ΠΟΛ. 1073 /17-04-2018

March 31, 2017: Νομοθεσία Δημοσίου Δικαίου


ethemis

ΠΟΛ. 1073 /17-04-2018

Με την παρούσα εγκύκλιο η ΑΑΔΕ παρέχει οδηγίες για την άμεση και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 ως προς την κοινοποίηση των εντολών ελέγχου.

  Αναφορικά με την κοινοποίηση στον φορολογούμενο της εντολής φορολογικού ελέγχου προς τον σκοπό εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 18 , 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017  και των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 , διευκρινίζεται ότι η εντολή ελέγχου κοινοποιείται στον φορολογούμενο , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κ.Φ.Δ , πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της. Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ δύναται να διενεργηθεί και στο κατάστημα της υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ ή Ελεγκτικό Κέντρο) που την εξέδωσε, με τη συναίνεση του προσώπου προς το οποίο αυτή γίνεται. Με την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ γνωστοποιείται στον φορολογούμενο , σύμφωνα με το υπόδειγμα , που επισυνάπτεται στην συγκεκριμένη εγκύκλιο, η δυνατότητα για υποβολή εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού καθώς και ο προβλεπόμενος περιορισμός των σχετικών προστίμων σε περίπτωση άμεση εξόφλησης ,σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις .

Οι υφιστάμενες εκκρεμείς εντολές φορολογικού ελέγχου, εφόσον αυτές δεν έχουν κοινοποιηθεί ή δεν έχει κοινοποιηθεί η πρόσκληση του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ στο πλαίσιο των εντολών αυτών , κοινοποιούνται άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της παρούσας ΠΟΛ 1073/2018 ,λαμβάνοντα υπόψη ,κατά περίπτωση ,τα παραπάνω.

Στην συνέχεια της εξεταζόμενης εγκυκλίου παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με τον πλήρη και μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο ,τα οποία κρίνονται κρίσιμα για την εφαρμογή των προαναφερθέντων. Για την πλήρη εξέταση των εν λόγω στοιχείων παραπέμπουμε στο αναρτημένο κάτωθι αρχείο της εγκυκλίου.Πηγή: https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apophaseis/pol-1073-17-04-2018

LATEST POSTS
 • ethemis

  Γνωμοδότηση ΕισΑπ: Νομιμότητα χρήσης και αποδεικτικής αξιοποίησης υλικού στα πλαίσια πειθαρχικής διαδικασίας

  Ερώτημα ως προς τη νομιμότητα χρήσης και αποδεικτικής αξιοποίησης υλικού (ηχογραφημένης συνομιλίας) στα πλαίσια πειθαρχικής διαδικασίας. Βασίλειος Χαλντούπης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

 • ethemis

  Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις 5 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-EΦΚΑ

  Στο πλαίσιο της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ παρέχονται 5 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης gov.gr (ενότητα Εργασία και Ασφάλιση, υποενότητα Ασφάλιση) και του δικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr (ενότητα Ασφαλισμένοι). ..
  ethemis map

  Προκηρύξεις/ Αγγελίες

  Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί και Αγγελίες για δικηγόρους, ασκούμενους & νομικούς.

  View more
  newsroom

  ΝΟΜΚΑ ΝΕΑ/      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

  NewsRoom, Νομικά Νέα

  View more
  ethemis case law

  Noμολογία

  Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

  View more
  ethemis case law

  Noμοθεσία

  Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  View more
  ethemis legal studies

  Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

  Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

  View more
  ethemis.gr

  EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

  Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

  View more
  ethemis international news

  Διεθνή                      Νέα

  Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

  View more
  ethemis map

  Δελτία            Τύπου

  Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

  View more
  ethemis

  Συντακτική            Ομάδα

  Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

  View more
  ethemis.gr

  ΣΥΝΕΔΡΙΑ             ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ             e-ΘΕΜΙΣ

  Ο Κατάλογος Συνεδρίων και Εκδηλώσεων που έχει διοργανώσει η Ένωση Ελλήνων Νομικών

  View more

  newsroom