Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου

July 11, 2019: Ε. 2108/19: Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 με σκοπό την προσθήκη του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα στο παράρτημα Ι


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομοθεσία / Ε. 2108/19: Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 με σκοπό την προσθήκη του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα στο παράρτημα Ιethemis

Ε. 2108/19: Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 με σκοπό την προσθήκη του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα στο παράρτημα Ι

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιείται η τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 με σκοπό την προσθήκη του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα στο παράρτημα Ι

1) Η αρ.πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1147894 ΕΞ2017/05-10-2017 «Κοινοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/1551 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2017 για την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής στα προϊόντα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών»
2) Η αρ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1138601 ΕΞ2016/23-09-2016 «Κοινοποίηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 08/06/2016»
3) Η αρ.πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ 1007974 ΕΞ2019/18-01-2019 «Κοινοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (Ανεξάρτητο κράτος της Σαμόα)»
4) Η αρ.πρωτ. Δ17Γ 5030508 ΕΞ2010/19-07-2010 Ενδιάμεση Προτιμησιακή Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ ΕΚ και των Κρατών του Ειρηνικού (Δημοκρατία των νήσων Φίτζι και Ανεξάρτητο κράτος της Παπουασίας Νέας Γουϊνέας)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2019/821 της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2019 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L134/22-05-2019) και αφορά στην τροποποίηση του Καν. (ΕΕ) 2016/1076 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την προσθήκη του Ανεξάρτητου Κράτους της Σαμόα στο παράρτημα Ι.Επισημαίνεται ότι, στο Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) 2016/1076 παρατίθενται οι χώρες στις οποίες εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την πρόσβαση στην αγορά που προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό.

Με την ανωτέρω 3) σχετική, η ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης εφαρμόζεται προσωρινά μεταξύ της Ε.Ε. και της Σαμόα από τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Ως αποτέλεσμα, το Ανεξάρτητο Κράτος της Σαμόα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) 2016/1076.
Με τον κοινοποιούμενο Κανονισμό, στο Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΕ) 2016/1076, μετά τη φράση «ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ» προστίθεται το «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΑ» (άρθρο 1).
Επίσης, ο κοινοποιούμενος Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L134/22-05-2019) (άρθρο 2).
Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Ο κοινοποιούμενος Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L134/22-05-2019) (άρθρο 2).


LATEST POSTS
  • ethemis

    Ζητείται ασκούμενη/ος δικηγόρος

    Η "ΚΡΕΜΑΛΗΣ Δικηγορική Εταιρεία" αναζητά ασκούμενο με πλήρες, καθημερινό ωράριο (ενδεικτικά 09.00 - 17.00). Αμοιβή: 600,00€ Απαραίτητες γνώσεις: Χρήση Η/Υ, Αγγλικά και πολύ καλή γνώση Γερμανικών (C1). Αποστείλατε τα βιογραφικά σας στο kkremalis@kremalis.gr

  • ethemis

    To 3ο Newsletter της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση

    Το Newsletter περιλαμβάνει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου ανά θεσμικό όργανο της ΕΕ, εξελίξεις σε επίπεδο ΟΟΣΑ, πλούσια νομολογία, κατάλογο ελληνικής και ξενόγλωσσης αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας καθώς και πλήρη περιγραφή των δράσεων της Έδρας.
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more