Νομολογία Δημοσίου Δικαίου

April 17, 2019: Απόφαση 83/2018 ΣτΕ (Τμήμα Δ΄): Απαγόρευση προβολής τηλεοπτικών διαφημίσεων δεισιδαιμονικού περιεχομένου.

Νομολογία


posts  Δημόσιο Δίκαιο / Νομολογία / Απόφαση 83/2018 ΣτΕ (Τμήμα Δ΄): Απαγόρευση προβολής τηλεοπτικών διαφημίσεων δεισιδαιμονικού περιεχομένου.postsethemis

Απόφαση 83/2018 ΣτΕ (Τμήμα Δ΄): Απαγόρευση προβολής τηλεοπτικών διαφημίσεων δεισιδαιμονικού περιεχομένου.

Εν προκειμένω ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 82/2013 αποφάσεως του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος ανώνυμης εταιρείας, ιδιοκτήτριας τηλεοπτικού σταθμού, η διοικητική κύρωση του προστίμου ποσού ύψους 20.000 ευρώ για παραβάσεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 παρ. 2 του υπ’ αριθμ. 3/1991 Κανονισμού του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης περί «Κώδικος Δεοντολογίας ΡαδιοτηλεοπτικώνΔιαφημίσεων» ορίζονται τα εξής: «Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός οφείλει να μη μεταδίδει διαφημίσεις οι οποίες: α. […] ζ. εκμεταλλεύονται τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες των ανθρώπων, […]». Περαιτέρω στο άρθρο 2 του π.δ. 100/2000 ορίζονται τα εξής: «Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρούνται ως α) … γ) ‘τηλεοπτική διαφήμιση’, κάθε μορφή τηλεοπτικού μηνύματος που μεταδίδεται, έναντι πληρωμής ή αναλόγου ανταλλάγματος ή για λόγους αυτοπροβολής από μία δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση στα πλαίσια εμπορικής, βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος, με σκοπό την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έναντι πληρωμής ή αναλόγου τιμήματος. δ) … στ) ‘τηλεπώληση’ η μετάδοση άμεσων προσφορών προς το κοινό με σκοπό την παροχή, έναντι πληρωμής αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων». Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ιδίου προεδρικού διατάγματος ορίζονται τα εξής: «Οι τηλεοπτικές διαφημίσεις παροχής άλλων υπηρεσιών μέσω τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών μέσων πρέπει να αναφέρουν στην ελληνική γλώσσα και σε δραχμές την τιμή χρέωσης ανά πρώτο λεπτό της ώρας, με τρόπο ώστε να παρέχεται στον καταναλωτή η πραγματική δυνατότητα να πληροφορείται την τιμή των υπηρεσιών».

Στην υπό εξέταση περίπτωση λάμβανε χώρα προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών αστρολογικών προβλέψεων και χαρτομαντειών μέσω τηλεφωνικής γραμμής αυξημένης χρέωσης. Με τα μηνύματα αυτά, προτρέπονταν οι τηλεθεατές να καλέσουν αριθμούς υψηλής χρέωσης από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, προκειμένου να λάβουν υπηρεσίες που συνίσταντο σε εξατομικευμένες μελλοντολογικές προβλέψεις, από πρόσωπα που διατείνονταν ότι διαθέτουν ικανότητες ενόρασης.  Η εν λόγω προβολή συνιστά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 2 περ. ζ του Κανονισμού 3/1991 του Ε.Σ.Ρ., όπως ορθώς έκρινε η Αρχή, ενώ δεν απαιτείτο, για την πληρότητα της αιτιολογίας της προσβαλλομένης πράξεως ειδικότερη περιγραφή του περιεχομένου των εν λόγω διαφημιστικών μηνυμάτων ή η αναφορά επί πλέον στοιχείων για την θεμελίωση της κρίσεως ότι συνέτρεχε εκμετάλλευση των δεισιδαιμονιών και των προλήψεων του τηλεοπτικού κοινού.

Επιμέλεια: Αγγελική Μπουρσινού/Επιστημονική Συνεργάτης e-Θέμις

Κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του π.δ. 100/2000 ,στην έννοια της τηλεοπτικής διαφήμισης υπάγεται ειδικώς η προώθηση παροχής υπηρεσίας μέσω τηλεπικοινωνιακών ή άλλων συναφών μέσων.


LATEST POSTSethemis case law

Noμολογία

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, ιδίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας

View more
ethemis map

Δελτία            Τύπου

Ανακοινώσεις ΔΣΑ, δικαστικών ενώσεων, ανεξάρτητων αρχών, θεσμικών φορέων.

View more
ethemis legal studies

Εκπαιδευτικά           Προγράμματα

Για νομικούς & δικηγόρους από εκπαιδευτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

View more
ethemis map

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Δημοσίου και Αγγελίες για δικηγόρους & νομικούς.

View more
ethemis case law

Noμοθεσία

Οι νόμοι που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

View more
social media news

Social           Media            Streaming

Ροή ειδήσεων από τα κοινωνικά δίκτυα του www.ethemis.gr

View more
ethemis international news

Διεθνή                      Νέα

Διεθνή Νομικά Νέα και Αρθρογραφία, Νομολογία ΕΔΔΑ και αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων

View more
ethemis map

EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ            ΦΟΡΕΩΝ

Εκδηλώσεις Nομικού Eνδιαφέροντος από ποικίλους θεσμικούς Φορείς

View more
ethemis map

Συντακτική            Ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα του Ethemis.gr

View more
ethemis map

ΠΟΙΝΙΚΟΣ            ΧΑΡΤΗΣ

Διαδραστικός Χάρτης γεωκωδικοποίησης όλων των Ελληνικών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

View more