Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες

January 08, 2019: ΕΓΔΙΧ: Διευκρίνηση επί ερωτημάτων Νομικών της ΣΟΧ2/2018


ethemis

ΕΓΔΙΧ: Διευκρίνηση επί ερωτημάτων Νομικών της ΣΟΧ2/2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2/2018

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αθήνα 7.1.2019

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2/2018 **

Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων που δέχτηκε η Υπηρεσία μας σχετικά με την υποχρέωση ή μη των δικηγόρων για διαγραφή από τον οικείο δικηγορικό Σύλλογο προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα ή και να προσληφθούν στα Κ.Ε.Υ.Δ. με σύμβαση ΙΔΟΧ, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1) Στην σελ. 14 της ανωτέρω πρόσκλησης αναφέρεται ότι: « απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης είναι οι υποψήφιοι να μην έχουν την ιδιότητα του Δικηγόρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

2) Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α ΄/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 12 του άρθρου 102 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171Α ΄/2017), αναφέρεται ότι: «………….οι θέσεις καταλαμβάνονται από εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα από πτυχιούχους νομικών ή οικονομικών επιστημών. Η άσκηση καθηκόντων εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και συνεπάγεται την αναστολή της άσκησής του».

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι οι επιλεγέντες προς πρόσληψη εξωτερικοί εξειδικευμένοι νομικοί σύμβουλοι και πριν την υπογραφή της σύμβασης πρόσληψής τους, θα πρέπει να ζητήσουν και να λάβουν την αναστολή του δικηγορικού επαγγέλματος από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο προσκομίζοντας ταυτόχρονα σχετικό πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου στον οποίο ανήκουν.

Δείτε εδώ:ΕΓΔΙΧ: Πρόσληψη 76 ατόμων ειδικότητας Οικονομολόγων και Νομικών

Οι επιλεγέντες προς πρόσληψη θα πρέπει να ζητήσουν και να λάβουν την αναστολή του δικηγορικού επαγγέλματος από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more