Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

Ελληνική και Διεθνής Ειδησεογραφία, Αρθρογραφία, Βιβλιογραφία, Εκδηλώσεις, Νομολογία και Νομοθεσία

ethemis
 • ethemis

  Επιλεκτική διανομή καλλυντικών πολυτελείας - Απόφαση C‑230/16

  Στις 6 Δεκεμβρίου το Δικαστήριο της ΕΕ, κλήθηκε να απαντήσει σε προδικαστικά ερωτήματα σχετικα με το αν μπορεί ένα επιλεκτικό σύστημα διανομής, το οποίο έχει ως αντικείμενο τη διανομή πολυτελών προϊόντων και προϊόντων γοήτρου και αποσκοπεί πρωτίστως στη διαφύλαξη της “εικόνας πολυτέλειας” των προϊόντων, να συνιστά στοιχείο ανταγωνισμού και αν σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, μπορεί να συνιστά στοιχείο ανταγωνισμού, μια γενική απαγόρευση προς τα μέλη ενός επιλεκτικού συστήματος διανομής που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο λιανικής πωλήσεως να χρησιμοποιούν, κατά τρόπο που να φαίνεται προς τα έξω, τρίτες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση πωλήσεων μέσω διαδικτύου, χωρίς να έχει σημασία το αν στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει απόκλιση από τις θεμιτές απαιτήσεις του παραγωγού ως προς την ποιότητα. Ακόμα αν έχει το άρθρο 4, του κανονισμού 330/2010 την έννοια ότι η απαγόρευση προς τα μέλη ενός επιλεκτικού συστήματος διανομής που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο λιανικής πωλήσεως να χρησιμοποιούν, κατά τρόπο που να φαίνεται προς τα έξω, τρίτες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση πωλήσεων μέσω διαδικτύου συνιστά περιορισμό λόγω αντικειμένου όσον αφορά τον κύκλο των πελατών του εμπόρου λιανικής;

 • ethemis

  Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά: Ανοιχτή επιστολή Φορέων Πειραιά στον Υπ. Δικαιοσύνης για τις εξελίξεις σχετικά με το Δικαστικό Μέγαρο

  Ανοιχτή επιστολή Φορέων Πειραιά στον Υπ. Δικαιοσύνης για τις εξελίξεις σχετικά με το Δικαστικό Μέγαρο

 • ethemis

  Αρχή της τυπικής ασφάλισης-Απόφαση 1371/2017 Β' Ελάσσονος Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Η τακτική καταβολή των εισφορών εκ μέρους του ασφαλισμένου, που καλή τη πίστει θεωρεί εαυτόν ως υπαγόμενο στον συγκεκριμένο ασφαλιστικό οργανισμό και η ανεπιφύλακτη είσπραξη αυτών από τον εν λόγω οργανισμό δεν συνάδουν με την μετά την πάροδο μακρού χρόνου αμφισβήτηση της ασφαλιστικής ιδιότητας. Η αντίθεση στη δημόσια τάξη και η δολίως δημιουργηθείσα από τον διοικούμενο κατάσταση ως αρνητικές προϋποθέσεις. Κάμψη της αρχής της τυπικής ασφάλισης σε περίπτωση ρητής ή σαφώς συναγόμενης εξ αυτής περί του αντιθέτου διάταξης. Δεν εμπίπτει η εσφαλμένη υπαγωγή του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό φορέα στην έννοια της ρητής περί του αντιθέτου διάταξης.

 • ethemis

  ΣτΕ: Οι σύζυγοι μπορούν στο εξής να υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις

  Η υποβολή κοινής δήλωσης μπορεί μεν να διευκολύνει το Δημόσιο ως προς τη φορολογία των εγγάμων, αλλά το εισόδημα των συζύγων μπορεί να προκύπτει από το άθροισμα των αυτοτελών δηλώσεων, αναφέρει το ΣτΕ

 • ethemis

  ΠΟΛ. 1042 /06-03-2018

  Φορολογική μεταχείριση των πλεονασμάτων που προέρχονται από τις συναλλαγές Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ) με τα μέλη του και με μέλη - επενδυτές που συναλλάσσονται με τον ΑΣ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.4015/2011 και του άρθρου 29 του ν.4384/2016.

 • ethemis

  ΔΣΑ: Ανακοίνωση για το Ειδικό Ληξιαρχείο

  Σε συνέχεια της από 1 Μαρτίου 2018 επιστολής του Προέδρου του ΔΣΑ, Δημήτρη Βερβεσού και της εν συνεχεία συνεννόησης με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Ειδικού Ληξιαρχείου

 • ethemis

  Ψυχική Οδύνη μετά από Αναίρεση Εφετειακής απόφασης που επιδίκασε εξευτελιστικά ποσά

  Με την απόφαση ΑΠ 705/2016 (βλ. ΕΣυγκΔ 2017/10) αναιρέθηκε η Εφ.Αθ. 1012/2015, με την οποία επιδικάσθηκε χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης 12.000 ευρώ στη σύζυγο του θανόντος (αντί 80.000 ευρώ πρωτοδίκως)...

 • ethemis

  ΕΦΚΑ: Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών

  Στη δημοσιότητα δόθηκε η Αριθμ. Δ.15/Δ΄/12061/293/2018 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».

 • ethemis

  Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018: Επιστημονική Εκδήλωση: Προστασία δεδομένων υγείας και ο νέος Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την επεξεργασία τους

  Την Πέμπη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:00 ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής - ΔΠΜΣ του ΑΠΘ «Σύγχρονες Ιατρικές πράξεις: Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση» διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14, Θεσσαλονίκη) με θέμα: "Προστασία δεδομένων υγείας και ο νέος Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την επεξεργασία τους".

 • ethemis

  Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων - Απόφαση C‑151/16

  Στις 13 Ιουλίου 2017, το δικαστήριο της Ευρωπαικής Ένωσης απάντησε σε προδικαστικά ερωτήματα, σχετικά με το αν το άρθρο 14 της οδηγίας 2003/96 έχει την έννοια ότι απαλλαγή εφαρμόζεται στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται προκειμένου ένα πλοίο να πλεύσει χωρίς φορτίο από λιμένα κράτους μέλους, προς λιμένα άλλου, για να φορτώσει εμπορεύματα που θα μεταφερθούν σε λιμένα τρίτου κράτους μέλους και αν το προαναφερθέν άρθρο αντιτίθεται σε κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους, με την οποία αποκλείεται η εφαρμογή της απαλλαγής με την αιτιολογία ότι ο εφοδιασμός πλοίου με ενεργειακά προϊόντα πραγματοποιήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι τυπικές απαιτήσεις που προβλέπονται από την εθνική ρύθμιση, παρότι ο εν λόγω εφοδιασμός είναι σύμφωνος προς όλες τις προϋποθέσεις εφαρμογής που προβλέπονται από την επίμαχη διάταξη.

 • ethemis

  Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεως παραχώρησης-Απόφαση 298/2018, VI Tμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου

  Παραδεκτή η άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά θετικής πράξης του Κλιμακίου.Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των ουσιωδών τροποποιήσεων όρων σύμβασης, ήδη υπαχθείσας στον έλεγχο αυτού. Εσφαλμένα επισημαίνεται στην προσβαλλόμενη Πράξη του Κλιμακίου αφενός ότι σε περίπτωση «Μεροληπτικής Μεταβολής Νομοθεσίας» θα αποφανθεί κυριαρχικά το αρμόδιο δικαστήριο, αφετέρου δε ότι ο προβλεπόμενος στο σχέδιο σύμβασης όρος περί δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους του παραχωρησιούχου, σε περίπτωση μονομερούς κατάργησης ή τροποποίησης της σύμβασης από το Δημόσιο, πρέπει να απαλειφθεί.

 • ethemis

  Εκδόθηκε το τεύχος Φεβρουαρίου 2018 του περιοδικού Ποινικά Χρονικά

  Εκδόθηκε το τεύχος Φεβρουαρίου 2018 του περιοδικού Ποινικά Χρονικά. Τα περιεχόμενα του περιοδικού είναι τα παρακάτω και μπορείτε να τα δείτε και εδώ. Τεύχος Φεβρουαρίου 2018 Θεωρία

 • ethemis

  Αντισυνταγματικές οι περικοπές των αποδοχών ιατρών ΕΣΥ-Απόφαση ΣτΕΟλ 431/2018

  Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 431/2018 απόφαση έκρινε ότι οι περικοπές των αποδοχών των ιατρών του ΕΣΥ που επήλθαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περιπτώσεως 27 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και της αποφάσεως οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3017) αντίκεινται στην αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των ιατρών ΕΣΥ που απορρέει εμμέσως από το 21 παρ. 3 Σ. καθώς και στην αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη.

 • ethemis

  Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαγωνισμό - Απόφαση C‑144/17

  Με την απόφαση της 8ης Φεβρουαρίου 2017 το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε σε προδικαστικό ερωτήμα του Δικαστηρίου της Καλαβρίας, σχετικά με το εάν οι αρχές τις οποίες διατυπώνουν οι κανόνες της Ένωσης στον τομέα του ανταγωνισμού, καθώς και οι αρχές που απορρέουν εντεύθεν, όπως η αυτοτέλεια και το απόρρητο των προσφορών, αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση, όπως αυτή ερμηνεύεται από τη νομολογία, η οποία επιτρέπει σε περισσότερα συνδικάτα που έχουν προσχωρήσει στη Lloyd’s να μετέχουν συγχρόνως στην ίδια διαδικασία διαγωνισμού, όταν οι προσφορές τους φέρουν την υπογραφή ενός και μόνου προσώπου, του γενικού αντιπροσώπου για τη συγκεκριμένη χώρα.