Δίκαιο Πληροφορικής / Νομολογία

Οι αποφάσεις των ελληνικών και ξένων δικαστηρίων στα διάφορα επιμέρους ζητήματα
Περιοδικά


 • ethemis

  Έλεγχος ηλεκτρονικού υπολογιστή εργαζομένου από τον εργοδότη – Απόφαση υπ’αριθμ. 34/2018 ΑΠΔΠΧ

  Με την υπ’αριθμ. 34/2018 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κρίθηκε το ζήτημα των προϋποθέσεων νομιμότητας της πρόσβασης του εργοδότη σε αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εργαζομένου του.

 • ethemis

  Προσβολή προσωπικότητας δυσφημιστικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο - Απόφαση υπ’αριθμ. 497/2017 ΜονΠρΑθ

  Με την υπ’αριθμ 497/2017 Απόφαση του ΜονΠρΑθ κρίθηκε η περίπτωση της διάδοσης προσβλητικών ισχυρισμών μέσω διαδικτύου, κατά την οποία δεν χωρεί ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 περί υποχρεωτικής έγγραφης εξώδικης πρόσκλησης για την αποκατάσταση της προσβολής.

 • ethemis

  ΑΠΔΠΧ – Απόφαση 47/2018: Τράπεζα – Διάδοση οικονομικών δεδομένων σε τρίτο – Καταγεγραμμένες τηλεφωνικές συνομιλίες

  Με την υπ’ αρ. απόφαση 47/2018 απόφαση της (Τμήμα) που δημοσιεύθηκε στις 30-5-2018 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) εξέτασε τα ζητήματα της διάδοσης οικονομικών δεδομένων

 • ethemis

  Το διαδίκτυο και η τηλεόραση δεν υπάγονται στο Νόμο για τα δια του τύπου τελούμενα αδικήματα

  Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 192/2017 απόφαση του Στ’ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, η συκοφαντική δυσφήμιση η οποία τελείται μέσω ιστοσελίδων ( π.χ. blogs) ή μέσω της τηλεόρασης δεν εμπίπτει στα δια του τύπου τελούμενα αδικήματα, και κατ’ επέκταση αυτό συνεπάγεται ότι το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, όταν διαπράττεται μέσω διαδικτύου παραγράφεται στα 5 έτη και όχι στους 42 μήνες, όπως ισχύει κατ’ ανώτατο όριο για τα διά του Τύπου.

 • ethemis

  ΔΕΕ C- 484/2014 της 15.9.2016 - Κοινωνία της πληροφορίας – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Επαγγελματικό ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN)

  Η ΔΕΕ υποθ. C-484/2014, απόφαση της 15.9.2016 αναφορικά με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο εκδόθηκε κατόπιν αίτησης προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Landgericht München I (1ο πρωτοδικείο Μονάχου, Γερμανία) σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 12 παρ. 1 της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουγια το ηλεκτρονικό εμπόριο. Συγκεκριμένα η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ του Τοbias Mc Fadden και της Sony Music Entertainmentgermany GmbH, όσον αφορά ενδεχόμενη ευθύνη του πρώτου για τη χρήση, από τρίτον, του ασύρματου τοπικού δικτύου {Wireless local area network (WLAN) } που διατηρεί σε λειτουργία ο T. Mc Fadden, προκειμένου να θέσει στη διάθεση του κοινού, χωρίς άδεια, ηχητική εγγραφή που παρήγαγε η Sony Music.

 • ethemis

  ΕφΑθ 1065/2016 : Προσβολή μνήμης νεκρού στο διαδίκτυο

  Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1065/2016 απόφαση του 15ου Τμήματος του Εφετείου Αθηνών κρίθηκε ότι με ανάρτηση από την εναγομένη στην ιστοσελίδα της δελτίου τύπου που δημιουργεί εντυπώσεις για τον νεκρό υπάλληλό της και τη ζωή του, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και προκαλούν αρνητική εικόνα στους τρίτους για το πρόσωπό του. Προστατευόμενο έννομο αγαθό η ίδια προσωπικότητα των συγγενών και των κληρονόμων του νεκρού, στο μέτρο που η προσβολή αυτή προσέβαλε, λόγω του στενού οικογενειακού τους συνδέσμου, το αίσθημα σεβασμού τους προς τη μνήμη του θανόντος. Αναλογική εφαρμογή Ν 1178/1981, περί αστικής ευθύνης του τύπου, και επί προσβολών που συντελούνται στο διαδίκτυο.
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Επιστημονική            Αρθρογραφία

Από την Συντακτική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more