NewsRoom: Νομικά Νέα

Ελληνική και Διεθνής Ειδησεογραφία, Αρθρογραφία, Βιβλιογραφία, Εκδηλώσεις, Νομολογία και Νομοθεσία

ethemis
 • ethemis

  Γ΄ ΣτΕ 1442/2017 - Ενστάσεις σχετικά με τον τρόπο βαθμολόγησης ορισμένων μαθημάτων γενικής παιδείας στις Πανελλαδικές.

  Αίτηση ακύρωσης κατά των πινάκων αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων έτους 2016 για την εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • ethemis

  Diploma in Negotiations - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Το Diploma in Negotiations (DIN) είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μεταπτυχιακού επιπέδου που προσφέρεται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα διαπραγματεύσεων στην Ελλάδα με διεθνή πιστοποίηση.

 • ethemis

  Νομική φύση απόφασης περί καταλογισμού εγγυητικής ευθύνης σε Τράπεζα για ελλείμματα - Α' ΣΤΕ 1334/2017

  Αίτηση ακυρώσεως κατά απόφασης του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, με την οποία το καθ' ου ταμείο αποφασίζει την αποδοχή εγγυητικής ευθύνης Τράπεζας για κάλυψη ελλειμμάτων του Κλάδου Πρόνοιας του τέως ΤΑΠΙΛΤ μέχρι αποχωρήσεως και των τελευταίων ασφαλισμένων-εργαζομένων της Τράπεζας.

 • ethemis

  Υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών από το Γερμανικό Κοινοβούλιο

  Με 393 ψήφους υπέρ, το Γερμανικό κοινοβούλιο αναγνώρισε το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στον πολιτικό γάμο. O Γερμανικός Αστικός Κώδικας θα επιτρέπει πλέον τον πολιτικό γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Ψήφισαν υπέρ οι Σοσιαλδημοκράτες, οι Φιλελεύθεροι, οι Πράσινοι, το Αριστερό Linke αλλά και πολλοί Χριστιανοδημοκράτες βουλευτές. Βέβαια, δεν έλειψαν οι αρνητικές ψήφοι (226) από τους συντηρητικούς χριστιανοδημοκράτες και τους Βαυαρούς υπερσυντηρητικούς ενώ το κατεψήφισαν και οι λαϊκιστές δεξιοί του AfD.

 • ethemis

  Παραγραφή χρηματικών απαιτήσεων πολιτικών συνταξιούχων - Απόφ. 296/2017 Ολομέλειας ΕλΣυν

  Με την απόφαση 296/2017 της Ολομέλειας του ΕλΣυν κρίθηκε το ζήτημα της διακοπής της παραγραφής ασκηθείσας ενώπιον του ΕλΣυν αγωγής, η οποία ερείδεται στο άρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ.. Με την έγερση της εν λόγω αγωγής δεν επιδιώκεται η καταβολή συντάξεων, αλλά η αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε στο δικαιούχο από την παράνομη στέρηση συνταξιοδοτικών παροχών, η οποία δεν κωλύεται από το άρθρο 60 παρ.1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα.

 • ethemis

  Χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων- ΣτΕ Β' 675/2017

  Με την υπ' αριθμ. 675/2017 απόφαση του Β' Τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε ότι οι διατάξεις των άρθρων 11 του ν. 3513/2006, 29 του ν. 3697/2008, 10 του ν. 3790/2009 και 82 του ν. 3842/2010, με τις οποίες παρατείνεται διαδοχικά ο χρόνος παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, λίγο πριν από τη λήξη της αρχικής ή της παρατεθείσας παραγραφής, αντίκεινται στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος.

 • ethemis

  Νέος κύκλος εκπαίδευσης Πιστοποιημένων Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση

  Νέος κύκλος εκπαίδευσης Πιστοποιημένων Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση (Certified Mediation Advocate) με δίδακτρα 150€ και δυνατότητα συμμετοχής και Ασκουμένων Δικηγόρων.Τα σεμινάρια είναι 3ήμερα, 18ωρα, πραγματοποιούνται πλήρως στα Ελληνικά, με Ελληνικό υποστηρικτικό υλικό έντυπο και ηλεκτρονικό και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, μετά τις ώρες εργασίας. Είναι κατάλληλα για παρακολούθηση από τους συναδέλφους Δικηγόρους, αλλά και από ασκούμενους δικηγόρους, χωρίς διακοπή της απασχόλησης τους και γίνονται στις υπερσύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του «ΑΚΚΕΔ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» (Φειδίου 18, 4ος όροφος), με άρτια οπτικοακουστική υποδομή. Ολοκληρώνονται με διαδικασία αξιολόγησης και εξατομικευμένης καθοδήγησης των συμμετεχόντων για καλύτερη κατανόηση και εμβάθυνση στο ρόλο του Νομικού Παραστάτη Δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση.

 • ethemis

  Εκδήλωση με θέμα: Ο δημόσιος χώρος ως πεδίο έντασης ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον.

  Την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 (έναρξη 18.30 μµ) θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα: Ο δημόσιος χώρος ως πεδίο έντασης ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον, στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60).

 • ethemis

  Ομόφωνα αθώος ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Αθανάσιος Ράντος

  Ομόφωνα αθωωτική ήταν η απόφαση του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου για τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας και Πρόεδρο του Ε’ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, Αθανασίου Ράντου, μετά από σχετική έρευνα που διενεργήθηκε, όταν το Σεπτέμβριο του 2016 δημοσιοποιήθηκαν προσωπικά του δεδομένα, σε περίοδο κατά την οποία ήταν σε πλήρη εξέλιξη οι δικαστικές διαδικασίες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη συνταγματικότητα του νόμου που αφορούσε στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες.

 • ethemis

  Οδηγός για τα Δικαιώματα του Δικηγόρου

  Ο παρών οδηγός αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια κωδικοποίησης και απαρίθμησης των κυριοτέρων δικαιωμάτων μας, με βάση ιδίως το νέο Κώδικα Δικηγόρων και τον Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγορικού Λειτουργήματος, χωρίς βεβαίως να υποκαθιστά τα σχετικά νομοθετικά κείμενα, στα οποία, κατά την άσκηση του λειτουργήματός μας, πρέπει να ανατρέχουμε σε κάθε περίπτωση.

 • ethemis

  Α΄ΣΤΕ 369/2017- Τρόπος υπολογισμού συντάξεων γήρατος

  Με την υπ' αριθμό 369/2017 απόφαση του Α΄ Τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε ότι σε περίπτωση που η νομοθεσία κράτους-μέλους εξαρτά την απόκτηση σύνταξης γήρατος από τη συμπλήρωση περιόδων ασφάλισης, ο αρμόδιος φορέας αυτού του κράτους-μέλους λαμβάνει υπ’ όψη, κατά το μέτρο που απαιτείται, τις περιόδους ασφάλισης που συμπληρώθηκαν υπό τη νομοθεσία κάθε άλλου κράτους-μέλους, ως εάν επρόκειτο για περιόδους, οι οποίες συμπληρώθηκαν υπό την νομοθεσία, την οποία εφαρμόζει.

 • ethemis

  Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 : Δεξίωση της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

  Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων με χαρά σας προσκαλούν σε Δεξίωση επ' ευκαιρία της κυκλοφορίας του τόμου με τις εισηγήσεις του Εβδόμου Συνεδρίου της, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, στις 15 και 16 Ιουνίου 2016. Η Δεξίωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 5 Ιουλίου και ώρα 20:00,  στην αίθουσα "ΕΥΡΩΠΗ" της Νομικής Βιβλιοθήκης (Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα).

 • ethemis

  Νομιμοποίηση και παράβολο στη δημοσιονομική δίκη - Απόφ. 557/2017 ΟλΕλΣυν

  Με την υπ' αριθμ. 557/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξετάστηκε η ύπαρξη δύο (2) προϋποθέσεων του παραδεκτού ασκηθείσας ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου αιτήσεως αναιρέσεως.

 • ethemis

  GDPR: Eκπαιδευτικά προγράμματα για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

  'H PRIORITY και η PERFORMANCE με βάση την εμπειρία τους από τα πρώτα ολοκληρωμένα έργα GDPR στην Ελλάδα, σχεδίασαν με την επιστημονική επιμέλεια της Ένωσης Ελλήνων Νομικών eΘέμις, 2 εκπαιδευτικά προγράμματα για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, που παρέχουν άμεσα εφαρμόσιμες και έξυπνες απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα του GDPR που απασχολούν τους εκπαιδευόμενους.

 • ethemis

  ΕΔΔΑ: «Αμέλεια κρατικού ψυχιατρικού νοσοκομείου στην εποπτεία ψυχικά νοσούντος ατόμου»

  Με την απόφαση της 28ης Μαρτίου 2017, στην υπόθεση Fernandes de Oliveira κατά Πορτογαλίας (Αριθμός προσφυγής 78103/14), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 2 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), όσον αφορά τις θετικές υποχρεώσεις για την προστασία του δικαιώματος στη ζωή, σε περιστατικό όπου το προσωπικό ενός κρατικού ψυχιατρικού νοσοκομείου δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη του θανάτου ενός ψυχικά άρρωστου ατόμου του οποίου η ζωή ήταν σε κίνδυνο.

 • ethemis

  Αρμοδιότητα εξαίρεσης αυθαίρετων κατασκευών από την κατεδάφιση- Απόφαση 52/2017 Ε' Τμήμα ΣτΕ

  Με την υπ’αριθμ. 52/2017 απόφαση, το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ αποφαίνεται για την αρμοδιότητα εξαίρεσης αυθαίρετων κατασκευών από την κατεδάφιση μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»

 • ethemis

  Απόφαση 63/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Γ΄) Ανέκκλητες οι αποφάσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση μη ανώτατων υπαλλήλων του Δημοσίου.

  Προκειμένου κάποιος να λάβει τη θέση του προϊστάμενου, απαιτείται, πριν τη μετακίνησή του , να είχε τον βαθμό του γενικού διευθυντή. Ο προϊστάμενος της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος δε, δεν χαρακτηρίζεται ως ανώτατος. Εν προκειμένω ,η υπό κρίση διαφορά, που αφορά τη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης της εφεσίβλητης, εισήχθη προς εκδίκαση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, η απόφαση του οποίου δεν είναι εκκλητή .

 • ethemis

  Παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας λόγω μη έκδοσης Υ.Α. για τη λειτουργία προγράμματος ανάπτυξης

  Με την υπ’αριθμ. 303/2017 απόφαση του ΣτΕ καθορίζονται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης παράλειψης έκδοσης κανονιστικής πράξης σχετικά με τη λειτουργία προγραμμάτων ανάπτυξης..

 • ethemis

  Μη επιτρεπτή η ανάκληση όμοιων συνταξιοδοτικών πράξεων- Απόφ. 550/2017 ΟλΕλΣυν

  Με την υπ' αριθμ. 550/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ερμηνεύθηκε η διάταξη του άρθρου 65 Π.Δ. 169/2007, η οποία ορίζει ότι η πράξη της Διοίκησης που αναγνωρίστηκε ως παράνομη με τελεσίδικη απόφαση ή συμβιβασμό, θεωρείται σαν να μην έχει γίνει για τις συνέπειές της σχετικά με το δικαίωμα σύνταξης και ο χρόνος που διανύθηκε εξαιτίας της εκτός της υπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

 • ethemis

  Τι είναι τα Fake news;;;

  Το φαινόμενο των fake news ή αλλιώς hoaxes ως μέσο παραπληροφόρησης και προπαγάνδας - Του Τάσου Σπηλιόπουλου, Δικηγόρου Πατρών και Αντιπροέδρου της Ε.Ε.Ν. e-Θέμις

 • ethemis

  ΕΔΔΑ: «Αδικαιολόγητος περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης»

  Με την απόφαση της 16ης Mαρτίου 2017, στην υπόθεση Ólafsson κατά Ισλανδίας (Αριθμός προσφυγής 58493/13), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) -ως προς το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και μετάδοσης των πληροφοριών- σε περιστατικό όπου ο συντάκτης ενός web-based media site δέχθηκε πρόστιμο αδικαιολόγητα λόγω δημοσίευσης καταγγελιών για κακοποίηση παιδιών εναντίον ατόμου που κατέβηκε ως υποψήφιος πολιτικός στις εκλογές.

 • ethemis

  1-3 Ιουλίου 2017: «Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης»

  Summer school του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης», στην αγγλική γλώσσα, 1-3 Ιουλίου 2017, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 • ethemis

  Erasmus+ για ασκούμενους δικηγόρους

  Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ευρωβουλευτή για τη δυνατότητα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Erasmus+ ή αλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, ενός προγράμματος που θα δίνει τη δυνατότητα στους ασκούμενους δικηγόρους να πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους σε δικηγορικές εταιρείες και γραφεία του εξωτερικού.

 • ethemis

  16 Ιουνίου 2017 - "Πως μπορεί η Ευρώπη να φέρει νέες δυνάμεις στην ελληνική διοίκηση;"

  O Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Max Planck, Συγκριτικού Δημοσίου Δικαίου και Διεθνούς Δικαίου, Χαϊδελβέργης οργανώνουν εκδήλωση με θέμα:  "Υπερβαίνοντας τη λιτότητα: Πως μπορεί η Ευρώπη να φέρει νέες δυνάμεις στην ελληνική διοίκηση;"

 • ethemis

  "Δικαίωμα πληροφόρησης του κοινού vs. ιδιωτικής ζωής"

  Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 1337/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναλύεται η διάκριση της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ μεταξύ της δημοσίευσης πληροφορίας δημοσίου ενδιαφέροντος για δημόσιο πρόσωπο και της δημοσίευσης πρόσθετου οπτικοακουστικού υλικού που προσβάλλει τον πυρήνα της ιδιωτικής ζωής του ατόμου.

 • ethemis

  10-15 Ιουλίου : 41ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών

  To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) - «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει νέο Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 6 ημερών (5 ημέρες/40 ώρες εκπαίδευσης - πλέον μίας ημέρας εξέτασης/αξιολόγησης) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3898/2010 και το ΠΔ 123/2011.

 • ethemis

  24 Ιουλίου με 1η Αυγούστου : Θερινό Σχολείο για τη Μετανάστευση στη Ν. Ευρώπη

  Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση στη Νότια Ευρώπη –και ιδιαίτερα στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα- σας τα προσφέρει τώρα με ένα 7ήμερο πρόγραμμα στα Αγγλικά το Θερινό Σχολείο του διεθνούς οργανισμού EPLO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου) στις εγκαταστάσεις του που βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα, πάνω στην παραλιακή λεωφόρο, στα Λεγραινά Σουνίου.

 • ethemis

  Καταλογισμός εις βάρος διαχειριστή κεφαλαίου αυτοτελούς διαχειρίσεως - Απόφ. 275/2017 VII Τμ. ΕλΣυν

  Έλεγχος και εποπτεία της διαχείρισης από νομικά πρόσωπα των καταλειπόμενων για "ειδικό κοινωφελή σκοπό" περιουσιών. Καταλογισμός διαχειριστών κεφαλαίου αυτοτελούς διαχειρίσεως για κάθε ζημία που επήλθε σ’ αυτό από υπαίτια, εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας, παράβαση των καθηκόντων τους και για κάθε ζημία που επήλθε από διαχείριση και διάθεση της οικείας περιουσίας.

 • ethemis

  ΑΠ. 723/2017: Στην Ολομέλεια η Απόφαση για την Μετατροπή 5ετούς Ποινής Κάθειρξης σε Χρηματική

  Το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ΄αριθμ. 723/2017 απόφασή του, παράπεμψε στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα εάν μετατρέπεται ή όχι η ποινή της κάθειρξης μέχρι 5 έτη σε χρηματική.

 • ethemis

  Μον. Πρωτοδικείο Αθηνών: Ψυχική Οδύνη 380.000 ευρώ στην Οικογένεια Θανόντα, Λόγω Σύγκρουσης, Οδηγού

  Σύμφωνα με το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου ο οποίος εισήλθε σε διασταύρωση - παραβιάζοντας πινακίδα Ρ2 ΣΤΟΠ και συγκρούστηκε με μοτοσυκλετιστή με αποτέλεσμα το θάνατο του τελευταίου.

 • ethemis

  Γ΄ΣΤΕ 695/2017 - Άκυρες οι απολύσεις των διοικητών νοσοκομείων

  Με την κρινόμενη αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση της Α2β/Γ.Π.οικ.42896/5-6-2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας, με την οποία αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει, η πρόωρη λήξη της θητείας του αιτούντος, ως κοινού διοικητή των νοσοκομείων «........» και «........», θέση στην οποία είχε διορισθεί για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 • ethemis

  2-7 Ιουνίου 2017: Έκτακτος Κύκλος Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Α.Κ.Κ.Ε.Δ-Προμηθέας

  Με στόχο την παροχή δυνατότητας σε κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή αίτησης συμπερίληψης στο μητρώο συντονιστών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που λήγει στις 19.06.2017, το ΑΚΚΕΔ Προμηθέας ανακοινώνει τη διενέργεια έκτακτου Κύκλου Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών από 2 έως 7 Ιουνίου.

 • ethemis

  Μοντέλο Μεταρρύθμισης της Δικαστικής Χωροταξίας από Ανώτατους Δικαστικούς

  Ανώτατοι Δικαστικοί Υπάλληλοι προτείνουν τη θέσπιση ενός μοντέλου όμοιου με τον Καλλικράτη, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας. Μία από τη βασικότερες προτάσεις αφορά αλλαγές στην δικαστική χωροταξία, η οποία, όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα, εξυπηρετεί μεν τοπικιστικά συμφέροντα, εντούτοις δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του δικαστικού χώρου.

 • ethemis

  15-17 Ιουνίου: «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών»

  Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στις 15-17 Ιουνίου 2017.