NewsRoom: Νομικά Νέα

Ελληνική και Διεθνής Ειδησεογραφία, Αρθρογραφία, Βιβλιογραφία, Εκδηλώσεις, Νομολογία και Νομοθεσία

ethemis
 • ethemis

  GDPR: Eκπαιδευτικά προγράμματα για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

  'H PRIORITY και η PERFORMANCE με βάση την εμπειρία τους από τα πρώτα ολοκληρωμένα έργα GDPR στην Ελλάδα, σχεδίασαν με την επιστημονική επιμέλεια της Ένωσης Ελλήνων Νομικών eΘέμις, 2 εκπαιδευτικά προγράμματα για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, που παρέχουν άμεσα εφαρμόσιμες και έξυπνες απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα του GDPR που απασχολούν τους εκπαιδευόμενους.

 • ethemis

  ΕΔΔΑ: «Αμέλεια κρατικού ψυχιατρικού νοσοκομείου στην εποπτεία ψυχικά νοσούντος ατόμου»

  Με την απόφαση της 28ης Μαρτίου 2017, στην υπόθεση Fernandes de Oliveira κατά Πορτογαλίας (Αριθμός προσφυγής 78103/14), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 2 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), όσον αφορά τις θετικές υποχρεώσεις για την προστασία του δικαιώματος στη ζωή, σε περιστατικό όπου το προσωπικό ενός κρατικού ψυχιατρικού νοσοκομείου δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη του θανάτου ενός ψυχικά άρρωστου ατόμου του οποίου η ζωή ήταν σε κίνδυνο.

 • ethemis

  Αρμοδιότητα εξαίρεσης αυθαίρετων κατασκευών από την κατεδάφιση- Απόφαση 52/2017 Ε' Τμήμα ΣτΕ

  Με την υπ’αριθμ. 52/2017 απόφαση, το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ αποφαίνεται για την αρμοδιότητα εξαίρεσης αυθαίρετων κατασκευών από την κατεδάφιση μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»

 • ethemis

  Απόφαση 63/2018 ΣτΕ ( Τμήμα Γ΄) Ανέκκλητες οι αποφάσεις που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση μη ανώτατων υπαλλήλων του Δημοσίου.

  Προκειμένου κάποιος να λάβει τη θέση του προϊστάμενου, απαιτείται, πριν τη μετακίνησή του , να είχε τον βαθμό του γενικού διευθυντή. Ο προϊστάμενος της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος δε, δεν χαρακτηρίζεται ως ανώτατος. Εν προκειμένω ,η υπό κρίση διαφορά, που αφορά τη μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης της εφεσίβλητης, εισήχθη προς εκδίκαση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, η απόφαση του οποίου δεν είναι εκκλητή .

 • ethemis

  Παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας λόγω μη έκδοσης Υ.Α. για τη λειτουργία προγράμματος ανάπτυξης

  Με την υπ’αριθμ. 303/2017 απόφαση του ΣτΕ καθορίζονται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης παράλειψης έκδοσης κανονιστικής πράξης σχετικά με τη λειτουργία προγραμμάτων ανάπτυξης..

 • ethemis

  Μη επιτρεπτή η ανάκληση όμοιων συνταξιοδοτικών πράξεων- Απόφ. 550/2017 ΟλΕλΣυν

  Με την υπ' αριθμ. 550/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ερμηνεύθηκε η διάταξη του άρθρου 65 Π.Δ. 169/2007, η οποία ορίζει ότι η πράξη της Διοίκησης που αναγνωρίστηκε ως παράνομη με τελεσίδικη απόφαση ή συμβιβασμό, θεωρείται σαν να μην έχει γίνει για τις συνέπειές της σχετικά με το δικαίωμα σύνταξης και ο χρόνος που διανύθηκε εξαιτίας της εκτός της υπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

 • ethemis

  Τι είναι τα Fake news;;;

  Το φαινόμενο των fake news ή αλλιώς hoaxes ως μέσο παραπληροφόρησης και προπαγάνδας - Του Τάσου Σπηλιόπουλου, Δικηγόρου Πατρών και Αντιπροέδρου της Ε.Ε.Ν. e-Θέμις

 • ethemis

  ΕΔΔΑ: «Αδικαιολόγητος περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης»

  Με την απόφαση της 16ης Mαρτίου 2017, στην υπόθεση Ólafsson κατά Ισλανδίας (Αριθμός προσφυγής 58493/13), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 10 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) -ως προς το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και μετάδοσης των πληροφοριών- σε περιστατικό όπου ο συντάκτης ενός web-based media site δέχθηκε πρόστιμο αδικαιολόγητα λόγω δημοσίευσης καταγγελιών για κακοποίηση παιδιών εναντίον ατόμου που κατέβηκε ως υποψήφιος πολιτικός στις εκλογές.

 • ethemis

  1-3 Ιουλίου 2017: «Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης»

  Summer school του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης», στην αγγλική γλώσσα, 1-3 Ιουλίου 2017, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

 • ethemis

  Erasmus+ για ασκούμενους δικηγόρους

  Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ευρωβουλευτή για τη δυνατότητα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Erasmus+ ή αλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, ενός προγράμματος που θα δίνει τη δυνατότητα στους ασκούμενους δικηγόρους να πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους σε δικηγορικές εταιρείες και γραφεία του εξωτερικού.

 • ethemis

  16 Ιουνίου 2017 - "Πως μπορεί η Ευρώπη να φέρει νέες δυνάμεις στην ελληνική διοίκηση;"

  O Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Max Planck, Συγκριτικού Δημοσίου Δικαίου και Διεθνούς Δικαίου, Χαϊδελβέργης οργανώνουν εκδήλωση με θέμα:  "Υπερβαίνοντας τη λιτότητα: Πως μπορεί η Ευρώπη να φέρει νέες δυνάμεις στην ελληνική διοίκηση;"

 • ethemis

  "Δικαίωμα πληροφόρησης του κοινού vs. ιδιωτικής ζωής"

  Με αφορμή την υπ’ αριθμ. 1337/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναλύεται η διάκριση της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ μεταξύ της δημοσίευσης πληροφορίας δημοσίου ενδιαφέροντος για δημόσιο πρόσωπο και της δημοσίευσης πρόσθετου οπτικοακουστικού υλικού που προσβάλλει τον πυρήνα της ιδιωτικής ζωής του ατόμου.

 • ethemis

  10-15 Ιουλίου : 41ος Κύκλος Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών

  To Αθηναϊκό Κέντρο Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) - «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανακοινώνει νέο Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 6 ημερών (5 ημέρες/40 ώρες εκπαίδευσης - πλέον μίας ημέρας εξέτασης/αξιολόγησης) στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3898/2010 και το ΠΔ 123/2011.

 • ethemis

  24 Ιουλίου με 1η Αυγούστου : Θερινό Σχολείο για τη Μετανάστευση στη Ν. Ευρώπη

  Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση στη Νότια Ευρώπη –και ιδιαίτερα στην Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα- σας τα προσφέρει τώρα με ένα 7ήμερο πρόγραμμα στα Αγγλικά το Θερινό Σχολείο του διεθνούς οργανισμού EPLO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου) στις εγκαταστάσεις του που βρίσκονται δίπλα στη θάλασσα, πάνω στην παραλιακή λεωφόρο, στα Λεγραινά Σουνίου.

 • ethemis

  Καταλογισμός εις βάρος διαχειριστή κεφαλαίου αυτοτελούς διαχειρίσεως - Απόφ. 275/2017 VII Τμ. ΕλΣυν

  Έλεγχος και εποπτεία της διαχείρισης από νομικά πρόσωπα των καταλειπόμενων για "ειδικό κοινωφελή σκοπό" περιουσιών. Καταλογισμός διαχειριστών κεφαλαίου αυτοτελούς διαχειρίσεως για κάθε ζημία που επήλθε σ’ αυτό από υπαίτια, εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας, παράβαση των καθηκόντων τους και για κάθε ζημία που επήλθε από διαχείριση και διάθεση της οικείας περιουσίας.

 • ethemis

  ΑΠ. 723/2017: Στην Ολομέλεια η Απόφαση για την Μετατροπή 5ετούς Ποινής Κάθειρξης σε Χρηματική

  Το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ΄αριθμ. 723/2017 απόφασή του, παράπεμψε στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα εάν μετατρέπεται ή όχι η ποινή της κάθειρξης μέχρι 5 έτη σε χρηματική.

 • ethemis

  Μον. Πρωτοδικείο Αθηνών: Ψυχική Οδύνη 380.000 ευρώ στην Οικογένεια Θανόντα, Λόγω Σύγκρουσης, Οδηγού

  Σύμφωνα με το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών υπάρχει αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ αυτοκινήτου ο οποίος εισήλθε σε διασταύρωση - παραβιάζοντας πινακίδα Ρ2 ΣΤΟΠ και συγκρούστηκε με μοτοσυκλετιστή με αποτέλεσμα το θάνατο του τελευταίου.

 • ethemis

  Γ΄ΣΤΕ 695/2017 - Άκυρες οι απολύσεις των διοικητών νοσοκομείων

  Με την κρινόμενη αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση της Α2β/Γ.Π.οικ.42896/5-6-2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας, με την οποία αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει, η πρόωρη λήξη της θητείας του αιτούντος, ως κοινού διοικητή των νοσοκομείων «........» και «........», θέση στην οποία είχε διορισθεί για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 • ethemis

  2-7 Ιουνίου 2017: Έκτακτος Κύκλος Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών Α.Κ.Κ.Ε.Δ-Προμηθέας

  Με στόχο την παροχή δυνατότητας σε κάθε ενδιαφερόμενο για υποβολή αίτησης συμπερίληψης στο μητρώο συντονιστών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που λήγει στις 19.06.2017, το ΑΚΚΕΔ Προμηθέας ανακοινώνει τη διενέργεια έκτακτου Κύκλου Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών από 2 έως 7 Ιουνίου.

 • ethemis

  Μοντέλο Μεταρρύθμισης της Δικαστικής Χωροταξίας από Ανώτατους Δικαστικούς

  Ανώτατοι Δικαστικοί Υπάλληλοι προτείνουν τη θέσπιση ενός μοντέλου όμοιου με τον Καλλικράτη, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας. Μία από τη βασικότερες προτάσεις αφορά αλλαγές στην δικαστική χωροταξία, η οποία, όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα, εξυπηρετεί μεν τοπικιστικά συμφέροντα, εντούτοις δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του δικαστικού χώρου.

 • ethemis

  15-17 Ιουνίου: «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών»

  Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο, που θα διεξαχθεί στις 15-17 Ιουνίου 2017.

 • ethemis

  ΕΔΔΑ: «Παραβίαση λόγω κακομεταχείρισης αγοριού σε νηπιαγωγείο»

  Με την απόφαση της 7ης Μαρτίου 2017, στην υπόθεση V.K. κατά Ρωσίας (Αριθμός προσφυγής 68059/13), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) που απαγορεύει την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση: α) κατά το «ουσιαστικό της σκέλος», λόγω της κακομεταχείρισης τετράχρονου αγοριού από εκπαιδευτικούς δημόσιου νηπιαγωγείου, β) καθώς και σύμφωνα με το «δικονομικό της σκέλος», λόγω της αποτυχίας των αρχών να διερευνήσουν αποτελεσματικά τις καταγγελίες του προσφεύγοντα για κακομεταχείριση.

 • ethemis

  "Η χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών στο Ελληνικό Δημόσιο"

  Άρθρο της Δήμητρας Πηλαβάκη, Δικηγόρου - Το νομικό πλαίσιο για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής υπογραφής υφίσταται ήδη από το 2001, ωστόσο ο Έλληνας νομοθέτης δεν προχώρησε σε ανάλογη ρύθμιση. Το συγκεκριμένο καθεστώς αλλάζει με την εισαγωγή του νέου άρθρου 12 στον ήδη υπαρχοντα και εφαμοστέο όνομο 3979/2011.

 • ethemis

  5-13 Ιουλίου 2017: Εντατικό Θερινό Σχολείο με Θέμα το Οικονομικό Έγκλημα από το Α.Π.Θ

  Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το οικονομικό Έγκλημα, της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. διοργανώνει ένα εντατικό θερινό σχολείο διάρκειας 8 ημερών, με θέμα το οικονομικό έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 • ethemis

  Προϋποθέσεις δέσμευσης Ελεγκτικού Συνεδρίου από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ευθύνη υπολόγου - Απόφ. 124/2017 ΟλΕλΣυν

  Το τεκμήριο αθωότητας δεν παραβιάζεται όταν η μεταγενέστερη της αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου, διαφορετική δικαστική κρίση του ΕλΣυν στηρίζεται σε διαφορετική νομική βάση και αφορά σε άλλη μορφή ή άλλο χαρακτήρα ευθύνης του αθωωθέντος, με συνέπεια να παρουσιάζει αυτοτέλεια σε σχέση με την ποινική διαδικασία. Η δέσμευση του Ελεγκτικού Συνεδρίου από την αθωωτική ποινική απόφαση συντρέχει αποκλειστικά και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα πραγματικά περιστατικά για τα οποία διώχθηκε ποινικά το προτεινόμενο προς καταλογισμό πρόσωπο, αλλά αθωώθηκε, έστω και λόγω αμφιβολιών, ταυτίζονται πλήρως με αυτά στα οποία στηρίζεται ο καταλογισμός του.

 • ethemis

  "Στοιχειοθέτηση της κατ' άρθρο 84 παρ. 2 Π.Κ. ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου έντιμου βίου"

  Με την υπ΄αρ. 438/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις για την συνδρομή στο πρόσωπο του κατηγορουμένου της ελαφρυντικής περίστασης του προτέρου έντιμου βίου.

 • ethemis

  Τοποθέτηση της ΕΔΕ για το Πολυνομοσχέδιο

  Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) , εκπροσωπούμενη από τον Γ.Γ. κ. Νικόλαο Σαλάτα και τον Εκπρόσωπο Τύπου κ. Χαράλαμπο Σεβαστίδη, τοποθετήθηκε στη συνεδρίαση των συναρμόδιων Επίτροπων στη Βουλή σχετικά με τα μέτρα που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Συγκεκριμένα χαρακτήρισε ως «βίαιη περικοπή.. των αποδοχών της πιο ευάλωτης κοινωνικής ομάδας» τη μείωση των συντάξεων κατά 18% που προβλέπεται από άρθρο 1 του Πολυνομοσχεδίου, εκφράζοντας έτσι την αντίθεση της στη Αιτιολογική Έκθεση σύμφωνα με την οποία οι περικοπές δεν παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας.

 • ethemis

  ΔΕΕ (C-682/15) : Έλεγχος Νομιμότητας Αιτημάτων Άλλου Κράτους Mέλους για την Παροχή Φορολογικών Πληροφοριών

  Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), ύστερα από ερώτημα που δέχθηκε μέσω της διαδικασίας προδικαστικής παραπομπής από το Cour administrative du Luxembourg (αντίστοιχο Εφετείο του Λουξεμβούργου), αποφάνθηκε ότι τα εθνικά δικαστήρια δύνανται να εξετάσουν την ουσιαστική νομιμότητα της διαταγής παροχής πληροφοριών φορολογικού περιεχομένου που απευθύνεται σε διοικούμενο κράτους μέλους, ύστερα από αίτηση άλλου κράτους μέλους που γίνεται στα πλαίσια φορολογικής έρευνας, αν ο έλεγχος περιορίζεται στο βαθμό «προβλέψιμης συνάφειας» της διαταγής με τη φορολογική έρευνα.

 • ethemis

  «Οδηγίες για την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος»

  Η από 15-5-2017 και υπ' αρ. 3/2017 Εγκύκλιος της Εισαγγελείας του Αρείου Πάγου σχετικά με την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος ενόψει της θερινής περιόδου, κατά την οποία λόγω πυρκαϊών, απόρριψης λυμάτων, εκπομπής ρύπων κ.λπ. οι προσβολές αυτές τείνουν να εντείνονται.

 • ethemis

  ΕΔΔΑ: «Παραβίαση λόγω απέλασης Σύριου υπηκόου»

  Με την απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2017, στην υπόθεση S.K. κατά Ρωσίας (Αριθμός προσφυγής 52722/15), το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ως προς το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής (έλλειψη αποτελεσματικής προσφυγής όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες και τις προσωρινές διαδικασίες ασύλου), καθώς και ότι η επιβολή της απέλασης του προσφεύγοντος στη Συρία θα συνιστούσε παραβίαση των άρθρων 2 & 3 της Σύμβασης που προστατεύουν το δικαίωμα στη ζωή και απαγορεύουν την απάνθρωπη μεταχείριση αντίστοιχα. Επιπλέον, έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 5 παρ. 1 και 4 της ΕΣΔΑ.

 • ethemis

  Ολμ. ΣτΕ 1237/2017: Σύμφωνη με το Σύνταγμα η Συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών ΤΔΔ στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών

  Η Ολομέλεια του ΣτΕ με την απόφαση 1237/2017 έκρινε σύμφωνη με το Σύνταγμα τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων (ΤΔΔ) στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 4375/2016  «είναι αρμόδιες για την εξέταση, τη λήψη και την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου».

 • ethemis

  Πολυνομοσχέδιο: Τροποποιήσεις Σχετικά με την Αυτοματοποιημένη Διαδικασία Πτώχευσης

  Το  άρθρο 62 «Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα» του πολυνομοσχεδίου που τέθηκε σε ψήφιση στη Βουλή διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της απλοποιημένης διαδικασία πτώχευσης και μειώνει το χρόνο περάτωσης της.