Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες

October 02, 2019: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών


posts  eΘέμις / Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες / Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργώνethemis

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών


Με την αριθ. πρωτ. 64693/1.10.2019 (Γ´ 1738/1.10.2019 - Α∆Α: ΩΜΓΨΩ-661) κoινή απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και των Υφυπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, προκηρύχθηκε διαγωνισµός για την εισαγωγή εκατόν είκοσι (120) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών.

Ο εισαγωγικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δύο στάδια, το προκριµατικό και το τελικό. Το προκριµατικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους µήνες ∆εκέµβριο του τρέχοντος έτους και Ιανουάριο του 2020.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συµµετοχής τους στο διαγωνισµό από 2 Οκτωβρίου έως και 16 Οκτωβρίου 2019 στη Γραµµατεία της Εθνικής Σχολής ∆ικαστικών Λειτουργών ή στη γραµµατεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.

Το πρόγραµµα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, ο ορισµός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισµού, καθορίζονται µε απόφαση της επιτροπής διαγωνισµού.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών και στις ιστοσελίδες τους, στο Συµβούλιο της Επικρατείας, στον Άρειο Πάγο, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε όλα τα Εφετεία και Πρωτοδικεία της Χώρας µε επιµέλεια των κατά τόπους Προέδρων Εφετών, καθώς και σε όλους τους ∆ικηγορικούς Συλλόγους.

Ο εισαγωγικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί σε δύο στάδια, το προκριµατικό και το τελικό.


LATEST POSTS
  • ethemis

    Young Maritime Prize - Piraeus 2020

    Βραβεία Πρωτότυπων µελετών | Πειραιάς 2020: Στο πλαίσιο του προσεχούς Συνεδρίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς και η Οργανωτική Επιτροπή συνεχίζουν για δεύτερη συνεχόμενη φορά να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στον επιστημονικό διάλογο, νέων επιστημόνων και νομικών, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο πεδίο του Ναυτικού Δικαίου.

  • ethemis

    Διενέργεια γραπτών πανελληνίων εξετάσεων υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019

    Η διεξαγωγή του γραπτού πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας της 16ηςη 1/201_9 θα λάβει χώρα στην αίθουσα 1.8 του Υπουργείου Δικαιοσύνης .που εδρεύει στην οδό Μεσογείων 96 ΤΚ 115 27. Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν από τις 14:00 μ.μ, έως τις 16:00 μ.μ
ethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more