Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου

May 21, 2018: ΠΟΛ. 1087 /11-05-2018


ethemis

ΠΟΛ. 1087 /11-05-2018

  Η ΑΔΔΕ προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013( Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) προέβη στις εξής διευκρινίσεις: 

Επαναδιατύπωσε τον ορισμό της εργασιακής σχέσης βάσει της ανωτέρω διάταξης.

Επικαλέστηκε την ΠΟΛ 1047/2015 ,ώστε να να επισημάνει την σημασία της κατοικίας ως επαγγελματικής εγκατάστασης, ως προϋπόθεση για την φορολόγηση των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση την κλίμακα του εισοδήματος από μισθωτή εργασία. Επιπρόσθετα με την προαναφερθείσα εγκύκλιο τόνισε την υπαγωγή συγκεκριμένων ελεύθερων επαγγελμάτων στην ανωτέρω διάταξη του Κ.Φ.Ε. 

 

΄΄Οι αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες ήτοι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις καταργηθείσες διατάξεις του ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα.΄΄

Εν συνεχεία διευκρίνισε ότι η δραστηριότητα του συνθέτη απαιτεί την έναρξη της ,σύμφωνα με το έγγραφο Α.Π. ΔΕΑΦ Α 1047466 ΕΞ2016/24.3.2016. Σύμφωνα με την Αρχή, η υπαγωγή των αμοιβών των συμβουλευτικών ή παρόμοιων υπηρεσιών στην εξεταζόμενη διάταξη ,προϋποθέτει την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Τέλος η απόκτηση, κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, τυχόν ευκαιριακού εισοδήματος που δεν εντάσσεται στις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, δεν επηρεάζει την υπαγωγή στις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013. Για την αναλυτικότερη επισκόπηση της εγκυκλίου παραπέμπουμε στον κάτωθι σύνδεσμο του πλήρους κειμένου της .Πηγή: https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apophaseis

LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more