Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου

January 07, 2019: ΠΟΛ.1234/2018: Άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας.


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομοθεσία / ΠΟΛ.1234/2018: Άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας.ethemis

ΠΟΛ.1234/2018: Άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας.

Κατόπιν της έκδοσης  της υπ’ αριθμόν 2105/2018 απόφασης  του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας, η Α.Α.Δ.Ε. προχώρησε στην δημοσίευση της ΠΟΛ.1234/2018,με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις  για  την άσκηση ενδίκου βοηθήματος σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος  μεταφοράς  φορολογικής κατοικίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του  ΣτΕ, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του φορολογουμένου και της Φορολογικής Διοίκησης και αφορά σε αίτημα μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας είναι ακυρωτική, καθόσον «αποβλέπει στην τακτοποίηση της κατάστασής του ως φορολογουμένου και δεν συνάπτεται στενώς και αναγκαίως με σχετική ατομική φορολογική του υποχρέωση, ήτοι με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος για το κτηθέν εντός συγκεκριμένου έτους παγκόσμιο εισόδημά του».

Παράλληλα, τονίζεται ότι η απόρριψη από τη Φορολογική Διοίκηση του αιτήματος του φορολογουμένου για μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, δεν προσβάλλεται με ενδικοφανή προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, καθώς επί της απόρριψης αυτής δύναται να ασκηθεί μόνο αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ. Ταυτόχρονα πρέπει να επισημανθεί ότι οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. στις ρητές απορριπτικές τους αποφάσεις επί του αιτήματος του φορολογουμένου για μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, θα πρέπει να ενημερώνουν ότι η πράξη τους προσβάλλεται μόνο με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, στην προθεσμία που ορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 18/1989.

Τέλος, αξίζει να διευκρινιστεί, ότι τα παραπάνω ισχύουν σε ζητήματα απόρριψης αιτήματος μεταφοράς φορολογικής κατοικίας και όχι στις περιπτώσεις εκείνες  που προσβάλλεται πράξη  προσδιορισμού φόρου με την οποία τίθενται και ζητήματα εξέτασης της φορολογικής κατοικίας του προσφεύγοντος.

Για ολόκληρη την ΠΟΛ.1234/2018, μπορείτε να ανατρέξετε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο.

Επιμέλεια: Παναγιώτα Κουβουτσάκη, Επιστημονική Συνεργάτης  e-Θέμις

Στο ΣτΕ με αίτηση ακυρώσεως, θα πρέπει να απευθύνονται οι φορολογούμενοι των οποίων τα αιτήματα για μεταφορά φορολογικής κατοικίας απορρίπτονται από τις Δ.Ο.Υ.


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more