Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες

July 30, 2018: Υπ. Δικαιοσύνης: Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης


posts  eΘέμις / Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί & Αγγελίες / Υπ. Δικαιοσύνης: Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσηςethemis

Υπ. Δικαιοσύνης: Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης

Προκήρυξη πλήρωσης οκτώ (8) θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για τις Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1.   Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης

2.   Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου, Διεθνών Νομικών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας

3.  Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης

4.  Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού

5.  Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής
Υποστήριξης

6.  Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

7.  Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αντεγκληματικής Πολιτικής

  1. Θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων
    Κράτησης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει πέντε (5) ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης, ήτοι αρχίζει τη Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018 και λήγει τη Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018.


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more