Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

Ελληνική και Διεθνής Ειδησεογραφία, Αρθρογραφία, Βιβλιογραφία, Εκδηλώσεις, Νομολογία και Νομοθεσία

ethemis
 • ethemis

  Περικοπή της πάγιας αποζημίωσης των δικαστικών λειτουργών - Απόφαση 1509/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Η πάγια αποζημίωση των δικαστικών λειτουργών, ως μέρος των αποδοχών τους και κατ' επέκταση ως συνυπολογιζόμενη στο συντάξιμο μισθό τους , εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των περικοπών, που προβλέπονται από τους ν. 3833/2010 και ν.3845/2010.

 • ethemis

  Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης : Θεσμικές παρεμβάσεις του ΔΣΘ για τους Δασικούς Χάρτες και τις «οικιστικές πυκνώσεις»

  Θεσμικές παρεμβάσεις του ΔΣΘ για τους Δασικούς Χάρτες και τις «οικιστικές πυκνώσεις». Συγκεκριμένα περιέχονται τα ακόλουθα: Η προδικαστική Απόφαση 805/2016 του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την προβληματική σχέση Δασολογίου-Κτηματολογίου (σχετικές οι υπ' αριθ. 3574/2007 και 5964/2008 Αιτήσεις Ακύρωσης του Συλλόγου)...

 • ethemis

  Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και δικαίωση των θυμάτων της Μανωλάδας

  Με ομόφωνη, λοιπόν, απόφασή του το ΕΔΔΑ αναγνώρισε ότι υπήρξε παραβίαση του α.4 παρ. 2 της ΕΣΔΑ (Απαγόρευση των καταναγκαστικών έργων). Εκρινε, ότι η κατάσταση των προσφευγόντων αποκάλυπτε εμπορία ανθρώπων και καταναγκαστική εργασία, με δεδομένο ότι η εκμετάλλευση μέσω της εργασίας αποτελεί «μια πτυχή εμπορίας».

 • ethemis

  ΠΟΛ. 1118 /21-06-2018

  Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄105/14-6-2018) «Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα»

 • ethemis

  ΠΟΛ. 1073 /17-04-2018

  Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση των εντολών ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α’ 170)

 • ethemis

  Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

  Με το νόμο 4412/2016 ρυθμίζονται ενιαία οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων, ενώ με την δημοσίευση του νέου νόμου επιτυγχάνεται και η ενσωμάτωση των Οδηγιών 23, 24,25/2014 αντικαθιστώντας τις 17,18/2004 που είχαν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τα Π.Δ. 59 κι 60/2007.

 • ethemis

  Ποια η συμμετοχή των πολιτών στη συνταγματική αναθεώρηση; Λόγος και αντίλογος.

  Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, διοργανώνει δημόσια συζήτηση με θέμα: "Ποια η συμμετοχή των πολιτών στη συνταγματική αναθεώρηση; Λόγος και αντίλογος" Η είσοδος θα είναι ανοικτή για το κοινό και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 • ethemis

  Απόφαση 1623/2016 Β΄Τμ. ΣτΕ-Παραγραφή παραβάσεων φορολογικής νομοθεσίας

  Στην παρούσα απόφαση εξετάζεται αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Δ.Ε.Α., σχετικά με την επιβολή προστίμου για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά τη διαχειριστική περίοδο 1999. Ειδικότερα, η αρχή της ασφαλείας δικαίου απαιτεί η κατάσταση του φορολογουμένου, όσον αφορά την εκ μέρους του τήρηση των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας, να μην μπορεί να τίθεται επ' αόριστον εν αμφιβάλω. Συνακόλουθα, για τον καταλογισμό παραβάσεων των κανόνων της φορολογικής νομοθεσίας και, περαιτέρω, για την επιβολή στον παραβάτη σχετικών κυρώσεων, όπως τα πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΒΣ, απαιτείται να εφαρμόζεται προθεσμία παραγραφής, η οποία, προκειμένου να εκπληρώνει την συνιστάμενη στη διασφάλιση της ως άνω αρχής λειτουργία της, πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων και να είναι επαρκώς προβλέψιμη από τον ενδιαφερόμενο, δύναται, δε, κατ' εξαίρεση - υπό τον όρο της συνδρομής εξαιρετικώς τεκμηριωμένων περιστάσεων, η οποία είναι στενώς ερμηνευτέα, να παραταθεί.

 • ethemis

  ΔΕΕ C- 484/2014 της 15.9.2016 - Κοινωνία της πληροφορίας – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Επαγγελματικό ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN)

  Η ΔΕΕ υποθ. C-484/2014, απόφαση της 15.9.2016 αναφορικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο εκδόθηκε κατόπιν αίτησης προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Landgericht München I (1ο πρωτοδικείο Μονάχου, Γερμανία) σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 12 παρ. 1 της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουγια το ηλεκτρονικό εμπόριο.

 • ethemis

  Εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

  Η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού & Διεθνούς Ποινικού Δικαίου σάς προσκαλούν την Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017, ώρα 6μμ, σε συζήτηση στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60) με θέμα: "Η διακρατική συνεργασία στις ποινικές υποθέσεις (έκδοση, Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, δικαστική συνδρομή)"

 • ethemis

  "Ο Ρόλος και η Ευθύνη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων κατά το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων - Kαν (EE) 2016/679"

  Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και η DPO Academy με αφορμή την έναρξη του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος «Data Protection Officer» (Μάιος – Ιούνιος 2017) διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: O ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΚΑΝ ΕΕ 2016/679) Τρίτη 28 Μαρτίου 2017, ώρα 18:00 Νομική Βιβλιοθηκη, Αίθουσα «Ευρώπη», Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα

 • ethemis

  Στη Βουλή πολυνομοσχέδιο για θέματα ΟΤΑ και δημοτικών υπαλλήλων

  Στη Βουλή πρόκειται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που ρυθμλιζει ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία των ΟΤΑ, τους δημοτικούς υπαλλήλους καθως και τη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους πολίτες.

 • ethemis

  Εκτός μειώσεων οι συντάξεις βουλευτών και αιρετών στους ΟΤΑ

  Από τις διατάξεις του ν. 4387/2016 προκύπτει ότι θεσπίζεται εξαίρεση στις περικοπές των συντάξεων για τις βουλευτικές συντάξεις και τις συντάξεις των αιρετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

 • ethemis

  Ζητήματα χορηγήσεως διεθνούς προστασίας – Απόφαση ΣτΕ Τμ. Δ’ 445-447/2017 επταμ. (παραπομπή στην Ολομέλεια)

  Στις υπ’ αριθ. 445-447/2017 αποφάσεις το Δ’ Τμήμα έκρινε το ζήτημα της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας, την δυνατότητα διενέργειας συνεντεύξεων από προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, καθώς και θέματα αναγόμενα στις επιτροπές κρίσης ενδικοφανών προσφυγών και sτην παροχή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Λόγω της σπουδαιότητας των κρινόμενων ζητημάτων, οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου.

 • ethemis

  Η ρήτρα κατά της φοροαποφυγής στο ελληνικό δίκαιο - Εύρος και όρια εφαρμογής

  Εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη το έργο του Βασίλη Βύζα με θέμα "Η ρήτρα κατά της φοροαποφυγής στο ελληνικό δίκαιο - Εύρος και όρια εφαρμογής", το οποίο προλογίζει ο Ιωάννης Δρυλλεράκης.

 • ethemis

  Προανακριτικές πράξεις αστυνομικών οργάνων- Απόφαση 1330/2016 Τμ. Α' Συμβουλίου της Επικρατείας

  Πράξεις αστυνομικών οργάνων διενεργούντων προανάκριση χωρίς εισαγγελική παραγγελία, η οποία καταλήγει σε άσκηση ποινικής δίωξης. Αίτηση αναίρεσης . Υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλει στον αναιρεσίβλητο χρηματικό ποσό ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που αυτός είχε υποστεί από παράνομες ενέργειες των οργάνων του Δημοσίου, με τις οποίες κρίθηκε ως ποινικά κολάσιμη η πράξη της εισαγωγής και διάθεσης από αυτόν στην αγορά προϊόντων με κύριο συνθετικό την κάνναβη. Πλημμελής αιτιολογία απόφασης 1268/2004 Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Ευθύνη των οργάνων του Δημοσίου κατ' άρθρο 105 ΕισΝΑΚ.

 • ethemis

  Έννομο συμφέρον Μητροπολίτη για τη διάλυση ιδρύματος – Απόφαση ΣτΕ Δ’ Τμ. 549/2016

  Η απόφαση 549/2016 έκρινε ότι μόνο η ιδιότητα του Μητροπολίτη και του μέλους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν θεμελιώνει έννομο συμφέρον για να ζητήσει την διάλυση του «Τεκτονικού Ιδρύματος» και του ιδρύματος «Μέγα Αγαθοεργό Σώμα», συσχετίζοντας το έννομο συμφέρον για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως με τις ρυθμίσεις του ΑΚ για τα ιδρύματα και τις αρμοδιότητες των Μητροπολιτών.

 • ethemis

  Aντισυνταγματικές οι περικοπές στις αποδοχές ιατρών Ε.Σ.Υ.-Απόφαση ΣτΕΟλ 431/2018

  Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 431/2018 απόφαση έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ που επήλθαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περιπτώσεως 27 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και της αποφάσεως οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017) αντίκεινται στην αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των ιατρών ΕΣΥ που απορρέει εμμέσως από το 21 παρ. 3 Σ. καθώς και στην αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη.

 • ethemis

  Μελέτη για την Ενδικοφανή Προσφυγή

  Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, η Β' Έκδοση της μελέτης του Σωτηρίου Κυβέλου με θέμα "Η ενδικοφανής προσφυγή", την οποία προλογίζει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νομικής ΑΠΘ κ. Ευγενία Πρεβεδούρου

 • ethemis

  Μονογραφία για τη φορολογία των τόκων αποταμίευσης και την ανταλλαγή πληροφοριών

  Εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη μονογραφία της Ναταλίας Παξινού με θέμα "Φορολογία τόκων αποταμίευσης & ανταλλαγή πληροφοριών", με πρόλογο του Βουλευτή και Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών κ. Θεόδωρου Φορτσάκη.

 • ethemis

  Ποινική Δικαιοσύνη: Τεύχος 1/2017

  Κυκλοφόρησε το Τεύχος 1/2017, Ιανουάριος 2017 του Περιοδικού " Ποινική Δικαιοσύνη". Το περιοδικό παρακολουθεί κάθε μήνα τις νομοθετικές εξελίξεις του χώρου, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, δίνοντας έμφαση σε σημαντικά νομοθετήματα τα οποία και παραθέτει αυτούσια. Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου Εκδίδεται από το 1998 - Μηνιαία έκδοση-ISSN: 1108-2755

 • ethemis

  ΔΕΕ C- 484/2014 της 15.9.2016 - Κοινωνία της πληροφορίας – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Επαγγελματικό ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN)

  Η ΔΕΕ υποθ. C-484/2014, απόφαση της 15.9.2016 αναφορικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο εκδόθηκε κατόπιν αίτησης προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Landgericht München I (1ο πρωτοδικείο Μονάχου, Γερμανία) σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 12 παρ. 1 της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουγια το ηλεκτρονικό εμπόριο. Συγκεκριμένα η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ του Τοbias Mc Fadden και της Sony Music Entertainmentgermany GmbH, όσον αφορά ενδεχόμενη ευθύνη του πρώτου για τη χρήση, από τρίτον, του ασύρματου τοπικού δικτύου {Wireless local area network (WLAN) } που διατηρεί σε λειτουργία ο T. Mc Fadden, προκειμένου να θέσει στη διάθεση του κοινού, χωρίς άδεια, ηχητική εγγραφή που παρήγαγε η Sony Music.

 • ethemis

  Τηλεοπτικές άδειες - Απόφαση 95/2017 Ολομέλειας Συμβουλίου Επικρατείας

  Το έννομο συμφέρον για την προσβολή κάθε κανονιστικής πράξεως εξετάζεται αυτοτελώς και ασχέτως με το ενδεχόμενο εκδόσεως ή μη άλλων συναφών πράξεων, κανονιστικών ή ατομικών, κατʼ εφαρμογή της κανονιστικής. Δεν δύναται να συναχθεί ότι η αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. εξαντλείται, κατά το Σύνταγμα, στην έκδοση μόνον ατομικών διοικητικών πράξεων ελέγχου ή επιβολής κυρώσεων στους σταθμούς αυτούς, αλλά ότι, εν όψει του ανωτέρω σκοπού, το Ε.Σ.Ρ. είναι και αυτό, παράλληλα με την νομοθετική εξουσία και τα άλλα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας, φορέας του κατά το Σύνταγμα αμέσου ελέγχου των ανωτέρω σταθμών και στο προγενέστερο της ενάρξεως λειτουργίας αυτών στάδιο, δηλαδή στο στάδιο της χορηγήσεως των αδειών λειτουργίας τέτοιων σταθμών.

 • ethemis

  "Διάκριση φόρου - ανταποδοτικού τέλους" : Άρθρο - μελέτη της Νόρας Καραβά

  Το ζήτημα της διάκρισης φόρου και ανταποδοτικού τέλους είναι καίριο στην ελληνική έννομη τάξη. Για την εξέταση της παραβίασης, κατά την επιβολή των δημοσιονομικών βαρών, των θεμελιωδών αρχών που διέπουν την επιβολή του φόρου, αλλά και για τον εν γένει έλεγχο της νομιμότητας και της αιτιολογίας των πράξεων επιβολής των ως άνω βαρών, κρίσιμη είναι και πρέπει να προηγηθεί η διάκριση των επιβαρύνσεων σε φόρους και ανταποδοτικά τέλη.

 • ethemis

  Δημόσια συζήτηση με θέμα: Η Σαρία και ο Μουφτής υπό αμφισβήτηση

  Τo Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει δημόσια συζήτηση με θέμα: "Η Σαρία και ο Μουφτής υπό αμφισβήτηση" τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00, στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (Ακαδημίας 60).

 • ethemis

  ΕφΑθ 1065/2016 : Προσβολή μνήμης νεκρού στο διαδίκτυο

  Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1065/2016 απόφαση του 15ου Τμήματος του Εφετείου Αθηνών κρίθηκε ότι με ανάρτηση από την εναγομένη στην ιστοσελίδα της δελτίου τύπου που δημιουργεί εντυπώσεις για τον νεκρό υπάλληλό της και τη ζωή του, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και προκαλούν αρνητική εικόνα στους τρίτους για το πρόσωπό του. Προστατευόμενο έννομο αγαθό η ίδια προσωπικότητα των συγγενών και των κληρονόμων του νεκρού, στο μέτρο που η προσβολή αυτή προσέβαλε, λόγω του στενού οικογενειακού τους συνδέσμου, το αίσθημα σεβασμού τους προς τη μνήμη του θανόντος. Αναλογική εφαρμογή Ν 1178/1981, περί αστικής ευθύνης του τύπου, και επί προσβολών που συντελούνται στο διαδίκτυο.

 • ethemis

  Τόκος υπερημερίας οφειλών Δημοσίου - Απόφαση 483/2016 Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Το Ελληνικό Δημόσιο, με την ιδιότητα του οφειλέτη, καταβάλλει τόκο υπερημερίας σε ποσοστό μικρότερο εκείνου που υποχρεούνται να καταβάλουν οι ιδιώτες οφειλέτες, το οποίο μέχρι τώρα ήταν πάντα ανώτερο του εκ ποσοστού 6% οφειλομένου παρά του Δημοσίου.

 • ethemis

  ΣτΕ Β’ 287/2018 – Μη νόμιμη η πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης του Δημόσιου του ν. 2523/1997 κατόπιν ακύρωσης της πράξης επιβολής προστίμου λόγω παραγραφής

  Η ακύρωση της πράξεως επιβολής προστίμου για παράβαση του Κ.Β.Σ λόγω παραγραφής καθιστά μη νόμιμη και τη συναφή πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης του άρθρου 14 του ν. 2523/1997.