ΠΟΛ. 1112 /07-06-2018

July 07, 2018: Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου


ethemis

ΠΟΛ. 1112 /07-06-2018

  Με τη παρούσα εγκύκλιο η ΑΑΔΕ παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου τομέα σε πρόσωπα που έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής ή έχουν υπαχθεί στη δικαστική διαδικασία του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις » , όπως ισχύει .

Ειδικότερα ,

  Διευκρινίζεται ότι δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσης των προσώπων που έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής ή έχουν υπαχθεί στο ν.3869/2010 από τη γενικής ισχύος υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής για τις πράξεις και  τις συναλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 1 της κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 1 του ν. 4174/2013 εκδοθείσας Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε  ΠΟΛ 1274/2013 , όπως ισχύει , δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά δεν περιλαμβάνονται στις διατάξει του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης («Εξαιρέσεις από την προσκόμιση ») , ούτε υφίσταται σχετική ειδική διάταξη στο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 3869/2010. Εισάγονται εξαιρέσεις.

  Η ένταξη οφειλών σε δικαστική ρύθμιση στο πλαίσιο της διαδικασίας του ν.
3869/2010, τόσο με την οριστική απόφαση των άρθρων 8 και 9 του νόμου όσο και με προσωρινή διαταγή κατ’ άρθρο 5 αυτού, στην οποία ορίζονται μηνιαίες καταβολές (ακόμα και μηδενικές),γίνεται δεκτό ότι καθιστά τις οφειλές αυτές «τακτοποιημένες με νόμιμο τρόπο» με την έννοια της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/2013, όπως ισχύει.

  Σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων και πληρούται η προϋπόθεση της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/2013, σύμφωνα με τα ανωτέρω (υπ’ αριθμ. 2) αναφερθέντα, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας που προβλέπονται στην απόφαση αυτή, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας σύμφωνα με τους όρους της απόφασης.

  Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που η είσπραξη χρημάτων αφορά επιστροφή φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση ή εξόφληση τίτλου πληρωμής από φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, πρέπει να ελέγχεται αρχικά, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, η συνδρομή των προϋποθέσεων του συμψηφισμού σύμφωνα με τις γενικά ισχύουσες σχετικές διατάξεις  καθώς και με τα προβλεπόμενα στην ΠΟΛ 1037/2018, σε περίπτωση που αυτή τυγχάνει εφαρμογής.

  Επίσης η Αρχή διευκρινίζει ότι και στους οφειλέτες που έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής ή έχουν υπαχθεί στη δικαστική διαδικασία του ν. 3869/2010 έχουν επίσης εφαρμογή οι διατάξεις περί βεβαίωσης οφειλής της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και της κατ΄εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ 1275/2013 , όπως ισχύει , οι οποίες εφαρμόζονται σε περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας , για είσπραξη χρημάτων και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ούτε για τη διενέργεια συμψηφισμού ούτε για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας.

Τα ανωτέρω ισχύουν με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετου ρητού όρου που ενδέχεται να έχει περιληφθεί στην προσωρινή διαταγή ή τη δικαστική απόφαση του ν. 3869/2010.

Καταληκτικά , βάσει της δυνατότητας μεταρρύθμισης ή και ανάκλησης της προσωρινής διαταγής ή και της οριστικής απόφασης λόγω μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων του οφειλέτη ,το Τμήμα Εσόδων της Δ.Ο.Υ οφείλει να ενημερώνει το αρμόδιο Τμήμα Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης , σε κάθε περίπτωση που υποβάλλεται αίτημα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από οφειλέτη που έχει υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο ν. 3869/2010 ,προκειμένου η εν λόγω πληροφορία να αξιοποιείται κατάλληλα στο πλαίσιο δικαστικού χειρισμού της υπόθεσης.Πηγή: https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apophaseis/pol-1112-07-06-2018

LATEST POSTS
ethemis

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.: Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19

Θέμα: ''Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19””. Προς διευκόλυνσή σας και προκειμένου να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα, σας αποστέλλουμε τις κάτωθι παρατάσεις των εξαιρετικών ρυθμίσεων που εισήχθησαν μέσω των εννέα (9) Π.Ν.Π. που εκδόθηκαν κατά το 2020 προς αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

 • ethemis

  Αναρτήθηκαν τα βίντεο των εισηγήσεων από το Συνέδριο της Ε.Ε.Ν.e-Θέμις: «Covid-19: Δικαϊκές Επιπτώσεις & Προοπτικές»

  Η Ένωση Ελλήνων Νομικών e-Θέμις διοργάνωσε διαδικτυακό συνέδριο στις 20 & 21 Νοεμβρίου 2020 με θέμα: «Covid-19: Δικαϊκές Επιπτώσεις & Προοπτικές» Το συνέδριο μεταδόθηκε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom.
 • ethemis map

  Προκηρύξεις/ Αγγελίες

  Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

  View more
  newsroom

  ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  NewsRoom, Νομικά Νέα

  View more
  ethemis case law

  Noμολογία

  Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

  View more
  ethemis case law

  Noμοθεσία

  Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  View more
  ethemis legal studies

  Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

  Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  View more
  ethemis.gr

  EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

  Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

  View more
  ethemis international news

  Διεθνή                      Νέα

  Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

  View more
  ethemis map

  Δελτία            Τύπου

  Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

  View more
  ethemis

  Συντακτική            Ομάδα

  Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

  View more
  ethemis.gr

  ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

  Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

  View more

  newsroom