Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου

November 21, 2018: ΑΑΔΕ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 - Εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του Ν.3869/2010


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομοθεσία / ΑΑΔΕ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 - Εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του Ν.3869/2010ethemis

ΑΑΔΕ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 - Εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του Ν.3869/2010

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄179) σχετικά με την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων)

Πεδίο εφαρμογής
Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται:
α) σε υποθέσεις αιτήσεων που κατατίθενται στο δικαστήριο μετά την 11η/10/2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4569/2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), ήτοι από 12/10/2018 και μετά καθώς και
β) σε υποθέσεις αιτήσεων που είχαν ήδη κατατεθεί στο δικαστήριο κατά την 11η/10/2018 και η εκδίκαση των οποίων (κύριας αίτησης) έχει προσδιοριστεί μετά δίμηνο τουλάχιστον από την ημερομηνία αυτή, δηλαδή από 12/12/2018 και μετά.

Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω εκκρεμείς υποθέσεις του ν. 3869/2010 οι νέες διατάξεις
εφαρμόζονται ανεξαρτήτως ημερομηνίας συζήτησης του αιτήματος προδικαστικού συμβιβασμού / προσωρινής διαταγής, είτε δηλαδή η συζήτηση αυτή έχει ήδη λάβει χώρα είτε έχει οριστεί εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί έως τις 12/12/2018, είτε έχει οριστεί μετά την ημερομηνία αυτή.

Σε ειδικές περιπτώσεις υποθέσεων που παρουσιάζουν ιδιαίτερα νομικά προβλήματα είναι δυνατόν ο αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης Προϊστάμενος Υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης να ζητήσει αιτιολογημένα τον ορισμό εκπροσώπου μέλους του Ν.Σ.Κ. ή δικηγόρου, σε έδρες Πρωτοδικείων που δεν λειτουργεί Γραφείο του ΝΣΚ


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more