Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου

January 15, 2019: Ε.2008/2019: Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομοθεσία / Ε.2008/2019: Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδαςethemis

Ε.2008/2019: Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε συνέχεια της ΠΟΛ.1076/2015, δημοσίευσε την με αριθμό  Ε.2008/2019 εγκύκλιο, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις  αναφορικά με θέματα απόκτησης  περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς  κατοίκους  Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με  το άρθρου 3 του ν.4172/2013, ο φορολογούμενος  που έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα  υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, δηλαδή  το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Ταυτόχρονα, στην εξεταζόμενη εγκύκλιο τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι όπως συνάγεται από το άρθρο 32 του ν. 4172/2013, οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος υπάγονται στα τεκμήρια απόκτησης  περιουσιακών στοιχείων, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν τα περιουσιακά στοιχεία αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα ή  το εξωτερικό.  

Στην εγκύκλιο διασαφηνίζεται ότι σε περίπτωση δαπάνης  απόκτησης  περιουσιακού στοιχείου από φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος, που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, η  δαπάνη απόκτησης εμπίπτει στις διατάξεις  του άρθρου 32 του ν.4172/2013 και η κάλυψη  της εν λόγω δαπάνης  μπορεί  να πραγματοποιηθεί και με εισοδήματα ή άλλα ποσά αλλοδαπής  προέλευσης  (όπως είναι για παράδειγμα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών του άρθρου 44 του ν.4141/2013 κ.α.), σύμφωνα  με όσα ορίζονται στις διατάξεις της  παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ΚΦΕ, τα οποία έχουν περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, χωρίς  την προϋπόθεση εισαγωγής αυτών στην Ελλάδα.

Για ολόκληρη την εγκύκλιο, μπορείτε να ανατρέξετε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο.

Επιμέλεια: Παναγιώτα Κουβουτσάκη/ Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Τα παραπάνω υπόκεινται στην ελεγκτική εξουσία του Προϊσταμένου της αρμόδιας  για τη φορολογία του φυσικού προσώπου  Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού κέντρου.


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more