ΣτΕ: Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. Τόκοι λόγω καθυστέρησης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ.

July 18, 2022: Νομολογία Νομικά Νέα

posts


ethemis

ΣτΕ: Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. Τόκοι λόγω καθυστέρησης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ.

ΣτΕ Β΄ 1505/2022

Πρόεδρος: Μ.Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Ο - Μ. Βασιλάκη, Πάρεδρος

Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. Τόκοι λόγω καθυστέρησης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ.

Ερμηνεία δικογράφου ως αίτησης επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση κατ΄ άρθρο 152 ΚΠολΔ (άρ. 40 π.δ. 18/1989). Παραδεκτή η αίτηση. Η εν λόγω διάταξη έχει την έννοια ότι εφαρμόζεται αναλόγως και σε περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο της Επικρατείας, δικάζοντας αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεως διοικητικού δικαστηρίου δεν έλαβε υπόψη δικόγραφο διαδίκου (υπόμνημα) για τον λόγο ότι κατετέθη στη Γραμματεία του μετά την παρέλευση της σχετικώς χορηγηθείσας από τον Πρόεδρο προθεσμίας, παρά το γεγονός ότι η τήρηση της ως άνω προθεσμίας παρακωλύθηκε συνεπεία της αναστολής των εργασιών του Δικαστηρίου, λόγω έκτακτων και αιφνίδιων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση), ήτοι από γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσε να αποτραπεί ούτε με άκρα σύνεση και επιμέλεια με αποτέλεσμα να εκδοθεί απόφαση απορρίπτουσα την αίτηση αναίρεσης. 

Ελλείψει ειδικών ρυθμίσεων στη νομοθεσία περί ΦΠΑ , οι διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 του ν. 1473/1984, ερμηνευόμενες υπό το φως του ενωσιακού δικαίου και της σχετικής νομολογίας του ΔΕΕ, έχουν την έννοια ότι εφαρμόζονται και για αξιώσεις του υποκείμενου στον φόρο προς επιδίκαση τόκων κατά την επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ αφορώντος αγαθά επένδυσης. Περαιτέρω, τόκοι οφείλονται όχι από την άσκηση της προσφυγής με την οποία υποβάλλεται το αίτημα για επιστροφή του φόρου που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως, όπως δηλαδή ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου, αλλά από την πάροδο της εύλογης προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συντελείται η επιστροφή, ώστε ο υποκείμενος στον φόρο να μην επωμίζεται κανέναν χρηματοοικονομικό κίνδυνο.

 

Συμβούλιο της ΕπικρατείαςSource/ Author:adjustice.gr

LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

View more
newsroom

ΝewsRoom/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis.gr

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

View more

newsroom