ΠΟΛ.1244/2018:Καθορισμός των προϋποθέσεων για τα κίνητρα ενίσχυσης θέσεων απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 71Δ του ν.4172/2013

January 23, 2019: Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομοθεσία / ΠΟΛ.1244/2018:Καθορισμός των προϋποθέσεων για τα κίνητρα ενίσχυσης θέσεων απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 71Δ του ν.4172/2013ethemis

ΠΟΛ.1244/2018:Καθορισμός των προϋποθέσεων για τα κίνητρα ενίσχυσης θέσεων απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 71Δ του ν.4172/2013

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με την οποία προβλέπεται ότι για κάθε νέα θέση εργασίας που θα δημιουργείται σε μία επιχείρηση και θα αφορά νέο εργαζόμενο ή μακροχρόνια άνεργο, οι εργοδοτικές εισφορές  που εκπίπτουν από τα φορολογητέα κέρδη θα υπολογίζονται κατά 50% αυξημένες.

Πιο αναλυτικά,για την  πλήρωση των προϋποθέσεων της  περίπτωσης α’ της παρ.  1 του άρθρου 71Δ του ν.4172/2013,που αναφέρεται στα κίνητρα για την ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης, συγκρίνεται ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων κατά το έτος πρόσληψης με τον μέσο όρο των απασχολουμένων του προηγούμενου έτους.

Στην ΠΟΛ.1244/2018, τονίζεται μεταξύ άλλων,ότι η έκπτωση των προσαυξημένων κατά 50% εργοδοτικών εισφορών των απασχολουμένων μέχρι το ποσό του 14πλάσιου του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών δίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 2 του άρθρου 71Δ του ν.4172/2013, σε νέους  που κατά την ημερομηνία  πρόσληψής τους δεν είναι πάνω από 30 ετών  ή σε μακροχρόνια ανέργους.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το φορολογικό κίνητρο  που περιγράφεται στην παρ.1 του άρθρου 71Δ του ν.4172/2013,εκτός από το έτος  πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για τέσσερα επιπλέον συναπτά έτη. Ωστόσο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων και η συνολική μισθολογική δαπάνη σε μια επιχείρηση, να μην έχουν μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις για οποιοδήποτε από τα παραπάνω έτη, το κίνητρο παύει να χορηγείται για το έτος αυτό και τα επόμενα αυτού.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι το προσαυξημένο ποσό κατά 50% των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές  οντότητες αφαιρείται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματά τους, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους  που αφορούν.

Για να δείτε ολόκληρη την απόφαση, μπορείτε να ανατρέξετε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο.

Επιμέλεια: Παναγιώτα Κουβουτσάκη/ Επιστημονική Συνεργάτης  e-Θέμις

Η απόφαση αυτή ισχύει από το φορολογικό έτος 2019 .


LATEST POSTSethemis map

Προκηρύξεις/ Αγγελίες

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
newsroom

NewsRoom

Ροή ειδήσεων, Νομικά Νέα

View more
ethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more