Τρέχουσα Νομική Επικαιρότητα

Ελληνική και Διεθνής Ειδησεογραφία, Αρθρογραφία, Βιβλιογραφία, Εκδηλώσεις, Νομολογία και Νομοθεσία

ethemis
 • ethemis

  Απόφαση υπ’ αριθμ. 874/2018 ΣτΕ

  Με την υπ’ αριθμ. 874/2018 απόφαση, το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο πλαίσιο της πρότυπης-πιλοτικής δίκης ενόψει του γενικότερου ενδιαφέροντος του επίδικου ζητήματος, αποφάνθηκε για την συνταγματικότητα του αρ. 16 παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 4354/2015, το οποίο προβλέπει την καταβολή μειωμένου μηνιαίου επιδόματος θέσης, κατά σαράντα (40) ευρώ, στους προϊσταμένους τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των νοσοκομείων σε σχέση προς τους λοιπούς προϊστάμενους τμημάτων του δημόσιου τομέα.

 • ethemis

  Σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης - υπ’ αριθμ. 13/2018 απόφαση Α1’ Τμήματος ΑΠ

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 13/2018 απόφαση του Α1’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου που αφορά το ζήτημα της απαλλαγής του ασφαλιστή από την υποχρέωση καταβολής του ασφαλίσματος επί ασφαλιστικής σύμβασης υγείας, και της ακυρότητας γενικών όρων συναλλαγής.

 • ethemis

  Πτώχευση – Εμπορικό σήμα, υπ’ αριθμ. 4/2018 απόφαση Ολομέλειας ΑΠ

  Για την εκποίηση των κινητών πραγμάτων της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως το σήμα, κατά το στάδιο της ένωσης των πιστωτών αρκεί η άδεια του εισηγητή και δεν απαιτείται απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου

 • ethemis

  Απόφαση 58/2018 Επιτροπής Αναστολών ΣτΕ

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 58/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης της κοινής απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.

 • ethemis

  Απόφαση 331/2018 ΣτΕ

  To Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 331/2018 (βλ. και όμοιες 333, 334 και 335/2018 ΣτΕ) απόφασή του απεφάνθη επί του νομικού ζητήματος της δυνατότητας αποκλειστικής εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 34 του ν. 2238/1994 για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών επιχειρήσεως κατασκευής ιδιωτικών τεχνικών έργων λόγω ανεπάρκειας των βιβλίων και στοιχείων της, η οποία καθιστά ανέφικτη την διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων.

 • ethemis

  Απόφαση 1238/2018 ΣτΕ - Βάρος απόδειξης επί εικονικότητας τιμολογίου

  Με την υπ΄αριθμ. 1238/2018 απόφαση, το Συμβουλίου της Επικρατείας (Tμήμα Β΄) έκρινε ότι όταν αποδίδεται σε επιτηδευματία η παράβαση της λήψεως εικονικού τιμολογίου ή δελτίου αποστολής, η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ' αρχήν, με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. Στη βάση αυτή, υποχρεούται ν' αποδείξει είτε ότι ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου είναι φορολογικώς ανύπαρκτος, είτε ότι είναι φορολογικώς μεν υπαρκτός αλλά, ενόψει των επιχειρηματικών του δυνατοτήτων, καθίσταται αδύνατη η εκπλήρωση της επίμαχης παροχής.

 • ethemis

  Μη μετατρεψιμότητα της ποινής καθείρξεως των 5 ετών σε χρηματική.

  Στην υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφαση της ΟλΑΠ κρίνεται το ζήτημα της δυνατότητας μετατροπής ή μη της ποινής καθείρξεως των 5 ετών σε χρηματική δεδομένου ότι αυτό το χρονικό όριο είναι ίδιο με το χρονικό όριο της φυλάκισης για το οποίο επιτρέπεται η εν λόγω μετατροπή. Παρατίθεται δε σημαντική επιχειρηματολογία υπέρ αυτής της θέσεως, τονίζοντας πως οι ποινές κάθειρξης και φυλάκισης διαρκείας 5 ετών είναι ισοϋψείς αλλά είναι δύο εντελώς διακριτές ποιοτικά ποινές.

 • ethemis

  Δημόσιες- Ιδιωτικές Σχολές και κρατικές ενισχύσεις- ΣτΕ 1372/2018 (τμ. Α')

  Με την υπ' αριθμό 1372/2018 απόφαση Α' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε η συνταγματικότητα των κρατικών χρηματοδοτήσεων μέσω κοινοτικών προγραμμάτων μόνο των δημοσίων και όχι των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Απόρριψη των αιτιάσεων της αναιρεσείουσας εταρείας, στην οποία είχε χορηγηθεί άδεια Ι.Ε.Κ. Σύνταγμα και εκπαιδευτική πολιτική .

 • ethemis

  Στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης της ουσιαστικής ποινικής διάταξης 322 ΠΚ (Αρπαγή).

  Στην υπ’αριθμ. 5/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση της αντικειμενικής υπόστασης του προβλεπόμενου κατ’ άρθρον 322 ΠΚ εγκλήματος της αρπαγής.

 • ethemis

  Κατάρτιση καταλόγου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- ΔΕΕ C-73/16.

  Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 27ης  Σεπτεμβρίου 2017 στην υπόθεση του ΔΕΕ C73/16, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής απόφασης δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Najvyšší súd Slovenskej republiky (Ανώτατο Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας) με απόφαση της 3ης Φεβρουαρίου 2016, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 10 Φεβρουαρίου 2016, στο πλαίσιο της δίκης Peter Puškár κατά Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy.

 • ethemis

  Η έγκυρη λήψη γενετικού υλικού ένεκα προστασίας των υπερασπιστικών δικαιωμάτων.

  Στην υπ’ αριθμ. 1/2017 απόφαση της ΟλΑΠ παρατίθενται οι προϋποθέσεις έγκυρης διενέργειας της ανακριτικής πράξης της πραγματογνωμοσύνης, εστιάζοντας στην διαδικασία λήψης του γενετικού υλικού του κατηγορουμένου με σκοπό την προστασία των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του, όπως απαιτεί ο Νόμος, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.

 • ethemis

  Υπόμνημα της ΄Ενωσης Διοικητικών Δικαστών για το σχέδιο νόμου για το πόθεν έσχες

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ενόψει της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις»....

 • ethemis

  Αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

  Συνεδρίασε σήμερα, 13 Οκτωβρίου 2018, στην Ζάκυνθο η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, υπό την προεδρία του Δημήτριου Βερβεσού, Πρόεδρου του ΔΣΑ...

 • ethemis

  Παρένθετη μητρότητα θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας της αιτούσας - Απόφαση υπ’αριθμ. 275/2016 Εφετείο Πειραιά

  Με την υπ’ αριθμ. 275/2016 απόφαση του Εφετείου Πειραιά κρίθηκε το ζήτημα της θέσπισης ανώτατου ορίου ηλικίας για τη γυναίκα (50ο έτος) προκειμένου να προβεί σε ιατρική υποβοήθηση τεχνητής γονιμοποίησης, το οποίο δεν δημιουργεί θέμα αντισυνταγματικότητας ως προς τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την γυναίκα εν αντιθέσει προς τον άνδρα, εφόσον είναι διαφορετική η διάρκεια της φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής των δύο φύλων.

 • ethemis

  Εφαρμογή νέων διατάξεων Ν. 4335/2015 - υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφαση Α1’ Τμήματος ΑΠ

  Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφαση του Α1’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου που αφορά το ζήτημα εφαρμογής ή μη της νέας διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 564 του ΚΠολΔ για την καταχρηστική προθεσμία για την άσκηση αίτησης αναιρέσεως σε αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από 1-1-2016, αλλά δεν έχουν επιδοθεί.