ΠΟΛ.1210/2018 και ΠΟΛ.1214/2018: Καταβολή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.)

November 26, 2018: Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομοθεσία / ΠΟΛ.1210/2018 και ΠΟΛ.1214/2018: Καταβολή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.)ethemis

ΠΟΛ.1210/2018 και ΠΟΛ.1214/2018: Καταβολή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.)

Κοινοποιήθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΠΟΛ. 1210/7-11-2018, με την οποία ορίζονται  ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος  απόδοσης  του Τέλους  Πλοίων  Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.). Πιο συγκεκριμένα, το ΤΕ.Π.Α.Η. καταβάλλεται για κάθε μήνα παραμονής στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Υπόχρεοι για την καταβολή του είναι  στις  περιπτώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του και στην περίπτωση ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης αυτού. Στο άρθρο 4 της ΠΟΛ.1210/2018,  προσδιορίζεται αναλυτικά η διαδικασία απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η. και τονίζεται ότι για την πληρωμή του τέλους απαιτείται κωδικός  πληρωμής o οποίος χορηγείται από την ηλεκτρονική εφαρμογή «e-ΤΕΠΑΗ/ TEPAI» της Α.Α.Δ.Ε. που διατίθεται στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, κατόπιν αιτήματος του υπόχρεου για την καταβολή  προσώπου.

Επιπρόσθετα,  σύμφωνα με το  άρθρο δέκατο τρίτο του ν. 4211/2013,παρέχεται έκπτωση 25% στο οφειλόμενο ποσό στα επαγγελματικά  πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων, υπό την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης, για το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η συγκεκριμένη έκπτωση. Παράλληλα, παρέχεται περαιτέρω έκπτωση 20% στο οφειλόμενο ποσό, στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων και ανεξαρτήτως της σημαίας τους, εφόσον εισέρχονται και παραμένουν σε λιμένες της ελληνικής επικράτειας, κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και για όλη τη διάρκεια του έτους. Η έκπτωση χορηγείται με την προϋπόθεση της εφάπαξ καταβολής ή προκαταβολής του ετήσιου τέλους, για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος. Ακόμη, παρέχεται έκπτωση 10% στο οφειλόμενο ποσό, στις περιπτώσεις εφάπαξ καταβολής για το συνολικό τρέχον έτος ή εφάπαξ προκαταβολής για το επόμενο ημερολογιακό έτος, τους μήνες Ιανουάριο του τρέχοντος ημερολογιακού έτους ή Δεκέμβριο προηγούμενου έτους αυτού που αφορά, αντίστοιχα.

Στο άρθρο 7 της  ΠΟΛ.1210/2018, τονίζεται ότι Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η. είναι οι Λιμενικές, Φορολογικές και Τελωνειακές Αρχές, ενώ δύναται να συστήνονται και μικτά κλιμάκια ελέγχου. Οι ανωτέρω αρχές, στο πλαίσιο της ελεγκτικής τους αρμοδιότητας, επιβάλλουν  πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτ. δ’ της παρ. 4 του δέκατου τρίτου άρθρου του ν. 4211/2013 και προβλέπεται ότι μέχρι την πληρωμή του ΤΕ.ΠΑ.Η. και του αναλογούντος προστίμου, παρακρατούνται τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου και απαγορεύεται ο απόπλους αυτού από τη Λιμενική Αρχή.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι με τη δημοσίευση  στο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β’ 5263/23.11.2018) της νέας απόφασης  ΠΟΛ.1214/2018, τροποποιήθηκε το άρθρο 10 της ΠΟΛ.1210/2018,ως προς την έναρξη ισχύος της, η οποία ορίζεται πλέον ως  η 2-4-2019.Η μεταβολή αυτή σύμφωνα με την εγκύκλιο έγινε για την παροχή επαρκούς  χρόνου για τη θέση σε ισχύ της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΕ.Π.Α.Η.

Για  τους ενδιαφερομένους  των ανωτέρω εξεταζόμενων θεμάτων παραπέμπουμε στο κάτωθι ηλεκτρονικό αρχείο της  απόφασης.

Επιμέλεια: Παναγιώτα Κουβουτσάκη/ Επιστημονική Συνεργάτης  e-Θέμις

Με την ΠΟΛ.1214/2018 μετατίθεται η έναρξη ισχύος της ΠΟΛ.1210/2018 και ορίστηκε ότι η καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2019.


LATEST POSTS
ethemis

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις 5 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-EΦΚΑ

Στο πλαίσιο της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ παρέχονται 5 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης gov.gr (ενότητα Εργασία και Ασφάλιση, υποενότητα Ασφάλιση) και του δικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr (ενότητα Ασφαλισμένοι). ..

 • ethemis

  E.E: Αντιμετώπιση των παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως

  Η κοινή πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου αποτελεί μία από τις νομικές πράξεις που απαιτούνται από το Συμβούλιο για τη θέσπιση του νέου οριζόντιου καθεστώτος κυρώσεων...

 • ethemis

  Ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος για τις επικρίσεις στην εισαγγελέα στη δίκη της Χρυσής Αυγής

  Δελτίο τύπου εξέδωσε η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος αναφορικά με τις επικρίσεις που δέχεται η εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής μετά την πρότασή της για την αναστολή των ποινών..
  ethemis map

  Προκηρύξεις/ Αγγελίες

  Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

  View more
  newsroom

  ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  NewsRoom, Νομικά Νέα

  View more
  ethemis case law

  Noμολογία

  Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

  View more
  ethemis case law

  Noμοθεσία

  Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  View more
  ethemis legal studies

  Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

  Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  View more
  ethemis.gr

  EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

  Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

  View more
  ethemis international news

  Διεθνή                      Νέα

  Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

  View more
  ethemis map

  Δελτία            Τύπου

  Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

  View more
  ethemis

  Συντακτική            Ομάδα

  Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

  View more
  ethemis.gr

  ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

  Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

  View more

  newsroom