ΠΟΛ.1244/2018:Καθορισμός των προϋποθέσεων για τα κίνητρα ενίσχυσης θέσεων απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 71Δ του ν.4172/2013

January 23, 2019: Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομοθεσία / ΠΟΛ.1244/2018:Καθορισμός των προϋποθέσεων για τα κίνητρα ενίσχυσης θέσεων απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 71Δ του ν.4172/2013ethemis

ΠΟΛ.1244/2018:Καθορισμός των προϋποθέσεων για τα κίνητρα ενίσχυσης θέσεων απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 71Δ του ν.4172/2013

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με την οποία προβλέπεται ότι για κάθε νέα θέση εργασίας που θα δημιουργείται σε μία επιχείρηση και θα αφορά νέο εργαζόμενο ή μακροχρόνια άνεργο, οι εργοδοτικές εισφορές  που εκπίπτουν από τα φορολογητέα κέρδη θα υπολογίζονται κατά 50% αυξημένες.

Πιο αναλυτικά,για την  πλήρωση των προϋποθέσεων της  περίπτωσης α’ της παρ.  1 του άρθρου 71Δ του ν.4172/2013,που αναφέρεται στα κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης, συγκρίνεται ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων κατά το έτος πρόσληψης με τον μέσο όρο των απασχολουμένων του προηγούμενου έτους.

Στην ΠΟΛ.1244/2018, τονίζεται μεταξύ άλλων,ότι η έκπτωση των προσαυξημένων κατά 50% εργοδοτικών εισφορών των απασχολουμένων μέχρι το ποσό του 14πλάσιου του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών δίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 2 του άρθρου 71Δ του ν.4172/2013, σε νέους  που κατά την ημερομηνία  πρόσληψής τους δεν είναι πάνω από 30 ετών  ή σε μακροχρόνια ανέργους.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το φορολογικό κίνητρο  που περιγράφεται στην παρ.1 του άρθρου 71Δ του ν.4172/2013,εκτός από το έτος  πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για τέσσερα επιπλέον συναπτά έτη. Ωστόσο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων και η συνολική μισθολογική δαπάνη σε μια επιχείρηση, να μην έχουν μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις για οποιοδήποτε από τα παραπάνω έτη, το κίνητρο παύει να χορηγείται για το έτος αυτό και τα επόμενα αυτού.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι το προσαυξημένο ποσό κατά 50% των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές  οντότητες αφαιρείται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματά τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους  που αφορούν.

Για να δείτε ολόκληρη την απόφαση, μπορείτε να ανατρέξετε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο.

Επιμέλεια: Παναγιώτα Κουβουτσάκη/ Επιστημονική Συνεργάτης  e-Θέμις

Η απόφαση αυτή ισχύει από το φορολογικό έτος 2019 .


LATEST POSTS
 • ethemis

  ΔΕΕ:Κατά τον γενικό εισαγγελέα G. Pitruzzella, τα δικαστήρια της Ένωσης δεν είναι αρμόδια να εκδικάζουν αγωγές αποζημίωσης που ασκούνται κατά της Ευρωομάδας

  Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-597/18 P, Συμβούλιο κατά K. Chrysostomides & Co. κ.λπ., C-598/18 P, Συμβούλιο κατά Μπουρδούβαλη κ.λπ., C-603/18 P, K. Chrysostomides & Co. κ.λπ. κατά Συμβουλίου, και C-604/18 P, Μπουρδούβαλη κ.λπ. κατά Συμβουλίου
 • ethemis map

  Προκηρύξεις/ Αγγελίες

  Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

  View more
  newsroom

  ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  NewsRoom, Νομικά Νέα

  View more
  ethemis case law

  Noμολογία

  Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

  View more
  ethemis case law

  Noμοθεσία

  Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  View more
  ethemis legal studies

  Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

  Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  View more
  ethemis.gr

  EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

  Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

  View more
  ethemis international news

  Διεθνή                      Νέα

  Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

  View more
  ethemis map

  Δελτία            Τύπου

  Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

  View more
  ethemis

  Συντακτική            Ομάδα

  Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

  View more
  ethemis.gr

  ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

  Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

  View more