ιδιώτες οφειλέτες, το οποίο μέχρι τώρα ήταν πάντα ανώτερο του εκ ποσοστού 6% οφειλομένου παρά του Δημοσίου. Η προνομιακή μεταχείριση του Δημοσίου, ως οφειλέτη, αποβλέπει, έστω και αν δεν ανάγεται άμεσα στην άσκηση  δημόσιας εξουσίας, στην ορθή άσκηση αυτής μέσω της διαφύλαξης της δημοσιονομικής ισορροπίας και της περιουσίας του Κράτους, με τον περιορισμό της αύξησης του κρατικού χρέους από τόκους για ληξιπρόθεσμες οφειλές, προκειμένου να εξασφαλίσει τα αναγκαία έσοδα για να εκπληρώσει τις κατά το Σύνταγμα και τους νόμους υποχρεώσεις του έναντι των πολιτών.

Τόκος υπερημερίας οφειλων Δημοσίου σε ιδιώτες. Σύμφωνη με το Σύνταγμα η πρόβλεψη χαμηλότερου επιτοκίου, ύψους 6%, με βάση το άρθρο 21 του Κώδικα των Νόμων περί Δικών του Δημοσίου (κ.δ. 26.6./10.7.1944), όπως κρίθηκε με την υπ' αριθμ. 483/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου...Source/ Author:elsyn.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom