Νομολογία

June 19, 2018: Γ.Δικαστήριο Ε.Ε.: Επικυρώνει απόφαση του Ε.Κ. με την οποία υποχρεωνόταν η ευρωβουλευτής Marine Le Pen να επιστρέψει ποσό 300 000 ευρώ


ethemis

Γ.Δικαστήριο Ε.Ε.: Επικυρώνει απόφαση του Ε.Κ. με την οποία υποχρεωνόταν η ευρωβουλευτής Marine Le Pen να επιστρέψει ποσό 300 000 ευρώ

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ επικυρώνει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία υποχρεωνόταν η ευρωβουλευτής Marine Le Pen να επιστρέψει ποσό σχεδόν 300 000 ευρώ που της είχε καταβληθεί για την απασχόληση κοινοβουλευτικής βοηθού, για τον λόγο ότι δεν απέδειξε ότι η βοηθός αυτή εργαζόταν πράγματι

Η Marion (Marine) Le Pen διατέλεσε βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2009 έως το 2017. Με απόφαση της 5ης Δεκεμβρίου 2016, το Κοινοβούλιο έκρινε ότι, για το χρονικό διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Φεβρουάριο του 2016, ποσό ύψους 298 497,87 ευρώ είχε καταβληθεί αχρεωστήτως στην M. Le Pen στο πλαίσιο της βουλευτικής επικουρίας και θα έπρεπε να επιστραφεί. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στις πληρωμές που κατέβαλε το Κοινοβούλιο για μία συνεργάτιδα που είχε προσλάβει η M. Le Pen ως τοπική κοινοβουλευτική βοηθό για το χρονικό διάστημα από το 2010 έως το 2016. Το Κοινοβούλιο προσάπτει στη M. Le Pen ότι δεν απέδειξε ότι η τοπική βοηθός άσκησε εξαρτημένη εργασία η οποία να συνδέεται πραγματικά, άμεσα και αποκλειστικά με τα καθήκοντα της ευρωβουλευτού.

Η M. Le Pen ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακυρώσει την απόφαση που εξέδωσε εις βάρος της το Κοινοβούλιο.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της M. Le Pen και επικυρώνει την απόφαση του Κοινοβουλίου περί ανακτήσεως του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

Το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει το σύνολο των επιχειρημάτων της M. Le Pen. Ειδικότερα, κρίνει τα εξής:

  • ο Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου είναι αρμόδιος να εκδίδει αποφάσεις περί ανακτήσεως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
    - η δυνατότητα του Κοινοβουλίου να αποφασίζει την ανάκτηση ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως ως αποζημίωση βουλευτικής επικουρίας δεν θίγει την ανεξαρτησία των ευρωβουλευτών·
    - στη M. Le Pen παρασχέθηκε προσηκόντως η δυνατότητα να προβάλει την άποψή της, οπότε δεν υπήρξε προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας·
    - απόκειται σαφώς στους ευρωβουλευτές και όχι στο Κοινοβούλιο να αποδεικνύουν ότι τα εισπραχθέντα από αυτούς ποσά χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες στις οποίες πράγματι υποβλήθηκαν οι ευρωβουλευτές και οι οποίες οφείλονται πλήρως και αποκλειστικώς στην πρόσληψη και απασχόληση των βοηθών τους·
    - η M. Le Pen δεν κατόρθωσε να αποδείξει ότι η βοηθός της εκτελούσε πράγματι καθήκοντα για λογαριασμό της. Πράγματι, η προσφεύγουσα δεν απέδειξε κάποια δραστηριότητα της κοινοβουλευτικής βοηθού στο πλαίσιο της βουλευτικής επικουρίας, κάτι το οποίο παραδέχθηκε κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση. Ειδικότερα, η M. Le Pen δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο προς απόδειξη της υπάρξεως άμεσης επικουρίας παρεχομένης από την κοινοβουλευτική βοηθό της εντός των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου, καθόσον δεν αρκεί προς τούτο απλώς και μόνον η, προβαλλόμενη, πλην όμως όχι και αποδεδειγμένη, παρουσία της βοηθού στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου (εξάλλου, το Κοινοβούλιο επισήμανε κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση ότι δεν ήταν δυνατή η είσοδος κοινοβουλευτικού βοηθού στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου μέσω της εισόδου που προορίζεται για αποκλειστική χρήση των βουλευτών). Επιπλέον, μολονότι η M. Le Pen διατείνεται ότι η κοινοβουλευτική βοηθός της είχε επίσημη και πραγματική κατοικία εντός της κατοικίας ενός φίλου της στις Βρυξέλλες, τούτο αποτελεί απλώς ισχυρισμό, καθόσον η προσφεύγουσα δεν προβάλλει κανένα στοιχείο δυνάμενο να τεκμηριώσει τις αιτιάσεις της·

  • η M. Le Pen δεν υπέστη μεταχείριση ενέχουσα δυσμενή διάκριση και μεροληψία, δεδομένου ότι δεν προέβαλε κανένα αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο μπορεί να συναχθεί ότι το Κοινοβούλιο κίνησε παρόμοιες διαδικασίες, κατά το παρελθόν ή επί του παρόντος, αποκλειστικώς κατά των ευρωβουλευτών του Εθνικού Μετώπου [Front national].

Με τη σημερινή απόφασή του, το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την προσφυγή της M. Le Pen και επικυρώνει την απόφαση του Κοινοβουλίου περί ανακτήσεως του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more